Efter et langt tilløb kommer her som lovet del 3 i præsentationen af Joint Strike Fighter (JSF). Og emnet her er industrisamarbejdet.

Normalt når et udenlandsk firma sælger forsvarsmateriel til det danske forsvar, forpligtiger firmaet sig til at handle hos danske forsvarsvirksomheder for et tilsvarende beløb – de såkaldte modkøbsaftaler eller industrisamarbejdsaftaler.

Da den danske forsvarsindustri er relativ beskeden af størrelse er der en vis elastik i forhold til at det skal være forsvarsrelaterede ting, som de udenlandske virksomheder køber. Læs mere om det her.

Efter at det har haltet nogen år med meget store beløb, er de udenlandske våbenproducenters udeståender i form af modkøb blevet bragt ned på et rimeligt leje. På denne liste fra september 2007 kan man se at den store pukkel er AgustaWestland, der har et udestående på 1,9 mia. kr ud af det samlede udestående på 5,2 mia. kr. Det er naturligvis EH-101 redningshelikopterkøbet i 2001 for 3,0 mia kr., som er årsagen til AgustaWestlands store udestående.

Til irritation for de andre deltager i kapløbet om at vinde ordren på at levere nye kampfly for mellem 30 og 40 mia. kr., så er JSF-projektet fritaget for at skulle levere modkøb på normale vilkår. I 2007-udgaven af Erhvervs- og Byggestyrelsens årlige redegørelse om industrisamarbejderne kommer man med denne forklaring på dispensationen:

Økonomi- og erhvervsministeren har gennem dispensation undtaget Joint
Strike Fighter-projektet fra de almindelige regler om industrisamarbejde. Forud for økonomi- og erhvervsministerens dispensation fra de gældende regler for industrisamarbejde er ordførerne fra forligspartierne bag forsvarsforliget blevet orienteret herom.

Undtagelsen har været en forudsætning for, at Danmark kunne tiltræde Joint Strike Fighter Production, Sustainment, and Follow-on Development Memorandum of Understanding (JSF PSFD MOU), som blev underskrevet af forsvarsministeren i februar 2007. JSF PSFD MOU baserer sig på ”best value”-princippet (”bedste kvalitet til bedste pris”) frem for på traditionelt industrisamarbejde (modkøb).

Da økonomi- og erhvervsministeren dispenserede fra de almindelige regler om industrisamarbejde, betingede ministeren sig bl.a., at der blev etableret en monitoreringsmekanisme, der overvågede tilgangen af ordre til dansk industri i forbindelse med Joint Strike Fighter-projektet. En sådan mekanisme er under etablering i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Industri og de tre hovedproducenter af Joint Strike Fighter: Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney og Fighter Engine Team.

I forsvarsministeriets notat om “Beslutningsprocessen omkring eventuel anskaffelse af nye kampfly“, skriver man desuden:

Forhold vedrørende industrisamarbejde har hjemmel i lov om erhvervsfremme, § 18 (nr. 602) af 24. juni 2005. Det vurderes dog stadig relevant at vurdere kandidaternes intentioner og fremskridt i relation til modkøbsforpligtelserne.

En af kandidaterne, Joint Strike Fighter, adskiller sig, idet aftalebetingelserne for Danmarks deltagelse i den såkaldte PSFD-fase (Production, Sustainment and Follow-on Development) forudsatte en dispensation fra lovkravet om industrisamarbejde. Dispensationen blev givet af Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Som følge heraf har Forsvarsministeriet den 21. december 2006 underskrevet en hensigtserklæring vedrørende industrisamarbejde med Lockheed Martin, der er hovedproducenten i Joint Strike Fighter projektet. I forlængelse heraf underskrev Danmark den 20. april 2007 en lignende hensigtserklæring med Pratt & Whitney, som er producenten af den oprindelige motor til JSF benævnt F135 motoren. Der arbejdes i øjeblikket på en lignende hensigtserklæring med Fighter Engine Team, som er producenten af den alternative motor til JSF benævnt F136 motoren. Denne forventes færdiggjort og underskrevet i 2008.

Aftalerne har til formål at tydeliggøre betydningen af industrisamarbejde i den danske beslutningsproces vedrørende eventuelt nyt kampfly over for den involverede industri i Joint Strike Fighter projektet. Aftalerne giver endvidere mulighed for regelmæssigt at få en opdateret opgørelse af aktuelt og potentielt industrisamarbejde i relation til Joint Strike Fighter projektet.

I forlængelse heraf har Økonomi- og Erhvervsministeriet aftalt en monitoreringsordning med Lockheed Martin, hvor ordretilgangen til danske virksomheder regelmæssigt kan følges. En tilsvarende monitoreringsmekanisme er under udarbejdelse med de to motorproducenter til Joint Strike Fighter – Pratt & Whitney og Fighter Engine Team.

Evalueringen af industrisamarbejde vil omfatte den aktuelle status for industrisamarbejde samt intentionerne og potentialet for hver enkelt kandidat. Det vil sige, i hvilket omfang er kandidaten allerede involveret i samarbejdet med dansk industri, og hvorledes forventes dette at udvikle sig i perioden efter en eventuel kampflyanskaffelse.

Herudover vurderes tillige, hvad industrisamarbejde med de respektive kandidater har og kan få af betydning for det danske samfund, herunder erhvervslivet. I den sammenhæng vil det blandt andet være relevant at vurdere, i hvilket omfang industrisamarbejdet vil medføre overførsel af ny viden og teknologi til Danmark.
Evalueringen af industrisamarbejdet foretages i tæt koordination med Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Så selv om man har været tvunget til at undtage JSF-projektet fra den normale procedure, så vil man følge med i hvor meget Lockheed-Martin samarbejder med dansk industri. Umiddelbart kan jeg dog ikke finde nogen statusmelding i forhold til den omtalte monitoreringsordning. Så hvor tæt Lockheed-Martin er på andre end Terma er svært at vurdere samlet set.

At JSF ikke skal følge de normale industrisamarbejdsaftaler er endnu en flanke, som konkurrenterne kan bruge til at kaste grus i maskineriet og “hype” konspirationen om at det danske forsvar på forhånd har valgt JSF’eren og at man derfor forsøger at hjælpe den igennem ved at lave andre regler for den i forhold til konkurrenterne.

Lockheed-Martin har tidligere, efter indkøbet af nye C-130 Hercules transportfly, haft særdeles svært ved at finde projekter i Danmark at spendere deres penge på. Og Lockheed-Martins forskellige divisioner havde da også stadig tilsammen et udestående på 370 mio. per september 2007.

Med så avanceret en maskine som JSF’eren kan det naturligt nok være uhyre svært at finde plads til dele fra en så lille forsvarsindustri som den danske. Men umiddelbart virker det som om at en lille hård kerne af 3-4 danske virksomheder rent faktisk har formået at få benene indenfor hos Lockheed-Martin. Det er udover Terma, århusianske Systematic, odenseanske IFAD og måske en enkel mere.

Hvis det holder, så er der ingen tvivl om at værdien af disse leverancer til et fly der forventes at blive produceret i op til 5000 eksemplarer over en årrække, langt vil overstige de 30-40 mia. kr., som man ville have fået modkøb for på den traditionelle måde. Rent faktisk gives der noget rabat, hvis man skynder sig og modkøber for en vis procentdel af det samlede beløb, allerede de første fire år. Så hvis Saab vinder og skynder sig at fyre modkøb for 10 mia. af, så kan det eksempelvis ende med at de kun skal modkøbe for måske 25 mia. kr.

Men at JSF’eren også her har en s
årbar flanke, da samarbejdet ikke er så transparent og nemt at følge med i og holde styr på for politikerne, bliver glimrende illustreret ved at Saab har lagt stor vægt på at understrege hvor alvorligt de tager modkøbsforpligtelserne. Deres primære ikke-militærtekniske argument har faktisk været at de er en del af denne her store svenske industrikoncern, som vil have “musklerne” til at kunne løfte et modkøb i denne kaliber. Svenskerne er nemlig godt klar over at modkøbsaftalerne betyder noget for politikerne.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

8 Comments for this entry

 • Valdemar siger:

  klasse gennemgang

 • Anonymous siger:

  Holland -kort version:Den lokale rigsrevision er små sure og stærkt bekymrede. Og mener lidt groft sagt at projektet sejler i USA og at ingen kender den endelige pris.Stork har fået gode ordrer og er vist nok glade.Industrien slås med regeringen om fordelingen af regningen for deltagelse i de forskellige faser af JSF projektet. Begge parter mener den anden betaler for lidt.Man har forsøgt at lave forskellige studehandler med Italien omkring arbejdesdeling: Italien får en samlelinie og Holland får derefter noget tung motorvedligehold. Men LM er vist ikke helt overbevidste om at det er en god løsning. Og de amerikanske våben- og teknologieksport- regler er slet ikke. Og man har fornyligt stillet sig op i køen af potentielle Grippen kunder. Men et godt gæt er at Holland økonomisk set har brugt så mange penge at der ikke længere er andre muligheder end JSF.cphmoose

 • Valdemar siger:

  Okay okay. Hvordan er det hollandske køb, har de hollandske våbenfirmaer fået udsigt til nogle kontrakter?

 • Anonymous siger:

  “Lockheed-Martin har tidligere, efter indkøbet af nye C-130 Hercules transportfly, haft særdeles svært ved at finde projekter i Danmark at spendere deres penge på. Og Lockheed-Martins forskellige divisioner havde da også stadig tilsammen et udestående på 370 mio. per september 2007.” Tallet er rigtigt nok. Men er konklusionen rigtigt? Noget på listen er de to radarer til flyvevåbnet. Andet ligner LANTIRN opdateringen. Hver ny F16 giver omsætning hos TERMA så LM burde have let ved at opfylde sine forpligtigelser. Og når / hvis der igen kommer gang i LCS projektet hos LM så er der en del potentielle TERMA kontrakter. Hvem opfatter du som den femte JSF leverandør i DK? GPV?cphmoose

 • Anonymous siger:

  Men hvis jeg havde forladt mig på research frem for min hukommelse havde jeg husket at: Holland faktisk har besluttet at købe 2 JSF for at kunne deltage i Test og Evalueringsfasen.Linket nedenunder er håbløst – men giver en god status på hvad der sker i Holland. Plus en sjov information, om at man er overbevist om at DK dropper Super Hornet fordi de ikke kan være i vores F16 shelters.http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/DUTCH07028.xml&headline=Dutch%20Refuse%20To%20Consider%20Super%20Hornet&channel=defensecphmoose

 • Andreas siger:

  Argh!!! I må kun stille spørgsmål jeg kan svare på 🙂Du har sikkert ret mht alle de der sjove “latrine”-projekter. Som det fremgår af de officielle dokumenter, så handler JSF’erens omgåelse af de normale modkøbsaftaler også om at man vil have de bedste produkter med i flyveren, og ikke alt mulig snask, som man er tvunget til at indkøbe for at opfylde modkøbsforpligtelser i alle mulige mærkelige lande. I bund og grund er det jo ineffektivt og fordyrende planøkonomi. Præcis hvem der ellers er kommet med udover Terma og Systematic har jeg faktisk ikke styr på, men GPV plejer også at være en del af den hårde kerne.

 • Andreas siger:

  Godt med en assistent, når nu jeg så kækt har bedt jer komme på banen med spørgsmål.

 • Andreas siger:

  Ja, det er meget fint med den sædvanlige ros.Men stil nu for pokker nogle spørgsmål eller kommentér eller kritisér et eller andet!! 🙂PS: det gælder ikke bare Valdemar, men jer alle sammen, kære læsere. Nu er det slut med at køre på frihjul. Nu skal I dæleme også bidrage med noget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *