Hvis F-35 programmet og Lockheed Martin kan blive enige om prisen for et stort tre-årigt indkøb af F-35 fly, så kommer fællesindkøbet kun til at omfatte 10 danske fly og ikke 17, sådan som tidligere forsvarsminister Peter Christensen oplyste i et samråd i oktober.

Det slog forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fast, da han på sin fjerde dag som forsvarsminister torsdag var i samråd i Folketingets forsvarsudvalg.

Det fællesindkøb, som efter planen skal forhandles på plads inden udgangen af 2017, omhandler de produktionsserier der kaldes lot 12, 13 og 14. Det er fly, der skal produceres i 2020, 2021 og 2022. I de år er det planen, at Danmark skal modtage henholdsvis 0, 4 og 6 fly. Altså 10 danske fly i alt.

I 2023 er det meningen, at Danmark skal modtage syv fly. Så da den daværende minister sagde, at block buy’et ville omfatte 17 danske fly, så var det formentlig fordi han troede at lot 12-14 omfattede de fly, der skulle leveres i 2021-2023 og ikke, som det er tilfældet, fly til levering i 2020-2022.

Den markante reduktion i antallet af danske fly, der indgår i fællesindkøbet er interessant at hæfte sig ved. Det betyder nemlig, at vi kommer til at kende prisen på langt færre af vores i alt 27 fly før Finansudvalget formentlig får forelagt det samlede aktstykke end vi havde regnet med.

Nu kommer vi kun til at kende prisen på 10 fly – hvis JPO og Lockheed Martin kan blive enige om stykprisen i fællesindkøbet – når aktstykket skal fremlægges. Og ikke 17 ud af de 27, sådan som vi havde håbet og den tidligere minister havde stillet os i udsigt.

Vende den om
Det kan umiddelbart virke som en dårlig ting. Og det ville da også have været rart, hvis vi kunne låse prisen på 17 ud af 27 fly fast i ét hug. Men man kan også vende den om og sige, at nu kommer de syv fly til levering i 2023 formentlig med i det næste fælles block buy af fly til levering til F-35 partnerlandene i 2023-2025. Der vil med stor sandsynlighed være tale om både et større antal og til en lavere stykpris. Tanken er i hvert fald at prisen skal falde for hver block buy-aftale, der indgås og jo mere strømlinet produktionen bliver. Med i alt 27 danske fly udgør de syv fly i 2023 mere end en fjerdedel af alle danske fly.

Et tre-årigt block buy for 2023-2025 vil i givet fald omfatte i alt 14 danske fly i form af henholds vis 7, 4 og 3 fly i 2023, 2024 og 2025. Flyene i 2025 vil sammen med de sidste tre fly i 2026 være de seks fly, som der først indgås kontrakt på efter en status i forligskredsen.

”Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale,” står der som bekendt i aftalen fra 9. juni i år om anskaffelsen af de 27 fly.

Her står i øvrigt også at ”den til enhver tid siddende forligskreds kan træffe beslutning om at anskaffe flere fly inden for Forsvarets økonomiske ramme.”

Men så langt er partierne i det næste forsvarsforlig næppe klar til at gå. Men hvem ved hvordan verden ser ud i år 2022, når der skal laves forlig for 2023 og frem? På det tidspunkt står man i øvrigt midt i den periode, hvor Danmarks kampflykapacitet er begrænset på grund af at F-16 flyene allerhøjest kan flyve til og med 2024 og de sidste F-35’ere først leveres i 202.

Som der står i aftaleteksten fra 9. juni:

”Partierne er bekendt med, at der vil være en periode på cirka fem år (2022-2026), hvor danske kampfly ikke vil kunne varetage den fulde opgaveløsning i internationale operationer. I perioden 2022-2024 vil der ikke kunne gennemføres internationale operationer.”

F-35 revser
Samrådet i torsdags var det andet samråd om F-35 indkøbet siden typevalget i juni med et stort fremmøde af politikere. Langt flere end der eksempelvis var til udvalgets egen høring forud for typevalget i den periode på præcis fire uger, som der gik fra regeringen den 12. maj fremlagde evalueringsgrundlaget og sin indstilling til aftalen blev indgået i den forsvarsforligskreds, som de konservative og SF forlod i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Nu er de konservative imidlertid tilbage i forligskredsen qua sin regeringsdeltagelse. Og SF’s Holger K. Nielsen har påtaget sig en friere rolle som F-35 revser. Noget som Enhedslisten og Alternativet var alene om op til aftalen blev indgået.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

7 Comments for this entry

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *