Det er nu næsten tre måneder siden Boeing søgte aktindsigt hos Forsvarsministeriet i alt materiale i relation til kampflyevalueringen fra 2005 frem til i år. Materiale, som Boeing gerne vil pløje igennem inden man beslutter sig for, om man vil anlægge en sag mod Danmark eller ej. Boeing er som beskrevet tidligere nemlig ikke helt enige i de anskaffelsespriser og levetidsomkostninger, som Danmark kom frem til i kampflyevalueringen.

Flyproducenten har endnu ikke modtaget et eneste stykke papir. Og derfor var Boeings velsmurte kampagnemaskine tirsdag i byen for at lægge pres på ministeriet. Ikke ved et møde med ministeriet, men pres i form af en briefing af udvalgte medier*. Hos et af byens dyreste advokatfirmaer holdt Boeings chef-manipulator, Tom Bell, hof flankeret af et hold af dyrt betalte danske advokater.

tom-b-helBudskabet fra Boeing var klart. De mener det faktisk. De vil have papirerne. Ansøgningen om aktindsigt var ikke bare et pr-stunt, der skulle sende et signal internationalt om at Boeing ikke var enig i de danske beregninger af levetidsomkostninger. En symbolsk handling, der skulle kunne trækkes frem i debatten i især Canada, men også i Finland, Belgien og andre lande, hvor man måtte pønse på at købe nye kampfly.

Nej, de vil faktisk gerne have papirerne udleveret for at kunne vurdere om der ville være basis for en retssag. I første omgang sandsynligvis i Klagenævnet for udbud. Og hvis man tabte lige så stort her, som AgustaWestland gjorde i sagen om evalueringen af skibsbaserede helikoptere, så kunne sagen tages videre til byret eller landsret.

At Boeing efter 11 uger stadig ikke har modtaget noget materiale, skyldes formentlig først og fremmest det man kan kalde bevidst eller ubevidst ignorering af praksis for aktindsigtsansøgning for begyndere. Alle, der har søgt aktindsigt, ved, at en myndighed er i sin fulde ret til at bede dig om at indsnævre din forespørgsel, da det kan tage enorm lang tid at gennemgå en hel høstak af papirer og lave partshøring samt strege fortrolige ting ud. Du skal ikke udpege et bestemt dokument. Men du kan heller ikke bare skyde med spredehagl, sådan som en ansøgning om alle kampflypapirer siden 2005 i allerhøjeste grad er. I loven står der:

§ 9. En anmodning om aktindsigt efter §§ 7 og 8 skal
1) indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og
2) angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører.
Stk. 2. Behandlingen af en anmodning om aktindsigt efter § 7 kan, uanset at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, afslås, i det omfang
1) behandlingen af anmodningen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug eller
2) anmodningen må antages at skulle tjene et retsstridigt formål el.lign.

Det her ved alle journalister, der har søgt aktindsigt. Og det burde højt betalte advokater også vide. Så enten har de rådgivet Boeing dårligt eller også har Boeing ikke villet lytte. For en spredehagls-ansøgning kommer man ingen steder med. For alle kampfly-dokumenter siden 2005 vil uden tvivl kræve et uforholdsmæssigt ressourceforbrug at finde frem, vurdere osv.

Når nu det er nu er udregningerne af levetidsomkostninger og anskaffelsespriser Boeing er utilfreds med, så kunne man i det mindste indsnævre sin ansøgning til at handle om dette. Det ville sandsynligvis stadig omfatte mange tusind sider. Men så kan myndigheden tilsende ansøgeren en aktliste, som ansøgeren så kan vælge ud fra alt efter hvilke dokumenter, der lyder interessante. Det er sådan det er foregået adskillige gange, når nytkampfly.dk har søgt aktindsigt i eksempelvis de ekspertpaneler, som kampflyprogrammet brugte. Eller da vi for år tilbage søgte indsigt i al kommunikation mellem Forsvarets Materieltjeneste (som det hed dengang) og Danmarks repræsentant i F-35 programkontoret, Joint Program Office, i Washington D.C.

At Boeing skyder med spredehagl i sin aktindsigtsansøgning får det til at se ud som om at der er tale om en symbolsk handling, der blot skal sende et signal til andre lande. Hvis man mente det alvorligt, så ville man skære sin aktindsigtsansøgning til.

For hvad er det helt konkret Boeing forestiller sig skulle komme ud af en dansk retssag? Konkurrencen kommer ikke til at gå om. Og politikerne vender ikke pludselig på en tallerken og peger i stedet på Super Hornet. Hverken den et- eller den to-sædede version.

At man vil sende et signal om sin utilfredshed med den danske konkurrence er i og for sig fair nok. Gør bare det. Sagen er bare den, at det gjorde man både umiddelbart efter typevalget den 9. juni og igen i midten af september, da man indleverede sin aktindsigtsansøgning. Vi har forstået budskabet. Så Boeings fortsatte surmuleri og trusler om retssag gavner kun et dansk advokatfirmas indtjening. Til gengæld skader det det omdømme i Danmark, som Boeing siden 2009 har arbejdet så møjsommeligt på at opbygge og styrke.

—————————————————————————-

* Nytkampfly.dk – som Boeings danske rådgivere ellers ynder at kalde landets førende kampflyblog – var ikke inviteret til briefingen, da Boeing stadig er mopset over at vi i april skrev, at Tom Bell løj, når han påstod, at der var fire fly med i den danske konkurrence. Ifølge Tom Bell, så deltog Boeing nemlig både med den to-sædede Boeing F/A-18F Super Hornet og den et-sædede Boeing F/A-18E Super Hornet. Men ved indleveringen af svarene på kampflykontorets informationsanmodning i juli 2014 havde US Navy – som er den formelle sælger af Super Hornet til Danmark – kun leveret informationer om den to-sædede F-version. Og i pressemeddelelser (her og her) har forsvarsministeriet kun nævnt F-versionen som deltager i den danske konkurrence. Alligevel sad Tom Bell og påstod, at der var to Boeing-fly med i konkurrencen. Og det var og er stadig en løgn. Bell og alle vi andre vidste og ved udmærket godt, at der kun var tre kandidater.

I 2009 spekulerede nytkampfly.dk i om der var tale om bestikkelse, når Boeing gav danske politikere ture på bagsædet af et Super Hornet-fly. Ture, som sandsynligvis ville have kostet omkring 150.000 kroner, hvis man som privatperson skulle have købt dem i Rusland – hvor man kan købe den slags. Dengang boykottede Boeing nytkampfly.dk i et halvt år, da man ikke just var begejstrede for brugen af ordene Boeing og bestikkelse i samme sætning. Denne gang ser boykotten ud til at være af længere varighed. Om vi er i “bad standing” for evigt, vil tiden vise. Men det gør heller ikke så meget. For som nævnt, så kommer Boeings aktuelle raslen med sablen sandsynligvis til at løbe ud i sandet og får ikke betydning på den fremadrettede proces med anskaffelsen af F-35.

Og hvis Boeing-kampagnemaskinen kommer tilbage og holder et nyt mediehof, så kan vi altid holde os orienteret i de medier, som viderebringer hvad Bell og co. nu måtte have at sige. For modsat 2009, så er nytkampfly.dk i dag ikke alene om at dække kampflyindkøbet.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

18 Comments for this entry

 • Svend-Erik Hansen siger:

  @ Andreas

  Har du rent faktisk set den ansøgning om aktindsigt, Boing har sendt, eller er det rent gætværk fra din side?

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Mht. “løgnen” fra Boing, er her, hvad Tom Bell rent faktisk sagde:

  Olfi: Does that mean, that you are in the competition with both models?

  Tom Bell: “We will sell Denmark, what ever they want.”

  http://olfi.dk/2016/03/14/udskrift-af-interview-med-tom-bell/

 • leif siger:

  Det er i grunden ufatteligt, at store USA bekymrer sig så meget om den latterligt lille bestilling fra det lillebitte land Danmark, som de dårligt ved, hvor er placeret på verdenskortet.However, skal DK altså efter forlydenet have 4-5 F 35 stående permanent i USA for at støtte US-Airforce.Er de så meget på skideren??Også at 1 dansk c-130 kan gøre en forskel rundt omkring.Hvor mange er mølkulerede i Texas????Forstå det hvem der kan!!!!

 • Andreas siger:

  @Svend-Erik.
  Kilder meget tæt på ansøgningen har fortalt, at det er tilfældet.

  Hvad TB har sagt til andre medier, interesserer mig ikke. Til os sagde han:

  “To be clear… we still make single seat, we still make double seat and the fact is whatever the mix Denmark desires is the mix that we’ll be thrilled to provide.”

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Så du har med andre ord ikke selv set ansøgningen.

  Selv, hvis Boing har “skudt med spredehagl”, forventer man så ikke som skatteborger, at det nødvendiggør et forholdsmæssigt stort ressourceforbrug ved en handel på 20-50 mia. kr?

  Så har Tom Bell/Boing jo heller ikke løjet. Måske en undskyldning/tilbagetrækning af udtalelsen vil være på sin plads?

 • CP siger:

  Det ovenstående er da noget af det mest elendige ensidede “journalistik” jeg har set.

  Hos et af byens dyreste advokatfirmaer holdt Boeings chef-manipulator, Tom Bell, hof flankeret af et hold af dyrt betalte danske advokater.

  Det der er simpelthen bare ikke i orden Andreas.

 • CP siger:

  “To be clear… we still make single seat, we still make double seat and the fact is whatever the mix Denmark desires is the mix that we’ll be thrilled to provide.”

  Hvis det der er din definition af en løgn skulle du nok overveje en tur til på journalist uddannelsen..

 • Cphmoose siger:

  Jeg får helt lyst til at sælge politiskrådgivning i den branche.
  Kunder der bare betaler og derefter ignorere al praktisk indsigt i og om det land de arbejder i.
  What’s not to like!
  Cphmoose

 • CP siger:

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-07/misleading-f-35-answers-drafted-by-pentagon-testing-chief-says-iwerk3w8

  Ja, det er da helt sikkert Tom Bell der har et problem..
  Men mon ikke readaktøren herinde nok skal få vandet til at løbe opad alligevel.

 • Halken siger:

  Jeg kan ikke se at TB har løget med det som er lagt frem i den her tråd. Det giver heller ikke mening. Boeing ville have solgt os F18SH i lyserød hvis vi havde bedt om det og smurt ind i flødeskum.

  Det som er speget er at efter at det har været igennem USN, så er det en to-sæders, der er dyrere og kræver mere mandskab at operere og (som jeg har forstået det) den har levetidstal som hvis den blev brugt på et hangarskib, hvilket bestemt ikke ville være tilfældet i Danmark. Bad FMI om tilbud på en tosæders med lyserød nervøs velur i cockpittet og malet i leopardprikket? Det er jo nærmest at give den stakkels flyver et handicap fra starten af.

  At Boeing har fløjet rundt med politikerne er helt uacceptabelt i Danmark. Det er korruption.

 • Andreas siger:

  Svend-Erik: Da jeg ikke deltager i Boeings briefinger har jeg ikke set ansøgningen. Men har fra flere pålidelige kilder hørt, at den er meget bred.

  Vi taler sandsynligvis om mange, mange tusind dokumenter, når Boeing beder om alt siden 2005. Det vil enhver myndighed og juridisk ekspert sige er alt for bred en anmodning, jvf paragraf 9, som jeg henviser til.

 • Andreas siger:

  @CP: Hvis du har noget problem med det jeg skriver, så er du velkommen til at få dine gratis nyheder om kampflyindkøbet andre steder.

 • KimE siger:

  Kanadensiska Liberalerna säger att 65 jaktplan inte räcker då de vill kunna ha resurser till både NATO och NORAD samtidigt och inte som nu bara ett åt gången.

  http://www.defensenews.com/articles/canada-will-need-additional-fighter-jets-to-meet-new-defense-posture

 • Bättre flyg än stå i hangaren siger:

  Juridik är inget vanliga människor förstår, men om nu formalia ska gälla är eller kan Boeing ens vara motpart eftersom det formellt inte är dom som lämnat in anbudet?

 • Jensen siger:

  Boeing er dårlige tabere, og i panikangst, vil de ikke acceptere, de tabte til den suverænt bedste kandidat. Heldigvis faldt valget rigtigt ud.

 • Schmidt siger:

  Jensen@
  Eller gjorde det.

 • Jens C. Hansen siger:

  Ligefrem at skrive, at Tom Bell løj, er altså ikke ligefrem den mest venlige måde at udtrykke det på.
  Man kunne godt have skrevet istedet, at han havde ukorrekte oplysninger.
  Man kan så undre sig over, hvorfor de ikke sendte oplysninger på både den 1- og 2-sædede version.
  Men det er måske igen kampflykontoret, som bevidst kun efterspurgte den ene version?

  Til de, der mener at F-35 er den bedste kandidat; I lever i en fantasi-verden. Læs nærmere om flyet, hvad uvildige eksperter siger om det, og brug jeres sunde fornuft.
  Det fly er ét stort kompromis, på alle måder, og det kommer der altså aldrig et godt fly ud af.

  Jeg har brugt, godt og vel, 30 timer på at læse om, og finde oplysninger om det, og kan på ingen måde se det som et fly, der er værd at købe, ikke engang hvis man har stort set ubegrænsede midler.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  @ Jens C. Hansen

  Kampflykontoret bad først om oplysninger om F/A-18E i RFI’en, derefter bad de om oplysninger på F/A-18F i RFB’en.

  Boing blev oplyst om, at RFB’en var et tillæg til RFI’en.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *