Mine kernelæsere vil vide at konspirationer er noget af det jeg ynder at beskæftige mig med i ny og næ her i mit lille hjørne af indernettet. Og et indkøb af nye jagerfly til en pris på mellem 30 og 40 mia. kroner med involvering af både dansk og international forsvarsindustri burde være som spagnum tilsat substral for en lille konspirationsplante at gro i.

Der luftes da også en række konspirationsteorier rundt omkring i forbindelse med det forestående indkøb af jagerfly til erstatning for F-16 flyene. Især i kommentarfelterne under artiklerne på Ingeniøren.dk, som er det medie, der dækker sagen mest intenst.

Ikke overraskende er det det amerikanske bud på en F-16 afløser, Joint Strike Fighteren, som teorierne koncentrere sig om. Blandt andet fordi JSF’eren har fået dispensation fra de normale industrisamarbejdsaftaler og fordi det er et milliard-million-prestige projekt for den amerikanske våbenindustri og det amerikanske flyvevåben og forsvar.

Overordnet set lyder konspirationen, at Danmark allerede har valgt JSF’eren og at indkøbsprocessen er ren og skær spil for galleriet. Det er det fly Flyvevåbnet har set sig lune på, og nu skal processen blot tillempes, så det ser ud som om JSF’eren bliver valgt efter en fair bedømmelse af kandidaterne. Teorien bakkes op af at diverse skribenter har talt med ”kilder” i forsvaret, der bekræfter historien.

Enkelte udbygger konspirationsteorien med ”or else”-teorien, der går ud på at Danmark har fået at vide af USA at de skal vælge JSF, or else… (ellers…) Hvad der følger herefter vides ikke. Men det ligger, ifølge dem der bringer teorien på banen, i kortene at der kan være tale om alvorlige repressalier.

Normalt er jeg stor fan af konspirationsteorier, men for at jeg skal bide på, kræver det at der er lidt mere håndfaste beviser. JSF-konspirationerne er simpelthen for tynde på nuværende tidspunkt. Men de vil unægtelig tage til i styrke efterhånden som indkøbsfasen snerper til.

Og netop indkøbsfasen er grundigt beskrevet i et notat på Forsvarsministeriets hjemmeside. Notatet giver en særdeles god indføring i processen med indkøb af nye jagerfly.

Tidsplanen ser således ud:

→ primo 2009
Grundlaget for en politisk beslutning om eventuel anskaffelse af nye kampfly tilvejebringes ved Forsvarsministeriets foranstaltning.

Primo 2009 – medio 2009
Politiske forhandlinger om forsvarets ordning efter 2009.

Ultimo 2009 – ultimo 2011
Forsvaret gennemfører kontraktforhandlinger med den foretrukne leverandør af nyt kampfly.

Primo 2012
På baggrund af de gennemførte kontraktforhandlinger indstiller Forsvarsministeriet et aktstykke til godkendelse omhandlende en anskaffelse af nye kampfly.

Primo/medio 2012
Der tages politisk stilling til aktstykket. Forsvaret bemyndiges herefter til at underskrive kontrakten om anskaffelse af nye kampfly.

2016
Forventet starttidspunkt for levering af nye kampfly.

Det er således først i 2012 at den endelige kontrakt på et to-cifret milliardbeløb underskrives med en leverandør. Og først her at aktstykket, der bevilger pengene, skal behandles i Folketingets Finansudvalg.

En læser stiller sig i kommentarerne til det forrige indlæg undrende over for hvor man finder så mange penge i det almindelige forsvarsbudget. Svaret er at det gør man heller ikke. Man vedtager i 2012 et specifikt aktstykke på det beløb, der er behov for, efter at forsvaret og producenten fra 2009-2011 har forhandlet en kontrakt på plads.

Men de planlagte materielinvesteringer opremses i ”materielskitsen”, der er et bilag til forsvarsforliget. Materielskitsen tilknyttet det eksisterende forsvarsforlig findes her.

Grundlaget for den politiske beslutning i forbindelse med forsvarsforliget for 2010 og frem, som skal forhandles i 2009, bliver beskrevet således i notatet fra Forsvarsministeriet:

”Forsvarsministeriet er ansvarlig for at tilvejebringe grundlaget for en politisk beslutning om eventuel an-skaffelse af nye kampfly, herunder typevalg af samme, hvilket blev understreget i forsvarsministerens be-svarelse af spørgsmål 50 (alm. del) fra Forsvarsudvalget af 6. juli 2007. Det fremgår heraf, at grundlaget vil blive baseret på flere faktorer, der omfatter både faglige, økonomiske og politiske forhold, herunder;

• Den militære anbefaling,

• omfang og karakter af industrisamarbejde med dansk industri,

• økonomiske forhold,

• strategiske overvejelser og

• sikkerhedspolitiske forhold.

Den samlede grundlag for en politisk beslutning om eventuel anskaffelse af nye kampfly vil indeholde en prioriteret anbefaling om type og antal og foreligge senest primo 2009.”

I notatet er de fem punkter nærmere beskrevet. Skulle man pege på et punkt, der til nøds kunne understøtte konspirationerne om at JSF’eren er valgt på forhånd, så skulle det nok være de ”strategiske overvejelser” hvor man skriver:

”Erfaringerne med F-16 flyene har vist, at Danmark opnår gode resultater gennem samarbejde med øvrige F-16 nationer for så vidt angår operative og tekniske forhold. Uanset hvilken kandidat der peges på som erstatning for F-16 flyene, er det hensigten at indgå samarbejde med andre nationer på en lang række områder relateret til drift, vedligeholdelse og indsættelse af nye kampfly.

Det er således væsentligt at holde for øje, at en anskaffelse af et våbensystem af en størrelse og omfang som et nyt kampfly medfører et implicit valg af strategiske samarbejdspartnere de næste 30-40 år i relati-on til luftoperationer.

På den baggrund evalueres kandidaterne i relation til fremtidigt samarbejde med øvrige nationer for så vidt angår operative og tekniske forhold. Evalueringen foretages af Forsvarsministeriet.”

Og medmindre Danmark udtræder af Nato og sammen med Sverige danner en ny forsvarspolitisk alliance i morgen, så er dette kriterium en klokkeklar begrundelse for at vælge JSF’eren, som USA og sandsynligvis også Norge og Holland vil købe. Dermed har man en skudsikker metode til at kunne afvise konkurrenterne.

P.S.: I en kommentar til et tidligere jagerfly-indlæg skrev jeg at både de nye og de nuværende danske jagerfly har to primære arbejdsopgaver; suverænitetshåndhævelse og internationale operationer. Jeg havde dog lige glemt opgaven med at eskortere sportsfolk hjem fra store bedrifter i udlandet. Men det gælder selvfølgelig kun for mandlige sportsudøvere 🙂 Helt ærligt, ligestillingsordførere! Har I ikke andet at bruge jeres energi på? Hvad med at kæmpe for at breve fra kommunen om ens børn ikke kun adresseres til moderen, men til begge forældre? Nå nej, for i de fleste ligestillingsordføreres optik handler det kun om at ligestille kvinder med mænd – ikke omvendt.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

2 Comments for this entry

  • Valdemar siger:

    God serie om jagerfly :-). Apropos konspirationer, nu har jeg lige læst i lokalsprøjten at Saab har indgået endnu samarbejdsaftale med forsvarsvirksomhed, nu på Fyn, og lovet guld og grønne skove hvis Saab levere de nye jagerfly. Er det bare mig eller er Saab ved overtage hele den danske forsvarsindustri, eller “bare” være repræsenteret i alle storkredsene ?

  • Andreas siger:

    Nej, men dansk forsvarsindustri er så lille og kontrakten her så stor, at alle mand skal i sving.Og som nævnt før, så ved Saab godt at de skal være knivskarpe på modkøbsaftalerne, hvis de skal have en chance.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *