Sådan evalueres kampflyene

3. september 2015

Når politikerne en dag skal beslutte hvad der skal være Danmarks nye kampfly, så bliver omdrejningspunktet det beslutningsgrundlag, som Nyt Kampfly Program-kontoret i Forsvarsministeriet er ved at lægge sidste hånd på.

Mens vi venter på at politikerne er klar, så zoomer vi i dette indlæg ind på de fire delelementer i beslutningsgrundlaget. Det består nemlig af en strategisk evaluering, en militærfaglig evaluering, en økonomisk evaluering og en industriel evaluering.

Programkontoret kommer ikke med en anbefaling af ét kampfly, men ranglister de tre kandidater indenfor hvert af de fire evalueringsområder. Det er så op til politikerne hvordan de vil vægte tingene. Skal det økonomiske aspekt være udslagsgivende på bekostning af det militærfaglige? Eller er det vigtigste det militærfaglige og så må økonomi og industri komme i anden række? Det bliver den spændende afvejning, som politikerne får lov at foretage.

Derfor er det naturligvis interessant at se nærmere på hver af de fire evalueringsområder, da der udpeges vindere og tabere indenfor hvert område.

Den strategiske evaluering
Vi starter med den strategiske evaluering, som producenterne bag de tre deltagende kampfly ikke er blevet bedt om at komme med input til. Her har programkontoret kun rådført sig med en række uafhængige eksperter. Først har man kortlagt Danmarks sikkerhedspolitiske målsætninger, hvor kampfly kunne komme til at spille en rolle. Det er sket ved at nærlæse blandt andet forsvarsforlig, forsvarskommissionsrapporter, regeringsgrundlag, Arktis-strategi og diverse sikkerhedspolitiske redegørelser, ligesom man har rådført sig med NATO’s såkaldte Strategic Foresight Analysis. Det er NATO’s krystalkugle, som opridser fremtidens overordnede geopolitiske trends.

På den baggrund har et ekspertpanel set på de sikkerhedspolitiske implikationer ved hver af flyene og på samarbejdspotentialet mellem Danmark og landene bag det enkelte fly.

Desuden har man set på de sikkerhedspolitiske målsætninger hos de lande, som bruger hvert af de tre fly. Hvad er eksempelvis Tysklands sikkerhedspolitiske målsætninger relateret til anvendelse af kampfly? Herefter har man bygget en såkaldt strategisk fremtid for hvert fly.

Alt det har et nyt ekspertpanel så kigget nærmere på. De har herefter rangordnet de tre kandidater.

Den militærfaglige evaluering
Hvad kan flyet? Hvad sker der med det i fremtiden? Og hvordan er risiciene nu og over de næste 30-40 år? Det er noget af det, som man har kigget nærmere på i den militærfaglige evaluering. Det største og uden tvivl mest tidskrævende evalueringsområde. Evalueringen er delt op i fire delelementer. Det er missionseffektivitet, overlevelsesevne, fremtidssikring og kandidatrisici.

Evalueringen af de to første delelementer har blandt andet omfattet testflyvninger og simulatorøvelser. I den forbindelse har man defineret fire forventninger til de kommende kampfly. Det skal kunne løse opgaver i hele konfliktspektret både nationalt og internationalt. Det skal kunne indsættes over hele verden og være NATO-interoperabelt. Og endelig skal det være et multirolefly, som skal kunne løse både defensive og offensive arbejdsopgaver.

På den baggrund har man ud fra en liste med 12 forskellige NATO-missionstyper identificeret seks meget forskellige missionstyper, som kampflyene er blevet testet ud i at kunne løse. De seks missionstyper, der ligger spredt udover konfliktspektret, er:

– Non-traditional Intelligence, Survelillance and Reconnaissance. Det kunne eksempelvis være overvågning og eftersøgning i et arktisk miljø.

– Strike, Coordination and Reconnaissance. Et setup a la det vi mødte i Libyen i 2011 med en begrænset lufttrussel.

– Close Air Support. Støtte til tropper på jorden, som vi har gjort i Afghanistan

– Defensive Counter Air. Luftforsvar. Det som suverænitetshåndhævelse og air policing potentielt kan udvikle sig til.

– Air Interdiction. Angreb på mål på jorden a la det vi laver netop nu mod IS i Irak.

– Suppression / Destruction of Enemy Air Defence. Nedkæmpelse af jord-til-luft missilsystemer.

Tre testpiloter har fløjet alle seks missionstyper i alle tre kandidatfly’s simulatorer og bedømt resultaterne efter de såkaldte missionsoverlevelseskæder og missionseffektivitetskæder. Der er også blevet gennemført evalueringsflyvninger i to af de tre kandidatfly. Men simulatorerne har haft den fordel, at man har kunne afprøve nogle meget vildere scenarier.

Foruden simulator- og evalueringsflyvninger, så har interviews med brugere af de tre fly og såkaldt systemteknisk analyse også været en del af arbejdet med evalueringen af missionseffektivitet og overlevelsesevne. Kampflykontoret har ikke talt med piloter fra de lande, som er ved at sælge os flyene. Og dog. For mens man har snakket med en australsk F-18 Super Hornet-pilot og en hollandsk F-35 pilot, så har man snakket med en britisk Eurofighter Typhoon-pilot. Og selvom det er tysk-franske Airbus, der står i spidsen for den danske kampagneindsats, så er briterne en af partnerlandene bag Eurofighter.

Den systemtekniske analyse er – som navnet antyder – en analyse af flyets tekniske systemer. Stel, motor, avionics, sensorsystemer, electronic warfare systemer osv.

Evalueringen af det tredje delelement under militærfaglige evaluering – fremtidssikring – handler om hvorvidt flyet vil være operativt og teknisk up-to-date i hele dets levetid. Her kigger man på hvilke lande, der forventes at ville bruge flyet parallelt med Danmark. Hvad de operative og tekniske erfaringer er. Hvad udviklingspotentialet er og hvor højt de andre brugere prioriterer flyet. Desuden ser man på mulige såkaldte aftalemæssige forhold. Hvor mange lande kommer til at anvende flyet i fremtiden og i hvor mange eksemplarer? Hvad er der af planer og aftaler om opdateringer, og hvordan skal regningen for opdateringerne fordeles?

Det fjerde delelement – kandidatrisici – ligger meget tæt op af fremtidssikringen og handler om at identificere usikkerheden ved hver af de tre fly. Ikke bare usikkerhederne i dag, men også sandsynlige risici i løbet af flyets levetid.

Herudover ser man som en del af den militærfaglige evaluering også på den operative og logistiske struktur. Hvad kræves der af uddannelse, træning og missionsstøtte til de forskellige typer af opgaveløsning, og hvad kræves der af logistik-set up hjemme på basen?

Producenterne har naturligvis haft lejlighed til at komme med deres input gennem deres svar på den informationsanmodning (Request for Binding Information) med 950 spørgsmål, som kampflykontoret udsendte i april sidste år, og som producenterne besvarede 21. juli samme år.

Den økonomiske evaluering
Her drejer det sig helt overordnet om at lave en regnemodel, hvor man kan smide en beskrivelse af omfanget af de opgaver flyene skal løse ind i den ene ende. Og ud i den anden ende kommer så et svar på hvor mange flystel, der skal til at løse de opgaver. Der kommer formentlig forskellige tal ud afhængig af flytype. Og hvis det laveste tal alligevel er for højt for politikerne, så er det her, at der bliver behov for at regne baglæns. Hvis ikke vælger X antal fly, men kun Y antal fly, så betyder det at vi kan lave så meget mindre hvad angår flyvetimer, udsendelsesperiode m.m.

Lidt mere detaljeret, så kan man sige, at vi starter med en opgavedimensionering. Her regner kampflykontoret ud fra et opgavekompleks, der består af opretholdelsen af et permanent afvisningsberedskab, støtte til politi og andre myndigheder, udsendelse af fire fly op til 12 måneder samt air policing over Island og Baltikum fire måneder hvert 3. år. Der tages udgangspunkt i, at de to sidste opgaver ikke udføres samtidigt.

Herfra går man i to retninger. For det første ser man på hvad det vil kræve af flyvetimer og antal missioner for at løse opgaverne. For det andet ser man på hvad det vil kræve af besætninger og operativ struktur. Resultaterne bruges på kryds og tværs i en række andre analysemodeller vedrørende uddannelses- og træningsrammer, infrastruktur samt vedligeholdelse og logistik. Til sidst samles det hele i én omkostningsmodel, hvor der tilsættes input fra en model for beregning af risiko. Til sidst står man så med det endelige svar på hvad de samlede leveomkostninger vil være. Det er i hvert fald målet.

Denne store analysemotor må betegnes som noget nær hjertet i kampflyevalueringen.

Den industrielle evaluering
Her har man kigget på om de projekter med danske forsvarsvirksomheder, som kampflyproducenterne har oplistet i deres svar på informationsanmodningen, kan siges at understøtte danske sikkerhedsinteresser. Man har ikke kigget på potentialet for at skabe arbejdspladser, for det må man som bekendt ikke længere bruge som kriterie. Det er aftalen med EU-kommissionen. Hvis vi holder os til det, så kan vi godt slippe afsted med stadig at kræve modkøb ved materielindkøb, der har betydning for Danmarks sikkerhedsinteresser.

Det er i korte træk sådan arbejdet med beslutningsgrundlaget er skruet sammen. Nu er spørgsmålet bare hvornår kampflyprogrammet bliver bedt om at sætte det sidste punktum og sende beslutningsgrundlaget over til ministeren.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

10 Comments for this entry

 • Tom Petersen siger:

  Meget lækkert og proff. indlæg Andreas.
  OG egentlig kunne de tre competanter “bare” følge denne køreplan til MAX point, så ville de vinde ordren.

  MEN ak nej så simpelt er det ikke.

  For mit vedkommendene vil jeg nærstudere “køreplanen / checklisten” nærmere og så komme med yderligere comments.

  g-nat Tom.P

 • Henrik siger:

  Problemet er men kan vurdere den strategiske evaluering og den økonomiske evaluering næsten som man føler for, det kan der hurtigt gå politik i.
  Der burde næsten være flere eksperter der kom med hver deres evaluering og så blive hørt bagefter.

 • Jesper Frickmann siger:

  Virkelig godt overblik – tak for det! Jeg synes at det virker fornuftigt at de grundigt evaluerer de forskellige områder, og så lader det være op til de politiske beslutningstagere at vægte mellem dem. Det bliver spændende at se hvordan det falder ud i sidste ende. Alt tyder i hvert fald på at vi får hårdt brug for disse kamplfly…

 • Fligth controller siger:

  Lækkert indlæg, der kommer hele vejen rundt.
  Gad vide, om implementeringen af MLRS artilleri i tidernes morgen, var igennem samme indkøbs procedure ? 😉

 • Pollepot siger:

  Til dags dato det bedste indlæg du har lavet, Andreas.
  Måske det også kan oplyse alle skrivebordsgeneralerne derude, der har foretaget deres egen lille internetanalyse af det bedste kampfly, at der er lavet et seriøst analysearbejde på alle fronter, der bliver præsenteret for politikerne.
  Hvad de så vælger at gøre med det, er selvfølgelig, som altid, en omgang russisk roulette.

 • Halken siger:

  PolleP, der er der ingen garanti for, når man ser på forsvarets indkøb og det faktum at mareridtet F35 er skabt af det amerikanske militær. De har sikkert også lavet en masse analyser, men det har ikke hjulpet. Det samme kan siges om mange af danske forsvars IC4 -lignende indkøb. Jeg vil vurdere at de lige så godt kunne slå plat og krone, hvis man skal vurdere ud fra past-performance.

  Man skal lave de rigtige analyser, give dem den rigtige vægt og så følge deres konklusioner.

 • Niels siger:

  Er der i virkeligheden ikke brug for en nyt kampfly der både har uovertrufne stealthegenskaber og dogfightegenskaber ? I en air to air situation er det selvfølgelig en fordel at sidde i et stealth-fly men hvis modstanderen også sidder i et stealth-fly er man vel lige vidt. Kunne gode dogfightegenskaber så ikke blive altafgørende ?

 • Nielsen siger:

  @ Niels

  “nyt kampfly der både har uovertrufne stealthegenskaber og dogfightegenskaber”.

  Det findes allerede. F22 Raptor. Den er bare ikke længere i produktion, og amerikanerne har aldrig villet eksportere den.

 • Halken siger:

  Og F22 blev stoppet af Obama fordi at det var for dyrt….

 • Tom Petersen siger:

  Jeg var på Folketingets hjemmeside i går, og der var dugfriske samrådsspørgsmål og SVAR.

  Der var navneliste på EKSPERTER,som bistår Kampflykontoret med evaluering på vigtige områder til den snarlige rapport.

  Der var også visse dunkle punkter og “blå briller” –
  Blev benævnt som kommercielle hensyn og sikkerhedsspm.

  Go weekend Tom.P

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *