Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen rydder nu tvivlen om regeringens opbakning til planerne om at deltage i NATO’s missilforsvar af bordet.

“Hvis det står til regeringen, så skal vi bidrage til missilforsvaret,” siger Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten.

Dermed er Hjort Frederiksen langt klarere i mælet end sin forgænger, partifællen Peter Christensen, der i efteråret var noget mere ulden om hvorvidt man agtede at sætte handling bag daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts løfte på NATO-topmødet i Wales i 2014.

Dengang lovede Helle Thorning-Schmidt, at Danmark ville udruste mindst en af sine tre fregatter til at kunne deltage i det såkaldte missilforsvar. En måde at vise solidaritet med de andre lande på. Og den solidaritetstanke deler den nye forsvarsminister.

“Danmark har med den danske fregatkapacitet mulighed for at bidrage til solidaritet i alliancen med en efterspurgt kapacitet og har derfor besluttet på sigt at udvikle og stille et nationalt bidrag til rådighed for NATO’s europæiske missilforsvar,” siger Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten.

Konkret vil det som minimum handle om at udstyre en af de tre danske fregatter med en ny radar, der vil være i stand til at detektere indkommende ballistiske missiler. Radar og diverse kontrolsystemer og opgraderinger giver en prislap på omkring 400-500 mio. kroner. Vi kan så vælge at gå skridtene videre ved at sætte nye radarer på mere end et skib – hvis ikke vi vælger en radar, der kan flyttes mellem skibene. Og den store pakke ville være også at købe de SM3-missiler, som der skal bruges til at nedskyde missilerne. Vi har på fregatterne den nødvendige “affyringsrampe”, kaldet en launcher. Vi har bare ikke noget at putte ned i den. Hverken missiler til nedskydning af fjendtlige missiler, missiler til områdeluftforsvar eller krydsermissiler.

Når nu ministeren rydder tvivlen om regeringens opbakning til missilforsvaret af bordet, så trækker han samtidig skellet mellem regeringen og Dansk Folkeparti endnu hårdere op forud for de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. I Dansk Folkeparti er man nemlig af den opfattelse, at deltagelse i missilforsvaret vil være en unødvendig provokation overfor Rusland – på trods af at russernes ballistiske missiler er for avancerede til at blive fanget af missilforsvaret. Det er snarere lande som Iran og Nordkorea det kan beskytte os mod. I førstnævnte land har man så sent som i denne uge lavet en ny testaffyring af et ballistisk missil. Så der bliver sandsynligvis et behov for at kunne beskytte os selv eller andre.

Den klokkeklare opbakning til missilforsvaret er den seneste af en række udmeldinger fra forsvarsministeren, som giver en god pejling på hvad regeringen går ind til forhandlingerne med. I et stort interview i Berlingske den 13. januar kaldte Hjort Frederiksen truslen fra Rusland for “skræmmende”, og han pegede på nødvendigheden af at opruste kraftigt for sammen med de øvrige NATO-lande at kunne levere et modspil til Putin’s aggressioner.

Men den udmelding var ifølge Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Marie Krarup, hysterisk:

»Russerne er i gang med at modernisere og opbygge deres forsvar, men er stadig 10-12 gange svagere end NATO. Og man skal være meget hysterisk for at kalde det en reel trussel. Rusland er ligeværdig med Vesten i forhold til atomvåben og kun dér,« siger Marie Krarup til Berlingske.

Regeringen og DF er dog enige om at Østersøen er vigtig og at der ved næste forlig skal tilføres flere penge til forsvaret. At bruge to procent af BNP på forsvaret – som er målsætningen at alle NATO-lande bør bruge – er dog næppe realistisk at nå op på, meldte forsvarsministeren fornylig ud. Danmark ligger i dag og roder under 1,2 procent. Hos Socialdemokratiet mener man ikke der er grund til at kravle ret meget højere op. For Danmark får og leverer meget for pengene, lyder argumentet. Vi er tilstede både her, der og allevegne – selvom vi kun bruger under 1,2 procent.

Regeringen forventes i foråret eller starten af sommeren at fremlægge sit udspil til et nyt forsvarsforlig. Men allerede nu giver de politiske prøveballoner fra Hjort Frederiksen og reaktionerne fra DF og de øvrige partier et godt billede af hvad der venter. Meget tyder på det kan blive et noget mere dramatisk forløb end ved tidligere forligsforhandlinger.

Striden om missilforsvaret og om hvor stor trussel Rusland er, viser nemlig, at DF og de øvrige partier ikke er enige om det grundlæggende trusselsbillede. Frem mod Murens Fald i 1989 var Sovjetunionen og Warszawapagt-landene trussel nummer ét. Fra 1989 til 2001 handlede det om at indkassere fredsdividenden og “genopfinde” forsvarets rolle i form af værktøj for den nye aktivistiske udenrigspolitik. Fra 2001 til 2013 handlede det om at bekæmpe terroristerne. Men fra Ruslands annektering af Krim og frem til i dag har tingene været mere flydende. Terroristerne er stadig en stor trussel. Men hackerne er også begyndt at fylde mere. At de to er en stor trussel, er alle partierne enige om. Til gengæld er man mere delt over Rusland. De er ikke ufarlige, men så farlige er de heller ikke, synes argumentationen at være i DF-lejren, mens regeringen indtager nogenlunde det stik modsatte synspunkt.

Så man er ikke enige om hvad det er for opgaver og roller det nye forsvarsforlig skal gøre forsvaret i stand til at løse og udfylde. Det gør det svært at nå til enighed om eksempelvis konkrete materielanskaffelser. Så nytter det ikke noget, at man er enige om at bruge flere penge, hvis man ikke kan blive enige om hvad pengene skal bruges på.

På den anden side står S og R, der ser verden og trusselsbilledet på nogenlunde samme måde som regeringen. De ser derimod ikke det store behov for at tilføre mange flere penge til forsvaret.

Det er i det krydsfelt at forsvarsministeren står og skal få enderne til at mødes. Det bliver helt sikkert spændende at følge.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

27 Comments for this entry

 • Rytteren siger:

  NATO-opgørelse af forsvarsbudgetter
  NATO udarbejder en opgørelse af forsvarsbudgetterne for de enkelte medlemslande efter NATO’s egen definition. Opgørelsen giver grundlag for sammenligning af udgifterne i de enkelte landes forsvar. NATO-opgørelsen afviger på væsentlige områder fra den nationale definition af forsvarsbudgettet. I NATO-opgørelsen indgår der udgifter til:

  – Tjenestemandspensioner
  – Pensioner i henhold til Civilarbejderloven
  – Købsmoms
  – Geodatastyrelsen
  – Danmarks Meteorologiske Institut.

  Opgørelsen efter NATO-definitionen giver derfor et noget højere forsvarsbudget end efter den nationale definition, jf. tabel 5 nedenfor.

 • GD siger:

  @ MKP

  Jeg er slet ikke uenig i din måde at stille tingene op. Jeg bruger NATOs fremgangsmåde der siger 1,17% og ud fra det er 1,17% af en opskrivning på 41,8 mia kr ca. 500 mio. kr.

  http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704-pr2016-116.pdf

  Det skal så siges at NATOs 2016 tal er foreløbige estimater. Jeg forventer at når vi rapporterer det faktiske forvarsbudget ind for 2016, sammen med opskrivningen af BNP, så rammer vi omkring 1%. Så skal politikerne skal nok ud at finde 3 mia kr for at fastholde de 1,17%. Og de har jo sat at det skal forøges iht NATO definitionen.

  Og det kommer jo ikke til at ske. der vil blive fundet 8-900 mio kr og så vil historien være at det er en forøgelse af det absolutte budget. Og det kommer jo nok til at gå til cyberwar og efterretningstjenester.

  Så vi vil nok rasle ned af listen.

  Og så lige en kommentar til at bruge absolutte tal.

  Der er flere grunde til at NATO målsætningen beregnes som del af BNP. Blandt andet fordi det så måles på hvor meget landene belaster deres økonomi med forsvar, og på den parameter trækker man bare mindre hvis man har et lille budget ift. BNP uanset den absolutte størrelse, for så bruger de andre lande relativt mere af deres økonomi. Desuden må man også tage hensyn til omkostningsniveauet i de forskellige lande. Lønomkostninger og forbrug inden for egne grænser er langt den største post på de fleste landes forsvarsbudgetter. Og da det følger BNP/indbygger, så kan man groft sagt sige at mængden af forsvar der produceres per indbygger ikke er afhængigt af BNP, men af andelen af BNP der går til forsvar.

  Så % af BNP målsætningen er en rimeligt objektiv måde at gøre tingene op på. Alt andet lige.

  Så kan det argumenteres at vi fokuserer på at levere hvad NATO efterspørger.

  Ja, det går noget af vejen, men vi er et sted hvor det er åbenlyst at der mangler dybde (og bredde), hvilket NATO ikke har undladt at påpege. Argumentet er brugt til mere end det kan bære.

 • GD siger:

  Jeg kan se EP og Rytteren har skrevet mens jeg har svaret.

  Tak for input, vi holder os til de 500 mio. kr.

 • Lars-Henrik Arvedsen siger:

  For at se på Kaliningrad Oblast i andet end en national dansk vinkel, så er området på det bredeste cirka 100 km. Området kunne forholdsvis enkelt dækkes med 155 mm artilleri – GPS styret på de erkendte missil-ramper.

  Det er vel derfor jeg så i en avisoverskrift, at befolkningen i Oblasten regnede med at overleve i 40 minutter i tilfælde af varm konflikt – sikkert en artikel til støtte for belejrings snakken i Rusland.

 • Simon Petersen siger:

  @GD

  “Jordbaseret?”
  Det lyder som om du synes jeg har udtalt mig negativt om jordbaseret? Det er bestemt ikke tilfældet. Det eneste jeg har sagt er, at det kun er MEADS og THAAD, der har demonstreret noget i tests, der med overbevisning kunne bringes i spil mod Iskander.

  “Fordi man for en billigere penge kan forsvare flere punkter”
  Det regnestykke gad jeg godt se 😉 Kender du prisen på et THAAD eller et MEADS batteri?

  “*(THAAD er nok det eneste system der er rigtigt anvendeligt til mid-course vs Iskander og det er bare endnu dyrere end MEADS et al.).”

  Ja, det har du principielt ret i, men geografien gør det desværre, at det er næsten umuligt at få et midcourse skud mod et missil fra Kaliningrad mod København, medmindre man står i vandet, eller i det sydlige Sverige.
  Derudover skal man huske, at THAAD er et BMD system, dvs at det kan ikke engagere fly eller krydsermissiler, så prisen for et system til at sikre et THAAD batteri, skal man lægge oveni…

 • GD siger:

  @ Simon

  Jeg har (og havde) ikke en opfattelse af at du havde udtalt dig negativt om jordbaseret luftforsvar.

  Jeg mener jeg har en god fornemmelse for hvad et beskedent indkøb af MEADS eller Patriot ville koste, og vi er ude i en ramme der ligner anskaffelsen af F-35. Og THAADS er bare en prisklasse højere.

  Billigere. Det er jo en relativ ting der er baseret på prisen på to løsninger: mid-course og terminalt intercept. Den første er det, som du siger, nok kun THAADS der kan tage sig af og det er dyrt. Jeg tvivler stærkt på at at SM-2/6 kan håndtere det (der skal god geometri til = lille footprint), og SM-3 er rent exo-atmosfærisk, så ideen om at parkere en fregat til at fange dem undervejs er… nok ikke så praktisk. Så heller parkere fregaten som point defence nær kbh.

  Men så er resten af DK ikke dækket ind, så vi er efterladt med MEADS/Patriot eller et endnu dyrere THAADS i sydsverige, jf. intercept geometri, som mulighederne.

  Og vil man bruge flere penge kan der jo kobles IRIS-T SL og blandes missiltyper PAC-3 MSE/PAC-2, så man får allround luftforsvar.

  Jeg er godt klar over det ikke er aktuelt, men mener jeg beskriver hvad der skal til for at realisere HDKs ide om et TBMD/luftforsvar af DK.

 • Halken siger:

  Måske er der alligevel en ide i noget som MEADS i DK:

  http://www.defencewatch.dk/regeringen-s-aabner-dansk-forsvar-russiske-missiler/

 • Halken siger:

  For sent 😝

 • Simon Petersen siger:

  @GD

  Jeg er helt enig med dig i, hvor et indkøb af MEADS/PATRIOT PAC 3 ville ligge, samt at THAAD ligger endnu højere. Derfor undrer det mig, at du mener at en jordbaseret løsning vil være billigere.

  Jeg er med på, at tre fregatter ikke kan dæmme op for den fulde russiske kampkraft, men det er et kraftigt signal at sende til russerne – og et billigere signal end at plastre Danmark ind i GBAD systemer 🙂 Hvis vi havde masser af penge, skulle vi naturligvis have det hele, men sådan er det jo desværre ikke.

  Fregatterne har den fordel, at de er meget multi-role og kan løse andre opgaver, når der ikke er akut brug for dem ovefor russerne i Østersøen. Jeg har lidt svært ved at se, hvor vi skulle sende GBAD systemer hen, hvis der ikke lige var brug for dem ift en russisk trussel. Min tanke er, at når pengene er små, så er det vigtigt at bruge dem enheder, der er flexible og kan løse mange typer af opgaver.

 • GD siger:

  @ Simon

  Du har en anden vinkel. Mit udgangspunkt er at “dæmme op for den fulde russiske kampkraft”, men det er rammen for mit udsagn.

  Det mener jeg så ikke man kan, uden at det koster penge som der ikke er vilje til at bevilge, og som jeg i så fald mener vi kan bruge bedre andetsteds i forsvaret. [indsæt liste]

  Så som udgangspunkt er missiler og opgradering af fregatter en realistisk og rimelig løsning, som man dog skal tage for hvad det er.

  En løs tanke kunne være at supplere med et dusin launchere med SM-6 der kunne deployeres så man fik dækket flyvestationer mm. af. Jeg tænker på dette:

  http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704-pr2016-116.pdf

  De kunne kobles på radarerne på fregatterne og radarhoveder på land. det skulle forbedre dækning gennem bedre intercept geometri, selvom radarerne nok ville blive pressede.

 • H. Eriksen siger:

  I missil debatten tegner der sig et billede af lobyister for NATO BMD.
  NATO BMD er et system hvor Nationale forsvars enheder, kobles op på USA Aegis sytem (Dermed underlagt fuld kontrol af USA), fra Ramstein basen i Tyskland.

  Radar information fra alle Danske/NATO enheder: F-35 Fly, Missil batterier, Skibe, Artilleri, osv bliver sendt til Ramstein basen via Amerikansk satellit.
  Ordre fra Ramstein til at beskyde et mål, sendes tilbage via Satelit til den/de enhed som er bedst placeret for at ramme målet. Dvs at alle ordre til at beskyde via dette system bliver afgivet af udenlandske officerer.
  Den Danske/NATO officer som leder den Nationale forsvars enhed bliver reduceret til tilskuer, når hans enhed automatisk affyrer sine våben via remote.

  Mere total afgivelse af national suverænitet kan man næppe forestille sig.
  Den Danske befolkning bliver reduceret til skatte slaver for et USA/NATO militært system som de ikke har nogen som helst demokratisk kontrol over.
  Danske politikere har allerede i 2 kendte tilfælde stillet Dansk militær udstyr under kommando af Amerikanske officerer.
  Bla. i Libyen, hvor Danske Fly blev kommanderet til at angribe civil infrastruktur (The man Made River).
  Samt i Syrien hvor Danske fly blev kommanderet af Amerikanske officerer til at angribe Syriske styrker.
  I begge tilfælde udførte Danske soldater en krigsforbrydelse iht. til FN og internationale konventioner, som Danmark har underskrevet og ratificeret.

  Blandt bannerførerne herinde, for dette system a fuld afståelse af Dansk suverænitet, er Simon Petersen – Halken – Lars-Henrik Arvedsen, + div. cheerleaders.
  Jeg mangler stadig svar fra Simon Petersen, om hvilken virksomhed han er lobbyist for. Han har til dato undladt at svare på mine spørgsmål.

  Jeg har derfor selv søgt svaret.
  Simon Højbjerg Petersen er TERMA Manager vedr. BMD. = Lobbyist for TERMA Groupe.

  TERMA is a major Strategic supplier to the F-35 Lightning II
  Terma delivers more than 70 critical parts for the F-35 Lightning II (Joint Strike Fighter).
  The Joint Strike Fighter program is headed by Lockheed Martin, with
  Northrop Grumman and BAE Systems as principal partners.
  Terma has currently delivered products to the F-35 program for more than DKK 1.2 billion and the total value of purchase orders received to date is over DKK 2 billion.
  Lockheed Martin expects to manufacture more than 3,000 F-35 aircraft and full-rate production is initiated in 2020.
  TERMA F-35 deliverables
  Composite leading edges for the aircraft Horizontal Tails
  Composite skins for the Vertical and Horizontal Stabilizers
  Advanced lightweight composite components for the Center Fuselage
  Missionized Gun Pods for the STOVL and CV Variants
  Data Acquisition Pods for Flight Test Instrumentation
  Air-to-Ground Pylons
  Radar Electronics.
  9 June 2016 when the Danish Ministry of Defence declared that Denmark will acquire 27 F-35A.
  TERMA Missile deliverables
  Citater fra The Ballistic Threat
  To Penetrate Ground based air defence systems it requires expensive aircraft, with stealth technology.
  In this arms race, USA and NATO are looking toward ballistic missiles to attack from a distance. Ballistic missiles can deliver both conventional and weapons of mass destruction.
  Ciater fra NATO Plans
  NATO changed in its defence plans in 2010 at the Lisbon summit.
  NATO changed its focus to territorial ballistic missile defense of European nations.
  The NATO BMD system is founded on national contributions with respect to sensors and weapon systems, whereas NATO develops and fields the command and control structure.
  At the NATO summit in Wales in 2014, Denmark, announced its decision to upgrade at least one frigate of the IVER HUITFELDT class, with a BMD sensor and to offer its capability to NATO.

  NATOs BMD systemets akilleshæl er ødelæggelse af den Amerikanske satellit, og ødelæggelse af systemets kommunikation, som vil efterlade NATO lande til at forsvare sig selv mod missil angreb.

  Det simpelthen på høje tid at der bliver fortaget en udrensning i vort politiske system, af det person galleri fra The millitary industrial complex, som er den største trussel mod Dansk Demokrati og National suverænitet.
  Samtidig bør personel i det Dansk Forsvar huske hvem som betaler deres løn, og til hvem de skylder deres loyalitet. Det er ikke USA, NATO, EU, Folketinget, eller Multinationale virksomheder. Det er den Danske befolkning.

  Drop F-35 NU
  Vælg Gripen-E til hele Norden.
  Drop NATO Ballistisk Missil Forsvar BMD.
  Start en Nordisk Forsvars alliance.
  Genopret et Nationalt luftværns system.
  Boycott Israelske Våben.
  Genindfør Forbud mod Lobbyisme i det politiske System.
  Aldrig mere 9 April.

 • D. Jensen siger:

  H. Eriksen

  Rejs til Nordkorea så bliver du lykkelig.

 • Brian siger:

  H. Eriksen,

  Godt efterforsket. Simon Petersen har dog aldrig lagt skjul på at han arbejder på Terma, så du vinder Inger journalistisk pris på den.

 • Simon Petersen siger:

  @Brian

  😀

  Pokkers – jeg troede ellers at jeg har skjult mig godt nok ved kun at oplyse mit fornavn og efternavn. Men mellemmavnet var åbenbart ikke nødvendigt.

  Jeg har dog gennemskuet, hvordan min sande identitet er blevet afsløret (under forudsætning af, at han ikke har læst de 5-10 indlæg her på NytKampfly, hvor jeg har skrevet det): http://bfy.tw/AasB 😉

 • H. Eriksen siger:

  Hej Igen.

  Jeg er ikke i tvivl om at flere brugere har været bekendt med at Simon Petersens arbejder for TERMA.
  Simon, Du kunne jo bare have erkende dit forhold eftersom jeg har spurgt dig 3 gange, hvilken virksomhed du arbejdede for, uden at du har svaret.

  Det skyldes formentlig at Simon godt ved at hans tilhørsforhold til TERMA, rejser spørgsmål om hans habilitet i alle emner der vedrører indkøb til forsvaret.
  Det forklarer hans propaganda for det korrupte og økonomiske uansvarlige F-35 projekt.
  Det forklarer hans propaganda for NATO BMD og et nyt økonomisk uansvarligt våbenkapløb.
  Det forklarer hans warmonger holdning ifht Libyen, Yemen, Ukraine, Iran, og vor naboer Rusland og Polen.
  Det forklarer hans aversion mod en Nordisk forsvars alliance, og Nordiske våben producenter.
  Det forklarer hans vedholdne forsvar af indkøb af nyt Israelsk eller fransk Artilleri.
  Det forklarer hans forsvar for privatisering af essentielle offentlige virksomheder som AMA.
  Det forklarer hans anti Nationale holdning, en sær Tak til den befolkning som har brødfødet ham.
  Det forklarer hans illoyalitet, og hvorfor han ikke længere er ansat i det Danske Forsvar.

  Det forklarer også hvorfor det netop blev TERMA, med bestyrelse medlem Anders Eldrup, der kunne bruge ham. Eldrup er en klassiker i Dansk politik, der lige som Fogh, Helle og Corydon har gjort karriere ved at afvikle det Danske fælleseje, for at berige sig selv.
  D. (klaphat) Jensen: Krage søger mage.

  Drop F-35 NU
  Start en Nordisk Forsvars alliance.
  Vælg Gripen-E til hele Norden.
  Drop NATOs Ballistisk Missil Forsvar BMD.
  Genopret et Nationalt luftværn.
  Boycott Israelske Våben.
  Genindfør Forbud mod Lobbyisme.
  Aldrig mere 9 April.

 • D. Jensen siger:

  Nå HE – selv en ny frisk start på ugen kan ikke stoppe dit personlige vendetta had mod alt og alle, der ikke lige deler din paranoide holding, med hensyn til vores politikere, militær og medlemskab af NATO.
  Nu skal SP svines til, som eller er en yderst diplomatisk debattør og hans ansættelse på Terma A/S er da irrelevant. Han har offentliggjort det for lang tid siden, så stop dit konspirationsævl.
  HE skriver ”!Krage søger mage.” Ja jeg forsøger ihærdigt at komme ned på dit niveau med udiplomatiske indlæg, men du når så lavt en niveau jeg næsten opgiver.

 • Per Sørensen siger:

  troede dette var et teknisk og fagligt debat forum…..

  Ide til moderator. Begræns indlæg til max et dagligt og max 500 karakterer 🙂 Det her er noget usagligt pjat. undskyld

 • Per Sørensen siger:

  Og til Hr Eriksen,

  Bare inden du svarer og googler 🙂

  Jo jeg er ex ansat fra det dansk søværn som radar tekniker. Og arbejder idag for et amerikansk firma med radarer. Har gennem de sidste år nydt de forskellige debatter på højt teknisk plan uden politisk retorik. Og jo der er mange branchefolk både i og udenfor forsvaret som deltager med gode faglige indlæg.

 • Simon Petersen siger:

  For at blive i det tekniske spor, så til hvem det måtte interessere 🙂

  “NATO BMD er et system hvor Nationale forsvars enheder, kobles op på USA Aegis sytem (Dermed underlagt fuld kontrol af USA), fra Ramstein basen i Tyskland”

  Ingen enheder kobles op de amerikanske Aegis enheder (fire sejlende med base i Rota, Spanien, samt en landbaseret enhed i Rumænien og en i Polen (fra 2018)).

  Alle de amerikanske enheder, der bidrager til NATO BMD er koblet op på det amerikanske system C2BMC (https://www.mda.mil/system/c2bmc.html) i US EUCOM Air Operations Center hovedkvarteret i Ramstein.

  Alle de europæiske enheder, der er en del af NATO BMD er koblet op på det NATO ejede og NATO styrede system NATO ACCS i NATO AIRCOM, også i Ramstein.

  Mellem det amerikanske C2BMC og NATO’s ACCS udveksles der data via et data interface, der flytter relevant data mellem de to systemer.

  Selve retten til at føre kommando, også over de amerianske enheder, ligger entydigt i NATO hovedkvarteret.

  “Radar information fra alle Danske/NATO enheder: F-35 Fly, Missil batterier, Skibe, Artilleri, osv bliver sendt til Ramstein basen via Amerikansk satellit.”

  Der er intet krav om, at data skal sendes via amerikansk satellit. Det er helt op til hvert enkelt land, hvordan de vil sende data til NATO netværket.

  “Ordre fra Ramstein til at beskyde et mål, sendes tilbage via Satelit til den/de enhed som er bedst placeret for at ramme målet. Dvs at alle ordre til at beskyde via dette system bliver afgivet af udenlandske officerer.”

  Der arbejder indtil flere danske officerer i NATO AIRCOM HQ, så det kan også sagtens være en dansk officer, der giver ordren. Det er i øvrigt ikke unikt for NATO BMD, at enheder underlægges NATO kommando – det sker for alle missionstyper, som NATO udfører.

  “Den Danske/NATO officer som leder den Nationale forsvars enhed bliver reduceret til tilskuer, når hans enhed automatisk affyrer sine våben via remote.”

  Der er pt ingen politiske planer i Danmark om at udruste danske fregatter med interceptormissiler (SM-3 missiler) som en del af NATO BMD.

  Derudover vil missiler aldrig bliver afskudt “remote”. Det vil altid være den skydende enheds chef og hans besætning/personel, der trykker på knappen, når der modtages en ordre om at nedskyde et missil.
  Et “remote” skud, hvor ordren går automatisk igennem fra en anden enhed, udenom den skydende enheds besætning etc., kan ikke lade sig gøre i NATO BMD, eller på nogen danske skibe.

  “Danske politikere har allerede i 2 kendte tilfælde stillet Dansk militær udstyr under kommando af Amerikanske officerer.
  Bla. i Libyen, hvor Danske Fly blev kommanderet til at angribe civil infrastruktur (The man Made River).”

  Danske fly var under NATO kommando, ikke amerikansk. NATO missionen i Libyen var iøvrigt snaktioneret af FN’s sikkerhedsråd (https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Unified_Protector).

 • H. Eriksen siger:

  Hej Igen.
  Mht Libyen så har jeg tidliger dokumenteret de faktiske forholde: http://nytkampfly.dk/archives/9542/comment-page-2#comment-426305

  Mht hvorvidt Danske fly var under Amerikansk kommando i Libyen:

  Libya Operation Odyssey Dawn
  The U.S. coordinated the effort and took strategic and tactical command at UCC USAFRICOM, led by Carter Ham (USA).
  And the Joint Task Force Odyssey Dawn, led by Samuel J. Locklear (USA).
  Participating countries (DK) commanded their assets through liaison officers.

  @Simon: Det er urimeligt at du bliver ved med at fremføre de samme dogmer, når jeg tidliger har dokumenteret de faktiske forhold.

  @Lobbyister: Grønlandsk Mundheld: Når man pisker et kobel slædehunde, så hyle den hund som føler sig truffen.

  Drop F-35 NU
  Start en Nordisk Forsvars alliance.
  Vælg Gripen-E til hele Norden.
  Drop NATOs Ballistisk Missil Forsvar BMD.
  Genopret et Nationalt luftværn.
  Boycott Israelske Våben.
  Køb “Brugt” PZH2000 Artilleri pakke.
  Køb “Brugt” CV90 Combat Vehicle
  Opgrader vore Leopard 2 med APS.
  Genopret National Ammunition Produktion.
  Avikel udfaset forsvars materiel via HJV.
  Genindfør fuld Værnepligt.
  Genindfør Forbud mod Lobbyisme.
  Mvh.

 • Simon Petersen siger:

  Fair nok, jeg vil gerne medgive, at du har ret, men at der er flere faktiske omstændigheder, der er værd at tage med. Så tillad mig at præcisere, så de faktiske omstændigheder bliver helt korrekt:

  Operationerne i Libyen havde til formål at udføre FN Sikkerhedsråd’s resolutioner 1970 og 1973.

  I perioden 19-31 marts 2011 var alle deltagende enheder under amerikansk kommando i den operation, der hedder Oddesey Dawn. Dette var med henblik på at NATO skulle bruge noget tid på at formere den hovedkvatersstyrke, der skulle til at lede NATO operationen.

  Efter 31 marts 2011 overtog NATO kommendoen over de fleste enheder og gennemførte operationen under navnet Unified Protector, mens et antal amerikanske enheder fortsatte Oddesey Dawn.

  Angående din slædehundehistorie: Jeg føler mig skam ikke truffet, så du pisker bare løs – jeg er tykhudet nok til at tage det, men jeg gider ikke spilde tid på at deltage i det 🙂

 • H. Eriksen siger:

  Simon Petersen skrev: NATO BMD Engage On Remote, er godt på vej i sin udvikling:
  https://www.mda.mil/news/17news0002.html

  Mit indlæg:
  Ramstein basen i Tyskland er Amerikansk territorium.
  https://www.thenation.com/article/the-most-important-us-air-force-base-youve-never-heard-of/

  Ramstein basen er koblet til Langley Virginia USA, via optisk link. Ordre til NATO angreb kan derfor afgives både i USA og Tyskland.

  NATO BMD systemet er opbygget for at nedbringe Latency (Forsinkelser) til nogle få sekunder, fra at en NATO enhed opdager et mål (via eks. F-35 og U.S. satellit), til at ild mod målet bliver afsendt.

  Der er ingen Teknologisk hindring for at en ordre til at angribe et given koordinatpunkt, sendt fra Ramstein eller Langley, kan transporteres direkte til en Dansk missil launcher eller (Elbit) Artilleri, koblet op på NATOs BMD.

  Folketinget, Forsvarskommandoen, eller chefen for den pågældende Danske NATO enhed kan i besparelsernes hellige navn udlades, da de teknisk ikke behøver at være involveret i hvorvidt en Dansk Forsvars enheder eks. angriber Kaliningrad.
  De kan i stedet nyde deres sidste kop kaffe, indtil Russernes fyrværkeri af gengældelse, rammer dem og resten af den Danske befolkning.

  NATO BMD betyder at Danmark investerer sig til mere afhængighed af vore allierede, i stedet for at opbygge et stabilt eget forsvar.
  NATO BMD betyder at Politikerne vil afgive kontrol over Danske BMD forsvar, aht besparelser.
  NATO BMD netværk kan Hackes af fjendtlige Nationer og NGO enheder.
  Det er kun få måneder siden at Langley Virginia sidst havde det problem inde på livet, igen.
  NATO BMD er lige så følsom som resten af samfundet overfor EMP.
  NATO BMD kan hijackes af NATO warmongere eller en gal præsident som sætter Europa i flammer, mens vedkommende sidder i sikkerhed i USA
  NATO BMD fremmer at hysteriske Warmongere, i løbet af få sekunder kan starte WWIII, inden kølig velovervejet ledelse kan gribe ind.

  Den form for ”Automatic NATO Response” har Danmark, Norge, Holland og Rusland heldigvis ikke endnu, ellers havde vi været i den Hotte fase af WWIII allerede, eksempelvis:
  Da MH17 blev skudt ned over Ukraine, og 298 Civile mistede livet.
  Da det Russiske Flight 9268 blev skudt ned på grænsen til Israel, og 224 civile omkom.
  Da Tyrkiet skød et Russisk Jagerfly ned på grænsen til Syrien.
  Da Danske jagerfly (under USA Kommando) angreb Syriske styrker i Syrien fra en base i Irak.
  Eller da 92 Russiske sangere landede på bunden af Sortehavet.
  De ovennævnte episoder er foretaget som provokation, i et forsøg på at starte WWIII.

  Per Sørensen skrev: Det her er noget usagligt pjat. Jeg troede dette var et teknisk og fagligt debat forum. Jeg har gennem de sidste år nydt de forskellige debatter på højt teknisk plan.

  Min Kommentar: Jeg synes det er særdeles seriøst, efter som det politiske valg af Forsvar kan få store konsekvenser for den Danske befolkning og Danmark status som suveræn Nation.
  Mht højt teknologisk plan. Gad vide om Russerne kan følger med i en offentlig tilgængelig debat vedr. højteknologisk militære udstyr, for at spionere imod os.
  Spørgsmålet rejser sig så om ikke specifik info vedr. militær højteknologi kun bør udveksles i lukkede rum under Forsvarets tilsyn, og med Clearede deltagere.
  En normal sikkerheds procedure som nuværende og tidligere Officerer er godt bekendt med.
  Det er dog vigtigt for den demokratiske proces at en overordnet forståelse af vort Forsvar og konsekvenser af politikernes valg, klæder Befolkningen på til at træffe sit valg ved stemme urnerne.

  Per Sørensen skrev: Jeg er ex ansat i det danske søværn som radar tekniker, og arbejder i dag for et amerikansk firma med radarer.
  Min Kommentar; Tillykke, Hvilken virksomhed er du så Lobbyist for?

  Drop F-35 NU (56,4 Mia. Kr.)
  Drop NATO BMD. (200Mia. Kr)
  Start en Nordisk Forsvars alliance.
  Køb 47 stk. Gripen-E.
  Køb ammunition til Fregatterne.
  Køb “Brugt” PZH2000 Artilleri pakke.
  Køb “Brugt” CV90 Combat Vehicle
  Opgrader vore Leopard 2 med APS.
  Afvikl udfaset forsvars materiel via HJV.
  Genindfør Nationalt luftværn.
  Genindfør National fuld Værnepligt.
  Genindfør National Ammunition Produktion.
  Genindfør National Postvæsen.
  Genindfør Forbud mod Lobbyisme.
  Boycott Israelske Våbensystemer.

  Mvh.

 • Simon Petersen siger:

  @H.Eriksen

  Det er nok ikke nogen hemmelighed, at der er mange ting, vi nok aldrig bliver enige om, men jeg synes, at du kommre med nogle interessante problemstillinger, som jeg gerne vil kommentere på.

  Du har også nogle politiske holdninger, som jeg ikke er enig i, men jeg respekterer fuldstændig din ret til at udtrykke dem og eftersom vi nok aldrig bliver enige, så vil jeg undlade at kommentere på dem 🙂

  Til gengæld lover jeg at kommentere seriøst på de andre ting og tale ordentligt til dig – om du så vil gøre det samme og respektere, at det er et område, hvor jeg formentlig er en af de få i landet, der ved aller mest om emnet, er helt op til dig 🙂

  “Simon Petersen skrev: NATO BMD Engage On Remote, er godt på vej i sin udvikling:”

  Jeg antager, at du bringer det op i forbindelse med diskussionen omkring affyring af våben fra andre platforme?
  Engage on Remote betyder ikke, at man kan afskyde et våben fra en anden platform. Det betyder, at den skydende enhed affyrer sit våben udelukkende ved hjælp af sensordata fra en anden enhed, som den modtager via et datalink. Knappen til affyring af våbnet sidder på den skydende enhed og kan ikke fjernbetjenes via remote. Det er altid den skydende enheds chef, der har den sidste kommando ifm affyring af et våben.

  “Ramstein basen er koblet til Langley Virginia USA, via optisk link. Ordre til NATO angreb kan derfor afgives både i USA og Tyskland.”

  Alle enheder i NATO BMD er beskyttet mod hacking og spoofing etc. med diverse kryptografer etc. Man skal selvfølgelig ikke sige, at det ikke kan hackes, men det er i hvert fald svært. Og der er ikke bygget noget funktionalitet ind, der gør det muligt for CIA at afskyde missiler.

  “Der er ingen Teknologisk hindring for at en ordre til at angribe et given koordinatpunkt, sendt fra Ramstein eller Langley, kan transporteres direkte til en Dansk missil launcher eller (Elbit) Artilleri, koblet op på NATOs BMD.”

  Se min kommentar ovenfor. Derudover forstår jeg ikke om du mener at NATO BMD kan angribe? NATO BMD har udelukkende missiler uden sprænghoveder, der virker ved hit-to-kill teknologi overfor de indkomne ballistiske missiler. Interceptormissilerne har ingen mulighed for at angribe offensivt, bortset fra SM-6, der har begrænset mulighed for at angribe flådefartøjer, som “sidste mulighed”. Men NATO BMD er udelukkende et defensivt system.

  “Folketinget, Forsvarskommandoen, eller chefen for den pågældende Danske NATO enhed kan i besparelsernes hellige navn udlades, da de teknisk ikke behøver at være involveret i hvorvidt en Dansk Forsvars enheder eks. angriber Kaliningrad.”

  Jeg tror måske, at du har misforstået formålet med NATO BMD. Som sagt har det ingen offensive kapabilitet, så det at tilføre en BMD kapacitet til en dansk fregat gør ikke, at den kan angribe noget som helst. Den kan udelukkende skyde ballistiske missiler ned – og så er den danske politiske beslutning udelukkende, at de danske fregatter skal have en radar som bidrag til NATO BMD.

  “NATO BMD netværk kan Hackes af fjendtlige Nationer og NGO enheder.”

  Igen, med mit kendskab til netværket, vil jeg betegne det som usandsynligt, men ikke umuligt. Men igen, NATO BMD lever på samme netværk som resten af NATO, så hvis det bliver kompromiteret, så er det alt i NATO, der bryder sammen.

  “NATO BMD kan hijackes af NATO warmongere eller en gal præsident som sætter Europa i flammer, mens vedkommende sidder i sikkerhed i USA
  NATO BMD fremmer at hysteriske Warmongere, i løbet af få sekunder kan starte WWIII, inden kølig velovervejet ledelse kan gribe ind. ”

  Det eneste man ville kunne gøre med NATO BMD, hvis man endelig hackede det, ville være at forhindre nedskydning af et indkomne ballistisk missil, så jeg kan ikke se, hvordan man skulle kunne starte en krig på den måde? Når først et ballistisk missil er på vej, så er krigen jo igang og ved at hacke NATO BMD, sørger man bare for at det kommer frem til sit mål.

 • Simon Petersen siger:

  @H.Eriksen

  Jeg glemte lige denne:

  “Mht højt teknologisk plan. Gad vide om Russerne kan følger med i en offentlig tilgængelig debat vedr. højteknologisk militære udstyr, for at spionere imod os.
  Spørgsmålet rejser sig så om ikke specifik info vedr. militær højteknologi kun bør udveksles i lukkede rum under Forsvarets tilsyn, og med Clearede deltagere.
  En normal sikkerheds procedure som nuværende og tidligere Officerer er godt bekendt med.”

  Det har du 100% fuldstændig ret i! Og jeg kan berolige dig mig, at alle os, der arbejder med det, også i industrien, er sikkerhedsgodkendt til det krævede niveau af Forsvarets Efterretningstjeneste.
  Alle vores aktiviteter gennemføres på beskyttede netværk, i sikrede rum etc. efter alle gældende regler og under fuld kontrol af FE, der godkender alle vores faciliteter etc. Så det er bestemt et område, der tages hånd om.

  Derfor kan vi også kun diskutere uklassificerede oplysninger her.

 • H. Eriksen siger:

  Hej igen.
  Jeg kommenterer gerne, og seriøst på de emner jeg deltager i, og skriver for det meste ordentligt (selv om jeg til tider skriver med en skarp Pen).
  Simon, Jeg respekterer at du er blandt de få her i landet, der ved meget om NATO BMD missiler.

  Nu lægger jeg for en stund den politik hat, og tager min tekniker kasket på.
  VI der arbejder med moderne teknologi ved, at ethvert projekt har det bedst med, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til hvad det er vi har gang i, inden det vi kreere bliver ført ud i virkeligheden.
  Som teknikker skal man hele tiden være på vagt overfor ikke at forelske sig i sin egen kreation, så vi bliver blind for dens fejl.

  Simon Petersen Skrev:
  1) Knappen til affyring af våbnet sidder på den skydende enhed og kan ikke fjernbetjenes via remote. Det er altid den skydende enheds chef, der har den sidste kommando ifm affyring.

  Min Kommentar: Gennem mit arbejde med sensorer, Data transport, programmering og automatik, er jeg ikke et sekund i tvivl om at Fire on Remote kun befinder sig 2 parsnoede ledere, og en kommando streng, fra at blive til virkelighed.

  Jeg er enig i at den del af sikkerheds proceduren du beskriver, er gældende i dag.
  Men moderne teknologi åbner op for en glidebane, hvor det som kan udlægges som en bekostelig, forsinkende og forældet sikkerheds procedure, vil blive bypassed af politikerne, i besparelsens hellige navn.

  Samtidig har politikerne fået den beskidte vane at sætte Danske officerer under udenlandsk kommando (som i Libyen og Syrien). Hvilket viser med all tydelighed at selv Danske officerer kan presses til at udføre handlinger der overskrider Geneve og FN konventioner, feks under et påskud om at beskytte civilbefolkning.
  De officerer som sætter hælene i, får en brat karriere, med mindst mulig publicity.

  Simon Petersen Skrev: Alle enheder i NATO BMD er beskyttet mod hacking.
  Man skal selvfølgelig ikke sige, at det ikke kan hackes. NATO BMD lever på samme netværk som resten af NATO, og hvis det bliver kompromitteret, så er det hele NATO, der bryder sammen.

  Min Kommentar: Vi teknikere ved også, at for at løse en opgave, så er man nød til at se virkeligheden i øjnene. Selv den ubehagelige, hvor det er os selv der har kvajet.

  (Vi) kvajede os da vi begyndte at føre IT over på satellit, og stolede blindt på USA.
  Siden da har alle Danske virksomheder blevet afluret sine opfindelser grundet spionage.
  Samtlige Danskere, herunder politikere, officerer osv. er blevet udspioneret.
  Samtlige IT systemer inklusiv Forsvarets, er blevet penetreret af hacking.
  Selv IT via lysleder er blevet delt med Israelske Mossad (via prisme), og det opnåede info er solgt til højest bydende, eller brugt som blackmail.

  Mht hvis NATO bryder sammen pga hacking eller EMP.
  (Det er for øvrigt på høje tid at vi begynder at taler om EMP)
  Ræven har overlevet i tusinde år fordi den er snu, og lave mere end en udgang fra sin hule.
  Overført til højteknologi og forsvar, så betyder det at vi ikke skal satse alle vore økonomiske midler på et single system NATO BMD, i tilfældet af at det ene system kan svigter.
  Som MikeKiloPapa skrev: NATO BMD is nice to have, not need to have.

  Simon Petersen Skrev:
  NATO BMD har udelukkende missiler uden sprænghoveder.
  Interceptor missilerne har ingen mulighed for at angribe offensivt.
  NATO BMD er udelukkende et defensivt system.
  Min Kommentar: Simon, det er udtalelser som ovennævnte der får mig til at gribe den skarpe pen. Du og jeg, samt stort set alle som beskæftiger sig med dette forum ved at de udtalelser holder ikke.
  Det kan du bilde Politiker, Kvinder, Børn og snowflakes ind, ikke folk med teknisk og militær baggrund. Så drop det.

  Simon Petersen fra Terma Skrev: Jeg kan berolige dig med, at alle der arbejder med udvikling af højteknologisk militær udstyr er sikkerhedsgodkendt af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
  Alle vores aktiviteter gennemføres på beskyttede netværk——-
  Min Kommentar: det er ikke jeres interne samtaler jeg henviser til, det er den debat der foregår herinde. (prøv og scrolle tilbage i nærværende tråd)
  Når jeg kan gennemskue hvilket system som i arbejder på, bare ved at følge debatten samt søge info online, så kan andre teknikere og Russerne også.

  Hvis jeg skal tage JA hatten på, uden at diskutere teknisk klassificerede oplysninger.
  JA Terma har nogle brand dygtige medarbejder.
  JA Weibel har nogle brand dygtige medarbejdere.
  Og det har mange andre Danske højteknologiske virksomheder.
  Grunden til at vi har så mange dygtige ingeniører, skyldes at den Danske befolkning gennem generationer har opbyggede det Danske velfærdssystem, med (tidligere) fri uddannelse og mulighed for alle uanset økonomisk stand.
  Derfor farer jeg i flint over den udvikling som er sket, og som fortsætter.

  Den samfunds model har jeg nydt godt af, og det har du også Simon.
  Derfor skylder vi de Danske borgere, som ikke forstår teknikken, men som betaler skat til vor samfundsmodel, at være loyale over for dem alle, ved at bruge den viden vi har opnået, til også at sikre deres ve og vel, og ikke mindst at være ærlige overfor dem.

  JA, jeg og andre brugere har rusket sengehalmen godt og grundigt herinde, med det formål at få folk til at vågne op.
  Det betyder ikke at man vil skræmme livet af befolkningen, for der findes rigelig med løsninger.
  Jeg ser bla. muligheder for et kombineret Nationalt Regionalt lokal luftforsvar, med input fra Dansk Forsvars Personel og Danske virksomheder, som er loyale overfor den Danske befolkning.

  Så lad arbejde sammen på at fjerne usikkerheden fra vore landsmænd, ved at vi søger mod et ræve snu konsensus med visioner, som vi kan anbefale befolkningen at holde politikerne fast på.
  Husk på, de lytter.

  Mvh. H. Eriksen Det civile erhvervsliv.

  PS. Simon, et venligt forslag: Underskrive evt dine indlæg.
  Mvh. Simon Petersen (Terma).

 • Simon Petersen siger:

  @H.Eriksen

  “VI der arbejder med moderne teknologi ved, at ethvert projekt har det bedst med, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til hvad det er vi har gang i, inden det vi kreere bliver ført ud i virkeligheden.”

  Jeg er helt enig! 🙂

  “Min Kommentar: Gennem mit arbejde med sensorer, Data transport, programmering og automatik, er jeg ikke et sekund i tvivl om at Fire on Remote kun befinder sig 2 parsnoede ledere, og en kommando streng, fra at blive til virkelighed.

  Jeg er enig i at den del af sikkerheds proceduren du beskriver, er gældende i dag.
  Men moderne teknologi åbner op for en glidebane, hvor det som kan udlægges som en bekostelig, forsinkende og forældet sikkerheds procedure, vil blive bypassed af politikerne, i besparelsens hellige navn. ”

  Det er helt korrekt, at metoden sagtens kan udvikles og implementeres. Det kræver udelukkende et militært ønske og politisk vilje – nogen ville nok argumentere for, at det kun er det sidste, der er rigtigt nødvendigt 😉

  Datalinkforbindelse, e.g. Link 11 (og senere Link 16) går helt tilbage til 60’erne. Her deler man allerede taktiske informationer omkring luftbillede, søbillede, undervandsbillede og “rummet” samt sender taktiske kommandorer og ordrer. Man har altså haft muligheden for at udvide et datalink med den nævnte funktionalitet helt tilbage til 60’erne, uden at det er sket – jeg tvivler personligt på, at det kommer til at ske i en overskuelig fremtid, hvis nogensinde. Diskussionen om autonome våbensystemer ligger lige nedenuden den overflade og ulmer 😉

  Skulle man endelig beslutte at man ønsker denne funktionalitet, så er min vurdering, at det vil tage 5-10 år at få ud i systemerne. Når alle lande i NATO skal blive enige om at opdatere STANAG mvh., så kommer der til at gå rigtig lang tid med den del, inden man kan begynde at udvikle og efterfølgende teste.

  “Samtidig har politikerne fået den beskidte vane at sætte Danske officerer under udenlandsk kommando (som i Libyen og Syrien). Hvilket viser med all tydelighed at selv Danske officerer kan presses til at udføre handlinger der overskrider Geneve og FN konventioner, feks under et påskud om at beskytte civilbefolkning.”

  Det kan du jo faktisk udvidde med, at i laaangt de fleste tilfælde, hvor danske enheder har været udsendt (også søværnet og hæren) har de været under udenlandsk kommando, så det er mere reglen end undtagelsen, at det foregår sådan.

  “(Vi) kvajede os da vi begyndte at føre IT over på satellit, og stolede blindt på USA.
  Siden da har alle Danske virksomheder blevet afluret sine opfindelser grundet spionage.
  Samtlige Danskere, herunder politikere, officerer osv. er blevet udspioneret.
  Samtlige IT systemer inklusiv Forsvarets, er blevet penetreret af hacking.
  Selv IT via lysleder er blevet delt med Israelske Mossad (via prisme), og det opnåede info er solgt til højest bydende, eller brugt som blackmail.”

  Uden at kunne gå i detaljer emd det, kan jeg sige, at der er backup systemer for det tilfælde, hvor satelliter bliver kompromiteret. Det er ikke nogen let opgave at lægge hele NATO netværket ned. Men du har ret i, at soldater skal kunne kæmpe og aldrig må glemme de gamle dyder!

  “Overført til højteknologi og forsvar, så betyder det at vi ikke skal satse alle vore økonomiske midler på et single system NATO BMD, i tilfældet af at det ene system kan svigter.
  Som MikeKiloPapa skrev: NATO BMD is nice to have, not need to have.”

  Jeg er ikke uenig. BMD kan ikke stå alene. BMD er kun aktuelt for det tilfælde, hvor et missil allerede bliver afskudt. Derfor er det også utroligt vigtigt at forsøge at forhindre at ballistiske missiler spredes og falder i hænderne på “de forkerte” – og så kan man altid diskutere, hvem det måtte være. Det må poitikerne bøvle med 🙂
  Men der kommer flere og flere missiler derude, og flere og flere lande har dem, så forsøget på ikke-spredning går ikke så godt. Derfor skal vi gøre hvad vi kan for at forhindre at de bliver afskudt, gennem afskrækkelse og muligheden for “forebyggende” angreb, hvis det skønnes nødvendigt. Først i det tilfælde at alt andet er mislykkedes, bliver det aktive BMD system nødvendigt. Men når først missilerne er i luften, så ville jeg havde det bedst ved at der står et system, der forhåbentlig kan skyde dem ned. Men du har ret – det må aldrig stå alene!

  “Simon Petersen Skrev:
  NATO BMD har udelukkende missiler uden sprænghoveder.
  Interceptor missilerne har ingen mulighed for at angribe offensivt.
  NATO BMD er udelukkende et defensivt system.
  Min Kommentar: Simon, det er udtalelser som ovennævnte der får mig til at gribe den skarpe pen. Du og jeg, samt stort set alle som beskæftiger sig med dette forum ved at de udtalelser holder ikke.
  Det kan du bilde Politiker, Kvinder, Børn og snowflakes ind, ikke folk med teknisk og militær baggrund. Så drop det.”

  Her bliver du virkelig nødt til at uddybe, hvad du mener. Jeg forstå det simpelthen ikke. NATO BMD missilerne (interceptorerne) kan ikke bruges offensivt, så jeg forstå ikke hvordan du ser dem som en trussel?
  Det er dette missil vi taler om:
  https://en.wikipedia.org/wiki/RIM-161_Standard_Missile_3
  Som skrevet tidligere har missilet ikke noget sprænghoved, men udelukkende en “stor klods jern” (pakket ind i elektronik og motor, der kan styre den), som skal brage direkte sammen med det fjendtlige ballistiske missil for at ødelægge det.

  “Alle vores aktiviteter gennemføres på beskyttede netværk——-
  Min Kommentar: det er ikke jeres interne samtaler jeg henviser til, det er den debat der foregår herinde. (prøv og scrolle tilbage i nærværende tråd)
  Når jeg kan gennemskue hvilket system som i arbejder på, bare ved at følge debatten samt søge info online, så kan andre teknikere og Russerne også.”

  Men igen: Der tales ikke om klassificerede data på noget tidspunkt herinde. Hvis du havde indsigt i klassificeret data og informationer og kunne se, hvilken type information det er, så ville du også vide, at det vi taler om her slet ikke er på det samme niveau.

  “Det betyder ikke at man vil skræmme livet af befolkningen, for der findes rigelig med løsninger.
  Jeg ser bla. muligheder for et kombineret Nationalt Regionalt lokal luftforsvar, med input fra Dansk Forsvars Personel og Danske virksomheder, som er loyale overfor den Danske befolkning.

  Så lad arbejde sammen på at fjerne usikkerheden fra vore landsmænd, ved at vi søger mod et ræve snu konsensus med visioner, som vi kan anbefale befolkningen at holde politikerne fast på.”

  Det er jeg sådan set ikke uenig i.

  “PS. Simon, et venligt forslag: Underskrive evt dine indlæg.
  Mvh. Simon Petersen (Terma).”

  Det kommer desværre ikke til at ske, af den årsag, at hvis jeg gjorde det, så kunne nogen begynde at tro, at jeg udtaler mig i kraft af mit job og dermed på vegne af Terma – det er hverken jeg selv eller Terma interessede i.

  Min deltagelse herinde er udelukkend privat og jeg giver kun udtryk for mine egne holdninger (det kan du så vælge at tro på, eller ej 😉 ) – og nogen gange skriver jeg også ting, som “går imod” hvad der kunne være bedst for Terma, men jeg er jo ikke gift med mit arbejde og har mine egne holdninger, som jeg har ret til at udtrykke som jeg vil. Derfor vil jeg ikke sætte firmanavn på alle mine posts.

  Hvis jeg virkelig ville bruge NytKampfly til “arbejde”, så ville jeg ikke skrive under mit eget navn, eller være åben om mit arbejde. Så ville jeg skrive under anonymt navn istedet for 🙂

  mvh
  Simon (Privat person 😉 )

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *