Med fire spørgsmål til forsvarsminister Nicolai Wammen prøver Enhedslisten endnu engang at gøre sig selv og os andre lidt klogere på visse ting omkring kampflyanskaffelsen.

Modsat så mange andre politikområder, så er forsvarspolitikken her i landet næsten 100 procent styret af firårige forsvarsforlig, og langt de fleste drøftelser og beslutninger foretages på lukkede møder i den såkaldte forsvarsforligskreds. Det gør det svært for offentligheden at få indblik i hvad der diskuteres og hvilke beslutninger der træffes. Det samme gør sig gældende, hvis man som politisk parti ikke er en del af forsvarsforliget. Så kan man pænt stå ude i mørket og være både udenfor indflydelse og uden viden om hvad der sker.

Sådan en situation står Enhedslisten i. Modsat alle andre partier i Folketinget, så er de nemlig ikke med i forsvarsforliget. Derfor får de ikke løbende orienteringer om hvordan kampflyevalueringen skrider frem, og de inviteres heller ikke med, når de andre partier med ministeren i spidsen besøger kampflyproducenterne, sådan som de gjorde i efteråret 2013. Ture, der ikke var traditionelle udvalgsture, men kun forbeholdt forligspartierne.

For at kompensere for dette informationstomrum, så stiller Enhedslisten af og til spørgsmål om kampflyprocessen til forsvarsministeren. Seneste salve af spørgsmål blev affyret mandag den 5. januar og med en svarfrist på 10 hverdage, så bør svarene være lige op over – hvis ikke ministeren vælger at give et foreløbigt svar om at han ikke har kunnet besvare spørgsmålene inden for tidsfristen.

De fire spørgsmål lyder:

Kan ministeren bekræfte, at det er et krav til kandidaterne at kampflyet skal være velegnet til overflyvning af Arktis?

Vil ministeren forklare, hvorfor det ifølge svaret på spørgsmål 332 (2013-14) ikke er muligt at oplyse hvem forsvarsministeren og ansatte i ministeriet mødes med for at diskutere kampflykøbet, og hvorledes det skal forstås, at ” Karakteren af denne udveksling gør det ikke muligt at udarbejde en udtømmende kontaktoversigt.”?

Vil ministeren oplyse, hvilke møder repræsentanter fra Forsvarsministeriet og Projekt Nyt Kampfly har holdt med repræsentanter fra flyproducenterne eller producentlandene i oktober, november og december 2014?

Vil ministeren oversende en status for processen med typevalg af nyt kampfly, herunder oplyse hvornår det på nuværende tidspunkt forventes at valget træffes?

Svaret på spørgsmål 1 kan ikke tage lang tid at formulere. Det er naturligvis et rungende ja.

Svarene til 2’eren og 3’eren er straks værre. For det kan til stadighed undre undertegnede, at man ikke sætter transparens i højsædet og bare laver en liste over de officielle møder som programdirektøren og andre ledende medarbejdere har haft, samt tilføjer en passus om, at der derudover har været møder på lavere niveauer og mere uformelle møder ved airshows og lignende. Hvor svært kan det være og hvad har man at skjule?

Her på nytkampfly.dk vil vi gerne gå foran med et godt eksempel og fortælle, at vi løbende gennem årene har mødtes med Boeing, Lockheed, SAAB, Eurofighter, Dansk Metal, FAD, Terma og mange andre. I forbindelse med anskaffelserne af skibsbaserede helikoptere, pansrede mandskabsvogne og artilleri har vi naturligvis også holdt møder med de producenter, som deltog/deltager i de konkurrencer.

Spørgsmål fire bør ikke tage yngste fuldmægtig mange øjeblikke at lave. Man kan jo bare copy-paste tidligere svar om at et typevalg er planlagt til medio 2015.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

1 Comment for this entry

  • Nielsen M siger:

    Godt at høre EL stadigvæk stiller kritiske spørgsmål, til hvad der for os andre ligner et korrupt indkøbsprogram i den såkaldte kampfly “konkurrence”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *