I et aktstykke anmoder forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 1.432 mio. kr. i perioden 2017-2023 til anskaffelse af ca. 890 Scania-lastvogne og 44 transportvogne for at “tilsikre Forsvarsministeriets myndigheder den fornødne kapacitet og udvikling til understøttelse af det fremtidige operative lastvognsbehov.”

Det fremgår af Aktstykke 75, som ministeren fremsendte i sidste uge, men som endnu ikke har været behandlet på et møde i finansudvalget.

Med anskaffelsen forpligter Forsvarsministeriet sig til som minimum at aftage 100 kommercielle lastvogne og 200 taktiske lastvogne svarende til en forventelig udgift på op til 400,0 mio. kr. Forpligtigelsen har været nødvendig for at øge den kommercielle interesse blandt mulige leverandører, herunder deres deltagelse i en bekostelig udbudsproces. I tilknytning til forpligtigelsen foretages der ligeledes en forudbetaling på 30 procent af initialordren svarende til ca. 120 mio. kr. Forudbetalingen har, ligesom minimumsanskaffelsen, været indarbejdet i udbudsmaterialet for at øge den kommercielle interesse om udbuddet.

For at de taktiske lastvogne kan indgå i internationale operationer, militariseres lastvognene med ekstraudstyr og forberedes til yderligere indbygninger for en samlet værdi af 176 mio. kr. som er indeholdt i de 1.432 mio. kr.

De 890 lastbiler er fordelt på ca. 589 taktiske og ca. 301 kommercielle lastvogne. Dertil indkøbes 44 anhængere af typen transportvogne til erstatning af den eksisterende flåde af transportvogne, som benyttes til transport af tunge og store godsgenstande.

Foruden anskaffelsen af de mange lastbiler, så er det planen at anskaffe 550 såkaldt “funktionelle containere”, der skal give mulighed for, at lastvognene kan løse flere forskellige opgaver, alt efter hvilken type container der påmonteres. Containerne forventes anskaffet løbende i perioden 2018 – 2020 til estimeret 415 mio. kr. Rammeaftalen på containere forventes forelagte ved særskilt aktstykke i 2017 eller 2018.

Det vil altså sige, at lastbilindkøbet samlet set løber op i 1,847 mio. kroner. i anskaffelsespris. Derudover indkøbes en serviceaftale bestående bl.a. teknisk bistand. De samlede udgifter til serviceaftalen udgør ca. 1,5 mio. kr. årligt i de første syv år. Herefter vil det være muligt at dimensionere aftalen efter behov i den resterende levetid. Lastvognene
har en forventet levetid på omkring 20 år.

Forsvaret har p.t. en lastvognsflåde på ca. 1.883 køretøjer. En række optimeringsinitiativer inden for forsvarets myndigheder betyder dog, at lastvognsflåden samlet set kan reduceres til ca. 1.195 lastvogne – svarende til en reduktion på ca. 35 procent. Frem mod 2023 udfases ca. 1.600 lastvogne. Baseret på forudsatte beregninger om anskaffelse af ca. 890 lastvogne i samme periode, fordelt på ca. 589 taktiske og ca. 301 kommercielle lastvogne, vil ca. 305 nuværende lastvogne fortsat blive anvendt efter 2023.

Reduktionen af lastvognsflåden forudsætter, at lastvognenes fleksibilitet samtidig øges gennem anskaffelse af de førnævnte 550 funktionelle containere.

Last- og transportvognene forventes leveret i perioden 2017 til 2021 med løbende operativ ibrugtagning.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *