De danske forsvarsordfører fra partierne bag forsvarsforliget traf sammen med daværende forsvarsminister Peter Christensen det rigtige valg, da de den 9. juni sidste år pegede på Lockheed Martins F-35 Lightning II som Danmarks nye kampfly og afløser for de aldrende F-16 fly.

Det mener 64 procent af deltagerne i Center for militære studiers årlige sikkerhedspolitiske barometer, der hvert år tager pulsen på dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.

Barometeret baserer sig på et spørgeskema udsendt til højtstående ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. Personer der, ifølge CMS, former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ud af 414 adspurgte har 164 svaret.

Af de 164 mener 64 procent altså, at det var det rigtige at vælge F-35 på bekostning af Eurofighter og F/A-18F Super Hornet. 20 procent svarer hverken/eller og 16 procent mener, at vi traf det forkerte valg.

Mens 2/3-dele af respondenterne mener, at vi traf det rigtige valg, så er mange af dem også bevidste om, at regningen for flyene sandsynligvis bliver større end vi lige havde regnet med. Således mener 74 procent at finansieringen af F-35-kampflyene ikke vil kunne holdes inden for det planlagte budget. 12 procent svarer hverken/eller, mens 14 procent mener at budgettet nok skal holde.

Vi må se hvem der får ret.

I kampfly-afdelingen slutter CMS af med at spørge om kampflyindkøbet vil medføre en nedprioritering af investeringer i andet forsvarsmateriel. Det mener 79 procent at det vil. 12 procent siger hverken/eller, mens otte procent svarer nej.

Her er det værd at huske på, at størrelsen af forsvarsbudgettet for 2018 og 4-5 år frem skal forhandles på plads senere i år. Her kunne man sagtens forestille sig, at budgettet øges, så der også bliver råd til andet isenkram. Desuden skal man også huske på, at både hæren og søværnet skam også har fået masser af nyt materiel i de senere år. Fregatter og pansrede mandskabsvogne som de mest markante investeringer. Og snart får hæren sandsynligvis også nogle artillerikanoner de kan gå og hygge sig med. Og så skal man huske på, at der nu sandsynligvis ikke skal købes andre kampfly de næste 30-40 år.

Og endelig så er der uden tvivl også en række respondenter med sympati for hæren og søværnet, som gerne vil tegne et billede af hvor meget kampflyene udsulter det danske forsvar. Gøre dem til skurk i et spil om at få øget forsvarsbudgettet og sikre at de nye penge bruges til materielinvesteringer i “deres” værn.

En tendens vi allerede nu ser på andre områder, hvor kampflyene får skylden for stort set alle besparelser i Hæren og Søværnet. Og det på et tidspunkt, hvor finansudvalget endnu ikke har bevilget penge til kampflyanskaffelsen. Lidt til komponentindkøb, ja. Men ikke den store klump på adskillige milliarder til selve anskaffelsen.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

27 Comments for this entry

 • Svend-Erik Hansen siger:

  “Lidt til komponentindkøb”

  Er forudbetalingen vedtaget?

 • Schmidt siger:

  Man får svar, som man spørger. Kun derfor er det F-35, de synes er bedst.
  Hvis der blev set på DK reelle behov og Gripen var med, så var det nok den, der ud som vinder.

 • H. Eriksen siger:

  Center for Militære studier på Københavns Universitet.

  Ahh, Det var dem som hævdede, pga en BBC raportage, at Assad havde brugt Napalm eller kemiske våben mod en Skolegård i syrien.
  https://www.dr.dk/nyheder/udland/ekspert-det-ligner-et-angreb-med-napalm

  Det lykkedes dog ikke Cameron at fremlægge beviser overfor det engelske Underhus, for den påståede massakre, og dermed iværksætte en bombning af Syrien.
  http://www.bbc.com/news/uk-politics-23892783

  Men hvad var realiteten bag BBC Rapportage:
  https://bbcpanoramasavingsyriaschildren.wordpress.com/

  Måske skal man ikke tilægge CMS rundspørge vedr. F-35 særlig stor betydning.
  Mvh.

 • Claus Jepsen siger:

  Der er lagt så meget kapital – både menneskelig og økonomisk – i F35, at det uden tvivl bliver en succes når det er færdigudviklet. Det største problem ved det danske køb af F-35 er antallet, specielt når vi taler dybde og robusthed……og det gør vi jo nu!

 • RAF siger:

  Man kan jo mene, med kun 164 besvarelser ud af 414 adspurgte – og vel at bemærke adspurgte i udvalgte grupper, hvoraf de fleste burde have interesse for emnet, ser interessen for det danske forsvar ud til at være minimal. Sandsynligvis gør det samme sig gældende i store dele af den danske befolkning – vi har repræsentativt demokrati, så det er politikernes opgave at sikre velfærdssamfundet (og rigets kyster). Men kan de finde uf af det?
  Jeg kunne godt tænke mig, at nytkampfly.dk ville tage emnet op, så vi kan få belyst, hvad det danske forsvar omfatter og kan i dag, og hvilken type forsvar man ønsker fremover i Danmark.
  Vil man have et regionalt/territorialt forsvar med en vis slagkraft? Så er F-35 med alle dens mulige kvaliteter, nok ikke det rigtige valg på grund af det meget lille antal og sine defensive mangler.
  Eller vil man som i dag have et lille, men avanceret ekspeditionskorps, der – til vands, til lands og i luften – kan være med til at føre krig rundt omkring i verden?
  Der er ikke plads til begge dele. Af hensyn til mine børn og børnebørn ved jeg godt, hvad jeg vil foretrække.

  RAF

 • Lars-Henrik Arvedsen siger:

  Når man d.d. har set FM tale om forsvaret og trussels situationen, så forstår man med hvilken interesse den almindelig politiske djøffer forstå emnet, og ikke mindst har holdt sig ajour/ eller ikke. Til trods for sin langvarige plads i centrum af dansk politik, så er han yderst famlende. Emnet har han aldrig beskæftiget sig med. Og et sådant menneske har vi haft til at diktere nedskæringer.
  Mon ikke Claus Hjort Frederiksen er meget repræsentativ for mange af de 414 adspurgte. Og så var der cirka 25% som havde sat sig lidt ind i tingene.

  Jeg kunne lægge indtil flere links, men det er let at finde.

 • Michael Nielsen siger:

  De danske forsvars ordførere ved intet om hvilket kampfly der er det rigtige for Danmark. De tænker ikke forsvar som sådan, men udenrigspolitik. Her kommer Danmarks gode forhold til USA i første række. Derfor beslutter de at bakke op om dette vanvittige og direkte ødelæggende indkøb.

  Her er min forudsigelse.

  Indkøb af F-35 vil resultere i skabelsen af en lang liste af negative effekter, der kun vil gøre os mere afhængige af USA. Både på kort som langt sigte. Umiddelbart er dette fint nok, men når eftertanken har lagt sig er det ikke.

  Listen af negative resultater for Kongeriget Danmark:

  1. Vores evne til at forsvare os mod 4. generations krigsførelse, vil reduceres endnu mere signifikant, end den er i forvejen.
  2. Hæren og Søværnet, der begge har potentialet til at holde sammen på vores ørige, vil blive ramt så hårdt af nedskæringer at minimumsevnen ikke kan opretholdes.
  3. De løbende modifikationer og opdateringer af F-35 vil ramme andre dele af flyvevåbnets kapaciteter, så hårdt at også de ikke vil kunne opretholde minimums evnen mere.
  4. Hjemmevænet vil i stigende grad vokse politisk, i betydning, eftersom det er ufattelig billigt, antallet af HJMV soldater taget i betragtning. Men denne styrkelse vil ikke kunne kompenserer for reduktionen af den samlede forsvarsevne, så længe at den overordnede strategi, ikke lægges radikalt om.
  5. Vores forhold til lande der ved hvad vi kan med F-35; eksempelvis at flyve taktiske nukleare bomber ind over deres territorium, uden at blive detekteret, vil ramme os via 4. generations krigsførelse, som hverken det reducerede søværn, hæren eller hjemmeværnet kan stille noget effektivt op imod.
  6. Vores udenrigspolitiske profil vil med F-35 blive perceptioneret som værende potentiel truende. En profil vi ikke har haft i mere end 150 år. En profil vi ikke er klar til at håndtere.

 • Nielsen siger:

  F-16 kan også smide atombomber, hvis det skulle være. Og tror helt ærligt ikke Rusland bekymrer sig det store over et F-35 fra et lille land uden Atomvåben.

 • Tumms siger:

  Nu er procentregning og især statistik en taknemmelig størrelse som kan anvendes til at “svare” og “bevise” næsten hvad som helst, afhængig af hvordan man spørger. Og med kun 164 besvarelser ud af 414 adspurgte, så er der altså ikke tale om noget stort statistisk grundlag. På så spinkelt et grundlag skal der jo ikke mange flere besvarelser til før procentandelene hurtigt kan ændre sig…Men bevares det kan jo så selvfølgelig også gå til hvad side det skal være.

  Uanset om et større og dermed bedre statistisk grundlag havde været til fordel eller ulempe for F-35, så synes det vist efterhånden nærmest sikkert, at man fra dansk side anskaffer F-35. Håber derfor, både som skatteborger – og hvad der er endnu vigtigere – som tilhænger af et stærkt dansk forsvar, at eksperterne og tilhængerne af F-35 får ret i at flyet nok skal blive alle tiders og billigt, i hvert fald med tiden…Det må vi da HÅBE, når vi åbenbart er villige til at smide så mange penge efter den. Ja, vi ved jo reelt set ikke engang præcist hvor mange endnu.

  Jeg frygter desværre det værste for danske forsvar. Forstå mig ret; F-35 skal med tiden sikkert nok blive fantastisk. Det er simpelthen for dyrt og kommet for langt i udvikling, at det droppes af amerikanerne. Men netop den store usikkerhed i forbindelse, hvad flyet måske engang vil kunne, dens indkøbspris og levetids- omkostninger, gør mig urolig og langtfra sikker på, at F-35 er det rigtige valg for DK. Selv havde jeg gerne set et billigere fly, som vi så kunne købe et større antal af, også selvom det kunne betyde, at vi skulle have nøjedes med et designmæssigt lidt ældre fly. Militære kapaciteter handler ikke kun om politik, penge og kvalitet, men også om kvantitet, altså antal. Og 27 fly er altså et uhyre lavt udgangspunkt. Det må desværre formodes – ligesom med alle andre flytyper – at man/vi vil miste nogle i flyets levetid…og skulle det komme til kamp. Ja, uanset om F-35 viser sig svær at se på rader og dermed at skyde ned, så må vi dog formode, at de trods alt kan nedkæmpes, og så står vi uden reserver og i sidste ende uden luftvåben. Jeg mener fint, at et lidt ældre og velafprøvet grunddesign, som f.eks. det svenske kunne have afløst F-16 og varetaget alle det danske flyvevåbens nuværende opgaver.

  Måske vi endda oven i hatten kunne have fået lidt flere fly for de sammen penge, og mere nordisk forsvars-samarbejde og arbejdspladser, hvem ved. Jeg ved godt jeg her vover mig ud i gætteri og ønsketænkning, men med de smuler DK ser ud til at få ud af F-35, så har jeg faktisk svært ved at tro, at vi ikke skulle kunne have indgået en bedre aftale med vore svenske naboer.

 • Tumms siger:

  …og ligesom vedr. andre samfundsforhold er jeg også meget skeptisk overfor tanken/postulatet om, at man kan få “mere for mindre”. Klassisk politiksnak – Når der endelig skal – efter alt for mange års nedslidning, endelig besluttes at indkøbe nyt. Så indkøbes der aldrig minimum det samme antal. Altid mindre, ud fra undskyldningen om at “det nye kan mere”. Ofte en sandhed med modifikationer…
  I kampflys sammenhæng lyder den: 27 stk. F-35 kan løse det samme som 48 F-16. Bevares, selvfølgelig er der sket en teknologisk udvikling, men “spis nu lige brød til”. Der er trods alt også grænser, og tale om en forskel på hele 21 fly. En betydelig kapacitetsforskel. Antallet/kvantiteten er – som tidligere nævnt – bestemt ikke uden betydning i militærhenseende.

 • H. Eriksen siger:

  Hej Tumms
  Jeg forstår dine bekymringer. Dem deler du med mange Danskere.
  Reduktionen af jager fly i Dansk Luftforsvar er faktisk endnu være end det du beskriver.
  Vi har i øjeblikket 67 stk. F-16 jagerfly.
  Dem tror Regeringen og forsvars udvalget at de kan erstatte med 27stk F-35, for 56,4 mia kr.
  Derved bliver antallet af jagerfly reduceret til næsten 1/3.

  I stedet kunne vi købe 47 stk. Svenske Gripen-E med 10 års service og reservedele for 29,0mia kr.
  Svenske SAAB kan også sælger 47 stk Gripen-E uden service og vedligehold, for 20,0 mia kr.
  Ved at vælge Gripen-E, så havde vi, ved købet, sparet mellem 27 – 36mia kr. og haft 47 jagerfly.
  Taget udviklingen af ny Droner i betragtning, så er en reduktion til 47 jagerfly acceptabel.
  Ved at købe fly uden 10års eller levetids-service kontrakt, kunne vi beholde vore Danske flyværksteder og flymekanikere, som er et must for at holde flyene i luften under en evt krig.

  F-35 aftalen betinger at flyene de næste 30 år skal serviceres i Italien. Dermed lægger Regeringen op til at nedlægge de Danske flyværksteder og afskedigelse af Danske Flymekanikere.
  F-35 aftalen betyder allerede nu, at Søværnet, Hæren og Hjemmeværnet (fra indeværende år) bliver besparet så kraftigt at det nu er stærkt tvivlsomt hvorvidt vi er i stand til at hævde suverænitet af Dansk Territorium, herunder Grønland.

  Forsvarsministeren, har de senest dage været ude med forslag om yderligere bevillinger til Dansk Forsvar, måske i erkendelse af at F-35 flyene æder så stor en del af det samlede årlige Forsvarsbudget på ca. 21 mia. kr.
  Han mener det nu kan være nødvendig at tilføjer forsvaret yderligere 10-20 mia kr årligt.
  NATO reglen siger 2% af BNP i årlige forsvarsbudget = 40mia kr. Så måske er det Trump som klemmer Hjorten.

  Drop F-35 NU, inden kontrakten underskrives
  Vælg nedtrapning af konflikt via Gripen-E til Danmark og hele Norden.
  Forøg Forsvarsbudgetet til 28 mia. kr.
  Styrk Hjemmeværnet NU.

 • Peter siger:

  H.Eriksen, blot til info. Vi har kun 30 operative F-16 fly tilbage. Dog enig i, at 27 nye fly er for få, uanset type, selv hvis de løbende over deres levetid suppleres med nyindkøbte.

 • H. Eriksen siger:

  @ Peter. Tak for informationen.

  Lidt trist at kun har 30 operative fly tilbage, men det er ret naturligt at de begynder at få skavanker, de første F-16 så vi i Aalborg i 1980.

  Danmark har købt i alt 77 stk F-16 siden 1980 til i dag.
  Nogle af flyene er indkøbt som brugte fly og anvendt som reservedele for eksisterende fly.
  og vi har misted nogle.

  Utroligt gode fly og dygtige Danske Flymekanikere, må man sige.
  Dem kan vi være stolte af.
  Mvh.

 • D.Staal siger:

  Det jeg synes som er skræmmende er, at 3/4 af de adspurgte (respondenter = Forfærdeligt udtryk) mener at indkøbet af F35 kommer til at blive mere bekosteligt end de priser man kender til nu, og at folk tilsyneladende er villige til at betale mere for et allerede meget dyrt fly.
  Det er en logik der er temmeligt svær at forstå.

 • Michael Nielsen siger:

  Nielsen siger:
  14. januar 2017 kl. 10:43
  F-16 kan også smide atombomber, hvis det skulle være. Og tror helt ærligt ikke Rusland bekymrer sig det store over et F-35 fra et lille land uden Atomvåben.

  @ Nielsen

  F-16 kan ikke smide atombomber over Rusland, fordi det vil blive detekteret og imødegået. Situationen med F-35 forholder sig muligvis modsat.

  Derfor er Rusland naturligvis bekymret over at Danmark anskaffer sig sådanne en kapacitet. Helt naturligt at den russiske ledelse bliver nødt til at ændre opfattelse af Danmark. Men noget lort for alle os der ikke ønsker F-35.

  Inklusiv alle dem der gør forretninger med Rusland. De står nu med en potentiel risiko for at miste deres forretning, den dag Rusland lukker i for deres investering, som svar på endnu en NATO provokation.

  DK er med F-35 røget op på listen over dem der skal lukkes i for, uanset hvad politikerne og mediemaskinen påstår.

 • E. Petersen siger:

  Jeg er nu ikke overasket.

  Har fra start sagt at beløbsrammen kun rakte til 20 fly + drift/vedligehold (60 milliarder eller 3 milliarder pr fly som alle andre lande regner)

  Så svaret om budgetoverskridelse ligger i, man kun køber 21 fly fra start og senere tilkøbes 6 stk.

  Og de sidste 6 kommer kun, hvis økonomien holder og/eller behovet for at indsætte fly i internationale missioner overstiger det forventede og så sprænges beløbsrammen.

  Hele den økonomiske kalkule afhænger af setup DK køber fly på

  1. I Procent er vi det land der placerer flest træningsfly i USA = billigste træningstimer.

  2. Udlicitere vedligehold i stort omfang som minimerer indkøbte af reservedele samt endnu vigtigere – indkøb af specialværktøj komponenter m.m.

  3. Udvidet brug af simulator (færre reelle træningstimer)

  4. Udsendelse vil kræve mindre setup som vi betaler os fra.

  Og her er der kun vurderet på det økonomiske aspekt og ikke på det sikkerhedsmæssige.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  “Nye forsinkelser på F-35 kan bremse Danmarks missioner i udlandet”

  https://ing.dk/artikel/nye-forsinkelser-paa-f-35-kan-bremse-danmarks-missioner-udlandet-192048

 • Henrik Ø siger:

  På baggrund af Trumps logik Om produktion, må vi gå ud fra at Lockheed nu bygger en samlefabrik i Danmark til vores F35.

 • RAF siger:

  Der er meget snak om økonomi, men hvad med det egentlige, det forsvarsmæssige? Forsvarsministeren mente i radioen i dag, at forsvaret af Danmark og Østersøregionen var vigtigt. Hvorfor køber politikerne så et bombefly, der er designet til first strike angrebsoperationer?
  Ca. 20% af flyene skal blive stående i USA, så de gør jo ingen skade.
  De resterende skal stationeres i Skrydstrup, når de ikke er til service i udlandet. Vi skal ikke selv stå for maskinens vedligeholdelse. Vi bliver totalt afhængige af Lockheed Martins gode vilje og deres opdateringer til denne flyvende computer.
  Er det så vigtigt fremover, at kunne flyve internationale missioner og kaste bomber (og skabe nye flygtningestrømme)? Som jeg ser det, er man ved at nedlægge forsvaret af det danske luftrum. Det bekymrer.
  Politikerne vil have det teknologisk mest avancerede fly, selv om det ikke kan løse det, som flyvevåbnet har skullet i mange år, nemlig forsvare dansk luftrum.

 • Tumms siger:

  Redaktøren skriver bl.a., citat: “Og endelig så er der uden tvivl også en række respondenter med sympati for hæren og søværnet, som gerne vil tegne et billede af hvor meget kampflyene udsulter det danske forsvar. Gøre dem til skurk i et spil om at få øget forsvarsbudgettet og sikre at de nye penge bruges til materielinvesteringer i “deres” værn.
  En tendens vi allerede nu ser på andre områder, hvor kampflyene får skylden for stort set alle besparelser i Hæren og Søværnet. Og det på et tidspunkt, hvor finansudvalget endnu ikke har bevilget penge til kampflyanskaffelsen. Lidt til komponentindkøb, ja. Men ikke den store klump på adskillige milliarder til selve anskaffelsen”.

  Ja, jeg stiller mig desværre gerne op i køen, som en af de respondanter der generet frygter for dansk forsvars videre eksistens, hvis F-35 købet realiseres.
  Nej, F-35 skal ikke have skylden for danske politikkeres mangeårige og overdrevne spareiver på forsvarsområdet. Men jeg mener faktisk, at det som både dansk skatteborger og alm. fortaler for et robust og seriøst forsvar, er en reel bekymring, om ikke man risikere, at smide alle pengene/æggene i en kurv – altså alt for mange forsvarsmidler efter F-35. Hvor meget vil der mon blive tilbage til det øvrige forsvar?
  Naturligvis skal de aldrene og efterhånden nedslidte F-16 udskiftes, herom tror jeg ikke mange er uenige. Ikke nogen ensidig konkurrence mellem værnene fra min side. Men når redaktøren selv fremhæver, at 74 procent af svarerne mener “at finansieringen af F-35-kampflyene ikke vil kunne holdes inden for det planlagte budget…og 79 procent mener at kampfly- indkøbet vil medføre en nedprioritering af investeringer i andet forsvarsmateriel. Ja, så er det i mine øjne en yderst reel bekymring. Vel rimeligt at spørge, hvor meget er vi egentlig villige til at bruge på kampfly, og hvilke andre dele skal evt. bespares eller undvære nyt tiltrængt materiel, hvis langt hovedparten af pengene ende i gryden med F-35. Husk på at danske politikere langtfra plejer at være rundhåndede med bevillinger til forsvaret, og selv hvis det mod sædvane skulle besluttes en stigning i forsvarsbudgettet, hvor meget mon der så er tilbage til det øvrige forsvar, når F-35 er betalt. Bevares, den endelige pris er forsat ukendt, men jeg synes umiddelbart det ser uhyggeligt dyrt ud. I mine øjne hellere et billigere og evt. lidt ældre design, hvis det er det der skal til for evt. at få bare en 5-10 flere fly.
  Redaktøren siger, at vi “skal huske på, at både hæren og søværnet skam også har fået masser af nyt materiel i de senere år. Fregatter og pansrede mandskabsvogne som de mest markante investeringer. Og snart får hæren sandsynligvis også nogle artillerikanoner de kan gå og hygge sig med. Og så skal man huske på, at der nu sandsynligvis ikke skal købes andre kampfly de næste 30-40 år”.
  Tja, Jeg er ikke særlig imponeret af ovennævnte indkøb. En masse sejlende enheder der erstattet med få nye. Klassisk politisk såkaldt effektiviserings og spareøvelse: I får nyt, men bedre, dog i væsentlig mindre antal. I øvrigt nye fregatter uden penge til mandskab og missiler. Ang. pansrede mandskabsvogne: Man køber kun 309 stk., ikke engang de 349 forsvaret anbefalede, og langt mindre end de mange hundrede M113 man tidligere har rådet over. Igen mere politisk nedskæring, under dække af effektivisering og omstrukturering af forsvaret. Vedr. købet af infanterikampkøretøj CV9035 for år tilbage, så blev det til 45 stk. (mener jeg), men var der ikke tale om, at det kun dækkede det halve behov. Noget jeg har glemt eller misforstået…Hvor bliver resten af, eller er det blevet glemt/syltet i sparegryden.
  Og hvad angår artilleri, så vil jeg efterhånden se det før jeg tror det. Frygter det værste. Artilleriindkøbet er før blevet syltet og hvis ikke F-35 sluger midlerne dertil, så skal politisk ævl om hvorvidt vinderen evt. kommer fra Israel, nok gøre det. Igen- i øvrigt et meget lille antal nye artilleripjecer, der tales om i forhold til både nu og tidligere.
  Og husk i øvrigt generelt på, at alle ovenstående materielindkøb tilsammen kun udgør en meget lille procentdel af hvad et samlet flyindkøb vil løbe op i.
  At der går ca. 30-40 år til man igen skal se sig om efter nye kampfly, er en køn trøst. For det første, fordi det i det bedste fald er et kvalificeret gæt. Vi ved jo ikke hvordan og hvor hurtigt den teknologiske udvikling på området vil forløbe. For det andet afhænger fly – og alt andet materiel – levetid jo også af graden af slid, f.eks. anvendelsen i X antal internationale missioner. Og igen er danske politikere jo ikke just kendt for at udskifte militærmateriel, før det er meget gammelt og nedslidt. Se bare på M113 og M109, begge fra 60erne. Er vi heldige og deres afløsere holder bare tilnærmelsesvis så længe, risikere vi, at man igen står og skal ud og finde afløsere samtidig med et nyt fly/droner indkøb. Hvis man altså anvender den slags til den tid…;-)

 • E. Petersen siger:

  Lid mere til F-35 performanceproblematikken og omkostninger

  I forhold til det oprindelige grundlag er vægten på F-35 steget og det medfører dårligere performance i forhold til det planlagte da F-135 motoren ikke er justeret til dette.

  Men som sagt tales der jo om en ny version af F-135 motoren. Ligesom man udviklede en version til F-16 med flere hestekræfter.

  http://breakingdefense.com/2017/01/if-trump-wants-lower-f-35-costs-he-should-compete-f135-engine/

 • N.Kristensen siger:

  Et af argumenterne for at vælge F35 er, at det er fremtidssikret (30-40 år), så det er et F18 ikke? Men lidt fremtidssikre må et F18 være siden det anvendes i så udstrakt grad som det gør, men hvor fremtidssikret er et F18 sammenlignet med F35?
  Skulle vi hvis vi havde valgt F18 allerede skifte dem om 20 år og har nogen lavet en case på dette?

 • H. Eriksen siger:

  På dagen af Trumps indsættelse, har Regeringen nu samlet uderigspolitisk nævn for at indsætte Specialstyrker på grænsen melle Irak og syrien.

  Den Danske Regering ønsker tilsyneladende en større konflikt med Rusland.
  http://www.dr.dk/live/nyheder/live/2466127

  Drop invasion af Syrien og Kaliningrad
  Drop F-35 NU
  Vælg Gripen-E som afspænding Til hele Norden

 • Christian siger:

  Bullshit.

  Det er en klassisk “Poodle” manøvre at købe det fly. Det er hverken tilpasset danske forsvarsopgaver eller bare et velgennemtænkt kampfly. Men så længe vores politikere er dybt fascinerede af at deltage i internationale – ofte katastrofale – interventioner, vil de gøre hvad der behager USA og Lockheed mest.

 • Birger Rasmussen siger:

  Som lægmand er spørgsmålet svært at svare på. Jeg gætter på Gripen som bedste valg, men jeg er også for fred og fordragelighed og er dybt skeptisk over den amerikanske administrations (inkl deep-state) fremfærd.

  Kunne vi ikke have købt nye modeller af F16 evt. nogle brugte blok 52 fra Grækenland (jeg læste en kort notits i Spiegel om, at grækerne overvejede at sælge ud, da man alligevel ikke havde råd til at flyve dem).

  Ville vores F16s have været i bedre stand, hvis vi havde holdt vores Draken i live frem til 2005 som østrigerne? Dumt spørgsmål måske, men måske en kyndig person kan give mig et ligetil svar?

 • Anders Eriksen siger:

  Til Redaktør, : “dejligt med lidt talmagi”
  HER ER MINE BONDERØVSBEREGNINGER:

  **414 stemmeberettigede, 164 stemte,
  stemme%=164×100/414 = 39,6%, valgdeltagelsen synes måske lidt lav, men OK lad det nu ligge !!!!
  Vi går lidt videre…….

  **Stemmeberettigede for den valgte model: (164/100×64)=104,96 MK ud af 414, valgt med følgende %andel=104,96×100/414 = 25,4%, måske OK,set i betragtning af at ca. samme mængde har valgt US nye Præsident(Hr Hitler havde godt nok lidt flere dengang da han blev valgt !!).
  Vi går videre til pengene…..

  ** “Pengene”, 74%= det bliver dyrere end “spået”= 74% af 164MK=121,36MKx100/414 = 29,3 % af de “adspurgte”, har svaret at de vurderer at projektet bliver dyrere end budgetteret (DETTE SIDSTE REGNESTYKKE VAR EN SPØG)

  *** Det er langt mere interessant at få at vide hvorfor 414-164=250×100/414 = 60,3 % af vor “kloge hoveder”, har undladt at deltage/svare i undersøgelsen, i YTRIGFRIHEDENS HELLIGE NAVN ( Har man fået mundkurv på ??)

  http://jyllands-posten.dk/indland/ECE3412732/Forsvars-mundkurv-m%C3%B8der-politisk-modstand/

  *** Måske i også skulle tjekke denne hjemmeside
  https://da.wikipedia.org/wiki/Center_for_Milit%C3%A6re_Studier
  ***Amerikanerne synes godt om “vores Tænketank”, hva syns vi selv ??????
  Fortsat god debat og spørgelyst til jer alle – husk at spørg “rigtigt”, indtil du får svar – du betaler showèt
  mvh
  Anders Eriksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *