Når kampflykontoret er færdig med at forhandle den endelige aftale med Joint Program Office og Lockheed Martin om Danmarks indkøb af F-35 fly, så bliver den ikke forelagt forsvarsforligskredsen. Der er i hvert fald ikke tegn på, at hverken den tidligere Venstre-regering eller den nuværende VLAK-regering har stillet det i udsigt. Der er heller ikke noget der tyder på, at det er aftalt i forbindelse med aftalen om F-35 anskaffelsen, som forsvarsforligskredsen indgik den 9. juni i år.

Ved et samråd i Forsvarsudvalget torsdag i sidste uge spurgte SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, gentagne gange forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, om ikke det er planen at forelægge kontrakten for forsvarsforligskredsen. Sandsynligvis ud fra en tanke om, at give forsvarsforligskredsen mulighed for at afvise kontrakten, hvis forligspartierne ikke er tilfredse med de vilkår, som man har forhandlet sig frem til. En håndbremse, som kunne være god at have, da man ved indgåelsen af 9. juni-aftalen ikke kendte den præcise stykpris for flyene. Ved andre materielanskaffelser får forligskredsen netop fremlagt konkrete priser og kontrakter, som stort set bare mangler underskrifter.

Den nye minister, der på det tidspunkt havde været minister i fire dage, veg behændigt udenom og svarede faktisk aldrig på spørgsmålet. Han kunne ellers formentlig have indhentet et svar ved direktøren for ministeriets kampflykontor, Lone Lindsby, der sad lige til højre for ministeren. Hun gav flere gange undervejs ministeren dessiner om andre detaljer.

Da det er et ret relevant spørgsmål hvorvidt kontrakten skal forbi forsvarsudvalget, så har nytkampfly.dk’s gravegruppe kigget lidt på sagen. Der er umiddelbart ikke noget der tyder på, at kontrakten skal forbi forligskredsen eller forsvarsudvalget for den sags skyld. Det fremgår ikke af forligsteksten fra 9. juni og det bliver heller ikke sagt af daværende forsvarsminister Peter Christensen ved et samråd i Folketingets forsvarsudvalg den 13. oktober i år. Et samråd, der netop handler om sikkerheden for prisen og overholdelse af budgettet for kampflyanskaffelsen.

Af forligsteksten fremgår det kun, at der skal oversendes et aktstykke til Finansudvalget, når man kender prisen på de første 10 fly. I det aktstykke vil den til den tid siddende forsvarsminister bede om at få bevilget penge til at indkøbe alle fly. En formsag, da det allerede er aftalt at bruge penge på kampfly.

“Forsvarsministeren vil fremlægge et aktstykke for Folketingets Finansudvalg vedrørende den samlede anskaffelse, og partierne noterer sig, at Forsvarsministeren vil vende tilbage til Finansudvalget, hvis der under anskaffelsesforløbet opstår væsentlige afvigelser, herunder økonomiske jvf. budgetvejledningen,” står der i aftaleteksten fra 9. juni.

På samrådet den 13. oktober ville Peter Christensen ikke sige hvad der for ham ville være det maksimale, som Danmark skulle betale for F-35’erne. Men han sagde dog, at “såfremt de økonomiske forudsætninger for kampflyaftalen skulle afvige væsentligt (fra det aftalte, red.), så vil forligskredsen naturligvis skulle forholde sig til det”.

Umiddelbart kunne det jo lyde som en håndbremse til forligskredsen. Det afhænger dog af hvad man forstår ved “væsentligt”. Er det 5, 10, 20 eller 30 procent dyrere fly end man har taget udgangspunkt i i aftalen? Og vil det være ved kontraktindgåelsen om et år, eller først på et senere tidspunkt, hvis økonomien begynder at skride? For når aktstykket for “den samlede anskaffelse” bliver forelagt finansudvalget, så kender vi faktisk kun stykprisen for de første 10 fly. Man vil derfor have en interesse i at budgettere med, at de sidste 17 fly bliver billigere. Det er også planen, at de skal blive det. Men hvor meget billigere? Det ved vi ikke, når aktstykket skal behandles i finansudvalget.

Desuden fremgår det af det beslutningsgrundlag, som regeringen fremlagde den 12. maj sammen med en anbefaling om at vælge F-35, at flyet kan blive op til 25 procent dyrere, end man antager i beregningerne af anskaffelsespris og levetidsomkostninger. Så man kunne argumentere for at en fordyrelse på op til 25 procent er indenfor skiven og ikke en væsentlig afvigelse. Det er jo hvad forligskredsen fik at vide, at der kunne ske.

Omtrent samtidig med den forventede behandling i finansudvalget i efteråret 2017 vil et nyt forsvarsforlig blive indgået for 2018-2022. På det tidspunkt ved man formentlig ikke om der bliver behov for flere penge fordi flyene bliver dyrere end forventet. Hvis det bliver tilfældet på et tidspunkt i den næste forligsperiode, så skal pengene findes indenfor forsvarets økonomiske ramme. Det fremgår af 9. juni-aftalen. Det betyder helt konkret, at en budgetoverskridelse på 5, 10 eller 25 procent vil betyde, at der skal findes besparelser i samme størrelsesorden andre steder i Forsvaret.

Aftalen fra 9. juni indeholder dog en lille form for håndbremse til forligskredsen, der kan mindske omfanget af ekstraudgifter:

“Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale.”

Læg mærke til formuleringen “kan kredsen træffe beslutning om”. Gør de det, så ender vi med 21 fly. Det er vi mange der tror bliver tilfældet. Og så får vi meget begrænsede muligheder for at stille med kampfly til internationale operationer.

Og endelig så skal der ikke gå meget galt med det planlagte leveringstempo før en opretholdelse af afvisningsberedskabet på det nuværende niveau kommer i fare. For Peter Christensen har tidligere oplyst, at det kræver minimum 15 F-35 fly at opretholde det nationale afvisningsberedskab på det nuværende niveau. Men hvad nu hvis flyene ikke indfases hurtigt nok og rådighedsprocenten ikke bliver den forventede hurtigt nok? Leveringsplanen siger 4 fly i 2021, 6 i 2022, 7 i 2023, 4 i 2024, 3 i 2025 og 3 i 2026. De første fly leveres til Luke AFB i Arizona – hvor fem i øvrigt skal bo fast, men det er en anden sag.

Hvis leveringsplanen holder, så vil fly nummer 15 først blive leveret medio 2023. Og da F-16 flyene som bekendt kun kan klare sig frem til 2024, så skal der ikke meget til før det hele ramler og vi kun med lodder og trisser kan opretholde afvisningsberedskabet. Bare se på indfasningen af EH101-helikopterne. Her måtte vi udskyde pensioneringen af de mere end 40 år gamle S-61’ere, samt i lange perioder anvende næsten alle EH101’ere til SAR-beredskabet. Oprindeligt var det planen, at kun otte af de 14 EH101’ere skulle bruges til SAR. De øvrige skulle være troppetransport-helikopter. Desuden var mindst en helikopter i lang tid “hangardronning” og fløj ikke. Mange komponenter fra den helikopter blev nemlig brugt på andre helikoptere, for at holde dem flyvende og sikre opretholdelse af SAR-beredskabet.

Så hvis der opstår behov for at fremskynde F-16 pensioneringen kombineret med, at F-35’erne ikke erklæres operationsdygtige i Danmark hurtigt nok, så kan det bringe den fulde opretholdelse af afvisningsberedskabet i fare. Så kan vi ende med en “svensk model” i en kortere eller længere periode. Måske ikke det heldigste i tider med øget russisk “udfordring” af NATO-landenes luftrum.

Af 9. juni-aftalen fremgår det som bekendt allerede, at der bliver en periode på mere end to år, hvor der ikke kan udsendes fly på internationale missioner. Den vil med den nuværende leveringsplan lægge fra 2022 til 2024. I 2025 og 2026 vil der kun kunne udsendes fly i begrænset omfang:

“Partierne er bekendt med, at der vil være en periode på cirka fem år (2022-2026), hvor danske kampfly ikke vil kunne varetage den fulde opgaveløsning i internationale operationer. I perioden 2022-2024 vil der ikke kunne gennemføres internationale operationer,” står der i aftaleteksten.

Hvis leveringsplanen skrider bare en lille smule, så vil den periode uden og med kun delvis mulighed for at udsende fly blive forlænget. Og hvis F-16 flyene skal pensioneres hurtigere end man forventer i dag, så kan vi også risikere, at perioden starter tidligere end forventet.

Nå, nu skal vi ikke være så pessimistiske. Det skal nok gå. Om 12-15 år er flyene formentlig fuldt indfaset og alt det her ligger bag os. Og hvad der sker om 20, 30 eller 40 år – den hovedpine overlader vi til fremtidige generationer…

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

6 Comments for this entry

 • Dan siger:

  Man må jo tage sig jo til hovedet. Hvis jeg købte bil eller drev husholdningsbudgettet på den måde… Wauw!

 • Simon Petersen siger:

  “Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale.”

  Det kommer aldrig til at ske – læg mærke til, at det vil kræve enighed i forligskredsen. Det er altså ikke nok, at de radikale, eller SF hvis de skulle være i forligskredsen på det tidspunkt, ønsker at droppe de sidste 6 fly. Som med alle andre forlig, kræver det en enig forligskreds.

 • Anders Eriksen siger:

  Så hvis jeg forstår artiklen ret, ser det således ud:

  1-Alt er baseret på “fredstids-afvisningsberedskab” og ikke en krigssituation, i omtalte periode.

  2-ud af 27 indkøbte fly, skal 5 fast-stationeres på Luke AFB-Arizona, til hvad – træning af danske piloter ??, så er der 22 tilbage.

  3-Må derfor antage at første leverance af 4 fly i 2021, vil blive stationeret på Luke AFB til træning af 1. hold piloter, eller hva??, derfor ingen afløsning af F-16 herhjemme det år ???

  Tror jeg har læst og forstået, den iøvrigt glimrende artikel.

  Alt dette set i sammenhæng med ny US/President-Trump`s udtalelse om “besparelser/reduktion/udsættelse” på USN &USAF køb af F-35, vil uværgelig komme til at betyde noget for stk/prisen, for de først solgte fly…

  Er i øvrigt helt enig med : Dan og Simon Petersen, vedr. problemstillinger de rejser

  Og så er der lige det med BOING-SAGEN, vil den komme til at koste noget – Måske ???

  Og man har brugt Forsvarets samlede nyindkøbsbudget, 10 år frem i tiden, HELE FORSVARETS.

  ser i det samme som mig ?

  Kommentar udbedes ::::

 • E. Petersen siger:

  Endelig pris er nu udspecificeret på LRIP 9

  http://nordic.businessinsider.com/lrip-9-f35-jet-2016-12?r=US&IR=T

  F-35A ligger nu på 102 millioner USD inkl. motor.

  Der skal alligevel nogle flere fly i ordrebogen årligt såfremt de 85 millioner USD/stk. skal opnås.

 • E. Petersen siger:

  Læg også mærke til

  Partnerlandenes andel udgør 40% af produktionen

  I den totale andel udgør partnerlandenes indkøb kun 22%.

  Det kan være tilfældigt men jeg har mine tvivl.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  @ E.Petersen

  Man skal bare huske, at det ikke er en fly-away pris. Det er LM/JPOs listepris, om du vil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *