Store udsving i dollarkursen kan meget vel betyde, at de danske kampfly bliver langt dyrere end politikerne har budgetteret med og kommer til at lægge beslag på store dele af de ekstra penge, som især de borgerlige partier har signaleret, at der skal tilføres forsvaret i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

Da partierne bag Forsvarsforliget den 9. juni sidste år blev enige om at anskaffe 27 F-35 kampfly, så var finansieringen af indkøbet af de amerikanske kampfly baseret på en dollarkurs på 6,25 danske kroner.

Dollarkursens udvikling siden januar 2015. Den røde streg er kurs 6,25. Det røde kryds markerer den 9. juni 2016 hvor typevalget blev truffet. Illustration: Valutakurser.dk.

Dollarkursens udvikling siden januar 2015. Den røde streg er kurs 6,25. Det røde kryds markerer den 9. juni 2016 hvor typevalget blev truffet. Illustration: Valutakurser.dk.

Problemet er imidlertid, at dollaren ikke har været nede i kurs 6,25 overfor den danske krone siden januar 2015. På nuværende tidspunkt ligger kursen på omkring 7,0 danske kroner for en dollar. Det betyder, at når Danmark senere i år sandsynligvis går med i et puljeindkøb af F-35 fly til omkring 85 mio. dollars per styk, så vil flyene ikke koste 531 mio. danske kroner, men derimod omkring 596 mio. danske kroner, hvis den nuværende kurs holder. En prisforøgelse på 12 procent.

Som en kilde siger til nytkampfly.dk:

“Det her er et langt større problem for Danmark end Trump’s tweets om F-35.”

Da alle overskridelser af budgettet for kampflyindkøbet skal finansieres indenfor forsvarets budgetramme, så kan prisforhøjelsen som følge af valutakursændringen risikere at lægge beslag på store dele af de ekstra penge til forsvaret, som især de borgerlige partier har ytret ønske om i et nyt forsvarsforlig.

Det kommende puljeindkøb vil omfatte fly til levering i 2020, 2021 og 2022. Da Danmark skal have fire fly i 2021 og seks fly i 2022, så vil puljeindkøbet omfatte 10 danske fly. Det første aktstykke, som forventes at lande på Folketingets finansudvalgs bord i december i år eller januar næste år, vil derfor kun omfatte disse 10 fly.

Aktstykket vil skulle basere sig på den stykpris Lockheed Martin og Joint Program Office på vegne af deltagerne i puljeindkøbet har forhandlet sig frem til, samt den aktuelle dollarkurs på det tidspunkt det fremsendes til finansudvalget.

De resterende 17 fly vil blive indkøbt i mindst ét senere puljeindkøb, hvor dollarkursen sagtens kan være steget eller faldet igen. De radikale fik indskrevet en passus i forligsteksten om at “Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale.”

Det betyder at der muligvis vil blive tale om to puljeindkøb på henholdsvis 11 til levering i 2023 og 2024 og 6 fly til levering i 2025 og 2026. Så altså to aktstykker med to chancer/risikoer for at kursen er faldet eller steget.

Sidst på året bliver vi klogere på hvad den præcise stykpris bliver på de første 10 danske F-35 fly, vi bliver klogere på hvad dollarkursen forventes at være på det afgørende tidspunkt og vi bliver klogere på om de øvrige udgifter forbundet med anskaffelsen bliver højere eller lavere end vi havde budgetteret med.

For priserne som F-35 partnerskabet betaler Lockheed Martin per fly er som bekendt kun “fly-away cost”. De inkluderer kun fly og motor. Hertil kommer så våben, simulatorer, supportudstyr m.m., som skal anskaffes ved siden af. Det hele samles så i ét aktstykke.

Da mange af våbnene samt simulatorerne og supportudstyret også skal købes i USA, så vil en høj dollarkurs gøre ekstra ondt. Desuden skal betalingen sandsynligvis falde i flere rater, ligesom der skal indkøbes yderligere 17 fly.

Det kan derfor bestemt ikke udelukkes, at politikerne mere end en gang må finde ekstra penge at spytte i kampflyindkøbet, simpelthen på grund af kursstigninger. Dermed kan man risikere, at en stor del af forøgelsen af forsvarsbudgettet bliver spist af kursudsvingene, og at der i løbet af forligsperioden 2018-2022 holdes igen med andre større investeringer til man kender de præcise priser for indkøbene af kampfly i pulje to og tre – de fly der skal leveres i 2023-2024 og 2025-2026. Her vil der sandsynligvis skulle fremlægges aktstykker i omkring 2020 og 2022.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

24 Comments for this entry

 • Cphmoose siger:

  Var dele af valuta usikkerheden ikke deponeret i Nationalbanken?

  Cphmoose

 • Simon Petersen siger:

  Jeg mener også at kunne huske fra pressemødet, at der er en risikobuffer indregnet i det totale beløb, der er sat af til indkøbet. Denne buffer kan blandt andet absorbere kursvingninger etc…

  Andreas, er det ikke noget du kunne grave lidt i?

 • GD siger:

  Jeg synes da ellers vi har været rundt om valutakursusikkerheden et par gange. Der er også blevet henvist til rapporter fra Norge og Canada (og andre lande/projekter) som udpeger valutakursusikkerheden som den største usikkerheds faktor.

  http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fou/bilag/150/1648074.pdf

  Men her skal man huske at stykprisen for LRIP 10 i TY$ ligger i lejet $102 mio total fly away.

  I 2012, efter rebaseline, forventede man en stykpris for LRIP 10 på $123 (total flyaway).

  Den sidste SAR der kunne danne grundlag for beregningen ved det danske typevalg er FY2016 SAR’en. Den siger $120 mio.

  http://www.dod.mil/pubs/foi/Reading_Room/Selected_Acquisition_Reports/15-F-0540_F-35_SAR_Dec_2014.PDF

  Nu er forskellen mindre i den periode hvor DK køber fly, men den brutale sandhed er, at med det pristryk der kommer de kommende år – fortsat effekt af learning curve, øget produktionsrate, flerårige kontrakter – så er det svært at se hvordan en F-35 kan undgå at komme ned på $75-78 mio (URF) i de meget af perioden.

  Tallene i SAR – der reflekterer de samme tal der er gået ind i det danske regne stykke, er konservative.

  Så at prisen falder mere end forventet, udligner groft sagt den stigende $.

  Se her et eksempel fra Norge!

  http://nettsteder.regjeringen.no/kampfly/2016/06/21/kampfly-og-valuta-litt-mer-kontekst/

  Og Norge var endda hårdere ramt af valutakursudsving (NOK svækkedes i forhold til DKK der svækkedes ift. USD, men NOK er på vej op igen).

 • E. Petersen siger:

  Det er vi så mange skeptikere der har peget på i mange år

  Dollaren har været kunstig lav siden 2009(obligationsopkøb), for historisk set har Euro vs Dollar ligget i gns 1:1,1 og der ligger den lige nu.

  https://www.google.dk/search?q=dollar+vs+euro&biw=1920&bih=960&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiesO_8xajSAhUEYJoKHabCDF4Q_AUIBigB#tbm=isch&q=dollar+vs+euro+chart&imgrc=BvzoU8ZRzT7kwM:

  Derfor har jeg kun et skuldertræk til over for Trumps hyleri over tysk effektivitet.

  Euroen er ikke undervurderet. Tyskland er bare bedre end USA mht. industriel produktion.

  Men Så er problemet heller ikke større, For holder vi de 85 millioner USD/stk.(F-35A) = 550 millioner pr fly så vil indkøbet kun svare til ca 25% af totalbudgettet. Så en prisstigning på evt. 10 % vil kun påvirke budgettet med 2,5 %.

  Hvordan træning, reservedele m.m. afregnes er jeg ikke bekendt med.(slutpris 800-900 millionerkr)

  Og vi kan jo være heldige og håbe på at prisen falder til det nye estimat der hedder 80 millioner USD/stk.

  The Dark Horse er vedligholdelsesomkostninger og her kan f.eks. flyets overflade/coatning være en ubekendt økonomisk faktor mht. krav til vedligehold over tid(vi taler om 40 år)

  “While pilots of advanced fifth-generation fighters like the Lockheed Martin F-22 Raptor or the F-35 Joint Strike Fighter often claim the spotlight, it is the ground crews who maintain those jets’ pristine surfaces that are often the real heroes. Without proper maintenance of their skin, the signature of those advance stealth jets degrade over time—rendering them vulnerable to enemy radar.”

 • GD siger:

  Og vi kan jo være heldige og håbe på at prisen falder til det nye estimat der hedder 80 millioner USD/stk.

  JPO har sagt 85, og LM sagde 80. Nu siger Bogdan (JPO) også 80. Men det er med BB/MYP. Pt. siger Lm “under 80”.

  Der er næsten ikke vedligehold på F-35 coatings (men meget på F-22). På F-35 er det sømmene mellem panelerne, der er blevte åbnet efter an har været inde i flyet, der tager tid at forsegle igen (gælder også F-22).

 • Jesper Poulsen siger:

  ” Store udsving i dollarkursen kan meget vel betyde, at de danske kampfly bliver langt dyrere ….. ”

  Ja – eller langt billigere. Der er jo ingen der kan sige hvad en dollar er værd i 2022. Ellers ville man nok væree så rig at man ikke sad og skrev i nytkampfly.dk.
  Jeg synes at meldingerne fra redaktøren bliver mere og mere tendentiøse : han vil jo have det biudskab frem at det bliver langt dyrere – selvom det ligeså godt kan blive langt billigere. Hvorfor den Ekstra Blads sensationstone hele tiden – er det for stadig at miskreditere F-36 ???

  Det er ikke uvildig journalistik der kommer frem her – det er hans personlige holdning som han har fået et talerør til

 • E. Petersen siger:

  @GD

  Vi taler om 40 år. Jeg arbejder indenfor industrien pt. som lev. til olieindustrien – men med Polymer og Coating som speciale(oprindelig kemi-udd.).

  Og 40 år er meget lang tid – jeg har set problemer man aldrig troede ville opstå med langt mindre komplekse systemer – men med et erstatningskrav/ekstraudgift der sagde spar to.

  . Klart man er kommet videre siden F-22, men der har man da lige fået en problem, hvis omfang jeg ikke kender.

  https://southfront.org/american-f-22-raptor-fighter-jets-lose-anti-radar-coating-in-syria/

 • GD siger:

  @ EP

  Godt argument. Kører man med en forventet tur på hovedværksted mid-life i oliendustrien?

  Tag f.eks. flydesign i Sovjetunionen. Man var ligeglad med levetid, eller bimetallisk korrosion, for meningen var at de skulle på hovedværkssted hele tiden, og så kunne man skifte tingene ud der.

  (Det er også derfor det er lidt af en myte af sovjetiske motorer havde meget vedligehold, eller omvendt at de var nemme at vedligeholde. Man holdt vedligeholdet i felten lavt ved hele tiden at have fly der var friske fra hovedværksted.)

 • Niels Jensen siger:

  Nu har jeg haft med USA handel at gøre i 35 år. Det er udsving vi må leve med. Jeg vil mene at $ sagtens kan være billigere om 6 år end i dag. Om 6 år er der måske ikke noget det hedder €- hvem ved. Så kan verden se anderledes ud. Lad os prøve at tale om der bliver penge til at udstyre de nye fly med våben. Det er da ikke det mest avancerede missiler vi har i dag ! Det går vel ligesom med Fregatterne. Ingen penge til de våben der giver dem værdi. Hvad nytter det hele så? Vi bliver bare mere til grin
  Men det er vel ikke noget nyt

 • Anders Eriksen siger:

  Tak til Journalist, god og relevant artikel.
  Jeg skal prøve at holde mig inden for artiklens emne.
  **Efter min menig, vil følgende områder være nøgleområder/interessante vedrørende F-35 projektets prisudvikling:

  1. USA`s økonomi de næste 3-4 år:
  -Får Hr. Trump sparket mere gang i deres økonomi??, vil Federal Reserve så lade dollar kursen forsætte opad ??, eller hæve renten, for at holde dollarkursen i ro, af hensyn til deres export og betalings-balance, og måske tiltrække investorer ??

  2. Den Danske Krone, er bundet i en fastkurs politik, til EUROèn, med max. udsving på ca. 3-3,5 %.
  Hvis Tyskland/EUROèn,(uden hjælp fra BREXIT landet) “må æde” den Græske gæld, samt både Italien, – Frankrig, samt Spaniens statsunderskud (pt. større end aftalt i EURO samarbejdet)vil den danske krone skulle følge EUROèns kurs ned i forhold til US$, og EU-investorer vil måske søge “andre græsgange”.

  3. Har Den Danske Regering foretaget “deponering af sikkerhed for kurs-udsving vedr. denne handel, og hvor???

  E. Petersen:24. februar 2017 kl. 13:41:
  Super godt link, artiklens problemstilling var ikke medtaget i den årlige rapport fra:
  http://www.dote.osd.mil/pub/reports/FY2016/pdf/dod/2016f35jsf.pdf
  Jeg kan ikke finde det, så det må være et nyt/ukendt problem, såfremt F-35 bruger samme coating ??
  Hvis denne coating, af producent, bliver betragtet som en “slid-del”, vil omkostning hertil være at betragte som vedligeholdelse, og udgift hertil pålagt vedligeholdelses-omkostninger (= driftsdel af forsvarsbudget)
  “Æder” USAAF regningen, eller sender de den til LM ??, mig bekendt er F-22 produktion stoppet – JURA-slagsmål ???

  **Interessant er det om denne coating, kunne påføres et gen.4 fly, evt. herhjemme, med ønsket effekt ??
  Coatingèns væsentlige egenskab er måske kun!! : at absorbere/binde modtaget radar-stråling, så det ikke reflekteres??
  Niels Jensen,24. februar 2017 kl. 19:00
  Hej Niels, enig i at Dollar er en “flyvsk størrelse”, så vi må hjælpe “vore ledere” med at være vågne, er enig med dig ang. vore Fregatter – sørgeligt
  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • GD siger:

  @ AE

  “**Interessant er det om denne coating, kunne påføres et gen.4 fly, evt. herhjemme, med ønsket effekt ??”

  Teknikkerne er allerede ret udbredte. Du kan prøve at Google

  HAVE GLASS
  PACER GEM
  PACER MUD

  Det er generelt de samme teknikker som på F-35, RAM coat, IR suppresion top coat, radar reflekterende canopy, RAM blockere i luftindtag.

  Når de bruges på på fly som F-16, reducerer det signaturen med brøkdele. Et fly som F-35 har en signatur der er reduceret med mange størrelsordner ift. et fly som F-16.

 • Anders Eriksen siger:

  Hej GD: 25. februar 2017 kl. 15:31
  Tak for tipsène

  **Mine tanker vedr. coating af gen. 4/F-16 fly, gik ikke på at erstatte de offensive F-35, men derimod at coat-renovere F-16 til local forsvar (nærforsvar af lufthavne, altså egne landområder) i stedet for at sælge dem.

  -F-16 er produceret i 1000 tals, så man kunne købe brugte, og anvende dem som reservedele, give dem en coating, og anvende disse fly som defensive intercept squadrons.
  Coatingen ville gøre det vanskeligere for fjendens flyradar at opdage dem.

  **Våben kan ikke bare sælges videre til våbenhandlere, medmindre man risikerer at se sine “gamle våben sådan her”
  https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.8zxt_1uYg4sPvg4D0U2AnQDhEs&w=216&h=160&c=7&qlt=90&o=4&dpr=1.5&pid=1.7

  -Der er rapporter om Franske styrker indsat i Mali, som bliver beskudt med disse “gamle” HK-G3 (hedder m/66-m75 i Danmark).
  Det må ikke ske med vore F-16, og andet militært grej, SÅ SLID DET HELT OP, OG SMELT DET OM – HERHJEMME, for det udgør en råvare-resource.

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • VSMUT siger:

  @Anders Eriksen:
  1. Jeg tror ikke at der er nogle planer om at sælge vores F-16. De er simpelthen slidt op. Hvis det endelig er, så bliver det en skrothandler.

  2. En RAM/stealth coating vil have meget begrænset effekt på en interceptor. Du må huske at et angribende fly gerne vil undgå at blive opdaget, og derfor vil rykke ind uden radar. Det er lige netop den forsvarende side der ønsker at bruge radar for at opdage fjenden, og en aktiv radar vil gøre det muligt for den anden side at opdage dig langt længere væk, coating, F35 eller ej. Det er godt nok en smule forsimplet, i praksis vil taktikker variere, men grundprincippet står stadig ved.

 • Dan siger:

  Egeskov Veteranmuseum, Teknisk Museum i Helsingør, Langelandsfortet, diverse legepladser… Der er nok af modtagere af udrangerede F-16 at vælge imellem.

  🙂

 • Simon Petersen siger:

  US Government har helt sikkert en holdning til, hvem der må købe de brugte F16 og i hvilken tilstand.

 • Dan siger:

  Hvorfor i alverden skulle de dog have det? Der står en F-16 i Stavning, og der står den jo fint uden at Washington interesserer sig en disse for det. De er jo allerede rippet for alt hvad der kan fungere når de bliver kasseret.

  Det bliver dog sjovt for fremtidige generationer at kigge på F-35 på et museum, pga. hele flyets historie. Dyrest (vis á vis overskriften “Udsving i valutakursen…”), mest usynligt, mest larmende, grimmest, mest klodsede tilblivelsesproces, mest fantastiske danske våbenindkøb (dette århundredes største våbenhandel) o.m.a. og lad os nu se hvor længe det bliver det mest fremstillede 5. gen. kampfly, for når diverse opponenter finder ud af at finde flyet på en radar er det jo ikke meget værd. Måske er det klar til museum om 10-15 år?

 • E. Petersen siger:

  @GD

  Ligesom kampfly skal olie/vandledninger også vedligeholdes.

  Men du beskriver også nærmest selv kompleksiteten mht. coatning og opgradering.

  I dag gennemføres der ikke kun en mid-life upgrade på kampfly . Flyene skal opdateres løbende, her var det fra 80érne og frem specielt elektronikken, der i kraft af den eksplosive udvikling indenfort computerkraft, må opdateres i langt højere tempo end tidligere.

  Nu kommer der så en ekstra udgiftspost i form af ekstra vedligehold af overflader. Og som du selv beskriver, så er det jo ikke en simpel et lags løsning man bruger, men adskillige lag, hvis interaktion under forskellige vejrforhold, man kun er begyndt at have praktiske data på over en årrække.

  Læg hertil, at lagene påføres helt nye komposit sandwichkonstruktioner, ja så er der mange uforudsigelige parametre. Så lige meget hvor effektiv en test procedure man har foretaget i diverse acc. weather-o-meter test og praktiske forsøg på teststationer i forskellige klimazoner så er det ukendt land mht. kampfly man bevæger sig ind i.

  Så jeg siger ikke vi har en garanteret økonomisk katastrofe mht. vedligehold, jeg overfører bare min erfaring fra min dagligdag og fra de kontakter jeg har indenfor vindmølleindustrien.

 • E. Petersen siger:

  Men den største bombe er og bliver nok reservedele generelt.

  He er det så et grelt eksempel for Eurofighter.

  http://derstandard.at/2000053208905/Eurofighter-Berichte-ueber-ueberteuerte-Ersatzteile

  Laut “Krone” wurden dem Bundesheer für eine Gummidichtung 14.554 Euro verrechnet, für 110 Beilagscheiben 123.757 Euro. Erst nach Kritik der internen Revision des Verteidigungsministeriums, habe man den Preis auf 127 beziehungsweise 49,28 Euro reduziert. Das “profil” berichtete, dass ein namentlich nicht genannter leitender ORF-Mitarbeiter den Eurofighter-Hersteller EADS vor der Vergabe 2002 mit Lobbying-Tipps beraten habe. Und laut “News” wird der Vorwurf des Verteidigungsministeriums, wonach 183,4 Millionen Euro Gegengeschäfts-Kosten im Eurofighter-Kaufpreis eingerechnet wurden, auch durch Aussagen von EADS-Manager Aloysius Rauen aus 2013 bestätigt – derstandard.at/2000053208905/Eurofighter-Berichte-ueber-ueberteuerte-Ersatzteile

 • Simon Petersen siger:

  @Dan

  Når man køber FMS fra USA, så følger der en masse regler med, der angiver hvad man må og ikke må.

  Så længe materiellet bliver solgt som skrot og sensitive komponenter er taget ud, så er der ingen problemer, men det er helt sikkert ikke muligt at sælge dem videre til tredjepart, som fungerende fly, uden at gå lov fra USA – hvis de altså havde timer tilbage og ikke var klar til at blive hugget op.

 • E. Petersen siger:

  Og det må være lidt af en “øretæve” til Eurofighter konsortiet hvis, Østrig virkelig vil finde frem til et alternativ i 2018.

  Det fremmer jo ikke ligefrem salget af eurofightere med sådan en opbakning fra en kunde der må betragtes som nær allieret.

  http://www.bbc.com/news/business-38990137

 • Slashas siger:

  Det finns olika tekniker för radarabsorbering och de också olika dyra att underhålla. De tekniker som påminner om den som används när man folierar en bil är relativt enkel att applicera på befintliga plan och fungerar i princip som den absorbator man brukar belägga termiska solfångare med. Radarvåglängderna absorberas helt enkelt ungefär som en solfångare och omvandlas till värme (värmemängden är dock så liten att den knappast går att detektera med IR-sökare om man inte är väldigt nära).
  Den enklaste metoden bygger i princip på radarabsorberande pigment i vanlig färg och är också den äldsta metoden. Genom att måla olika lager med olika pigment så kan man absorbera i olika radarvåglängder.
  F-16 är ganska svår att reducera radarreflektionen på rakt framifrån eftersom kompressorbladen i motorn är synliga och fungerar som effektiva radarreflektorer. Modernare plan har i regel dolda kompressorblad som inte syns alls utifrån via luftintagen.

 • Anders Eriksen siger:

  Hej VSMUT & andre

  Mine “strøtanker” ang renovering af F-16, til defensive opgaver, blev startet da jeg så dette videoclip – Link:
  https://www.youtube.com/watch?v=Hx-pehfYUCM.
  Der er godt nok mange IFVèr, som tyskerne ikke VIL bruge længere, pga af ny IFV-Puma

  Måske disse Marders kunne gøre nytte f.eks i Hjemmeværnet, så vi køber “hele lortet, til skrot-kilopris”, staten laver en arbejdsplads, med support fra Danske underleverandører, og “skrottet” renoveres til Dansk HJV standard, og udtjent stål indgår i vor råstok-reserve, eller sælges når kilo-pris er god

  HJV-personel uddannes i brug, ved hjælp af allerede eks. computer sims/games ( https://www.esimgames.com/)som er i brug i Dansk forsvar.
  Så kunne HJV genetablerer kamp-patruljer, – Udrykke delinger/grupper, – bevogtning/hindre og modstands enheder.

  a)Kampen om klodens råstoffer er for længst begyndt

  b)Danmark, er som mange andre lande “ikke i 1. division” økonomisk, og slet ikke vedrørende danskernes villighed til at betale for et forsvar (vi kan kun håbe dette ændres)

  c)vort HJV, var fri for at gå rundt totalt ubeskyttet, eller i udskrevne civile køretøjer, med ZERO beskyttelse

  Ligeså med F-16

  Man skal måske bare lige “tænke lidt ud af boxen”, og mangle penge – – – ikke ??

  **VSMUT:26. februar 2017 kl. 09:50

  ad1)ja, men det er ikke alle de producerede F-16, der er, så opkøb dem efter ovenstående model.

  ad2)Taktisk enig, men NATO´s radardæknig af Dansk interesseområde, vil give scrabling-varsel =We see them,they dont see us before dogfight, giving time for people to “take cover” – F-35 is at that time OFFENSIVE ELSWHERE

  **E. Petersen:27. februar 2017 kl. 09:07 – m.v.:
  Enig i at Coating og Computer teknologi vil fortsætte sin rivende udvikling fremadrettet, og vil være et: “Ubekendt omkostningskrævende element” på forsvarets drift/vedligeholdelses-budget

  **Slashas:28. februar 2017 kl. 14:38
  Tack så mycket kompis, for info, men det ser ud til, jvf Amerikanske rapporter, at al kendt vestligt computer instalationer/radar/targetsystems “sandsynligvis”kan jammes/disables, se link:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Khibiny_%28electronic_countermeasures_system%29
  og:
  https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Donald_Cook.

  *****Måske vi skulle forske lidt mere i dette område, – hurtigt*****.

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • Anders Eriksen siger:

  Hej Andreas og i andre:
  Jeg faldt lige over denne nyhed:

  http://finans.dk/erhverv/ECE9410110/peugeotejer-koeber-opel-i-kaempehandel/?ctxref=ext

  Jeg har den 24. februar 2017 kl. 23:37 skrevet:
  Citat:
  **Efter min menig, vil følgende områder være nøgleområder/interessante vedrørende F-35 projektets prisudvikling:
  1. USA`s økonomi de næste 3-4 år:
  -Får Hr. Trump sparket mere gang i deres økonomi??, vil Federal Reserve så lade dollar kursen forsætte opad ??, eller hæve renten, for at holde dollarkursen i ro, af hensyn til deres export og betalings-balance, og måske tiltrække investorer ??
  2. Den Danske Krone, er bundet i en fastkurs politik, til EUROèn, med max. udsving på ca. 3-3,5 %.
  Hvis Tyskland/EUROèn,(uden hjælp fra BREXIT landet) “må æde” den Græske gæld, samt både Italien, – Frankrig, samt Spaniens statsunderskud (pt. større end aftalt i EURO samarbejdet)vil den danske krone skulle følge EUROèns kurs ned i forhold til US$, og
  EU-investorer vil måske søge “andre græsgange”.

  Og det vælger nummer 2 så at gøre nu…
  (Nr1, er som bekendt Ford`s nedlagte Mexico-projekt),

  Efter i flere år at have accepteret, en for dem, utilstrækkelig indtjening på deres EU-investering, vælger GM nu at trykke på SALGSKNAPPEN.
  Hvor mon de så investerer ???

  Vedr: PSA
  Både Citroen og Peugeot, modtager væsentlige subsidier fra den Franske statskasse, det ved vel de fleste.
  Dette påvirker helt klart fransk økonomi.
  At også Opel/Wauxhall, skulle få del i de Franske subsidier, for at opretholde bil-produktion, i BREXIT-landet og Tyskland, tror jeg ikke ret mange seriøst forventer.

  SUMMASUMARUM:
  Beklageligvis begynder jeg at frygte du få ret med din artikel Andreas.

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *