Det kommer sandsynligvis til at koste i omegnen af 860 mio. kroner at bygge de nødvendige faciliteter på Flyvestation Skrydstrup til at kunne huse Danmarks 27 F-35 kampfly. Det er mere end dobbelt så meget som de 400 mio. kroner, som man ved typevalget i juni 2016 forventede det ville koste. Dermed melder spørgsmålet sig om hvorvidt man ikke bare skal flytte kampflyene til Flyvestation Karup.

For bare seks år siden bragte Forsvaret faktisk selv det scenarie i spil – hvis implementeringen på Skrydstrup ville være forbundet med væsentlige investeringer. I en analyse af forsvarets fremtidige behov for kaserner, flådestationer og flyvestationer, som Forsvaret lavede i 2012, skrev man på side 179:

“Såfremt implementeringen af et nyt kampfly er forbundet med væsentlige investeringer, bør det overvejes at gennemføre disse investeringer på en af de øvrige flyvestationer, således at Flyvestation Skrydstrup i givet fald kan afhændes.”

Når det nu er blevet mere end dobbelt så dyrt at bygge faciliteterne på Skrydstrup, så skyldes det flere ting. For det første fordi man helt grundlæggende ønsker at samle det hele på ét sted – uanset hvilken flyvestation man måtte vælge. Operative faciliteter, simulatorer, logistik, værksteder, supportfunktioner og lager. Med så få fly, som vi har købt, og så høj flyvetimeproduktion, som vi forventer at få ud af flyene, så giver det mest mening at samle det hele på et sted. Derfor endte pilen med at pege på et område i Flyvestation Skrydstrups nordvestlige hjørne. Her kunne man have udnyttet det eksisterende såkaldte “500-kompleks”, der i dag huser vedligeholdelsesfaciliteterne for F-16. Planen var så at bygge hangarer overfor 500-komplekset på et areal, der i dag ligger uden for Flyvestationens hegn.

For det andet fandt man efter typevalget ud af, at der i det hjørne var brug for mere plads, mere sikkerhed, mere støjsikring og deslige. Det fik de forventede anlægsomkostninger til at stige til 600 mio. kroner.

Og nu har den fået yderligere et nøk på omkring 260 mio. kroner opad. Det står klart efter at Forsvarsministeriet torsdag aften meddelte, at partierne bag kampflyindkøbet er blevet enige om at F-35’erne slet ikke skal bo i flyvestationens nordvestlige hjørne – som det ellers var planen. Efter borgerprotester mod den plan, er det nu blevet besluttet at flytte det hele til flyvestationens sydvestlige hjørne. Her er ikke et eksisterende kompleks, som kan genbruges. Det betyder at alt skal bygges på ny. Ingen bygninger eller hangarer kan genbruges. Og derfor bliver det nu 260 mio. kroner dyrere.

Og når det hele alligevel skal bygges op fra bunden, ja så kan man med 2012-analysen i baghovedet med rette spørge, om ikke det lige så godt kunne bygges på en anden flyvestation. I dag er det kun kampflyene, der har permanent til huse på Flyvestation Skrydstrup. En SAR-helikopter står også standby her. Men det gør en tilsvarende helikopter også i den civile Roskilde Lufthavn. SAR-helikopterne er en del af Helikopter Wing Karup – der ikke overraskende holder til på Flyvestation Karup.

I forbindelse med kampflyevalueringen blev det dog aldrig undersøgt til bunds hvad det ville koste at bygge de fornødne faciliteter på en anden flyvestation. I informationsanmodningen, som Forsvarsministeriets kampflykontor sendte til producenterne i april 2014, lagde man til grund for producenternes svar på anmodningen, at flyene skulle placeres på Skrydstrup:

“The existing infrastructure at Fighter Wing Skrydstrup is the basis for the infrastructure analysis, where the objective is to utilize the existing infrastructure to its maximum extent, while at the same time satisfying the requirement for a centralized single-flightline concept.”

Ekstraudgifterne forbundet med at skulle bygge helt nyt et andet sted end først planlagt, finansieres af nogle af de penge, som man har sparet ved at have kurssikret dollars til fremtidig betaling for fly, reservedele med mere til en lavere dollarkurs, end man oprindeligt havde regnet med. Så pengene er der. Og derfor bliver det nok op ad bakke for dem, der gerne så flyene flyttet til en helt anden flyvestation. For lige nu aner vi ikke hvad det vil koste at bygge de fornødne faciliteter på eksempelvis Karup – og om naboerne vil bryde sig om det.

Desuden er der en ikke-uvæsentligt fordel ved at have F-16 flyene og F-35 flyene placeret samme sted. Det er nemlig i langt høj grad de samme mennesker, som skal arbejde med de to flyvemaskiner. Så den praktiske transition vil uden tvivl foregå langt mere “smooth” end hvis F-35’erne fra 2022 til 2027 ankom til Karup, mens F-16 flyene frem til 2024 opererede fra Skrydstrup.

Og endelig så indgår arbejdspladserne og flyene i det sønderjyske også i det overordnede puslespil med at få fordelt forsvarets arbejdspladser og lokationer nogenlunde ligeligt ud over Danmark (læs: Jylland), som blev lagt på ny i forbindelse med indgåelsen af forsvarsforliget for 2018-2023 i januar. Her var flyvestationen en væsentlig del af den sønderjyske andel. Hvis de pludselig mister den til Midtjylland, så kunne man argumentere for, at der skal rykkes noget den anden vej – hvis man er tilhænger af at placeringen af forsvarets installationer partout skal være drevet af regionalpolitiske dagsordener og hensyn.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

50 Comments for this entry

 • E. Petersen siger:

  strategisk kunne man have tænkt i de baner og nu er argumentet der. Og vi ved at selv de gamle F-16 fly overskred støj-grænserne.

  Vi ved også at de gamle F-16(motorer) støjer langt mindre end alle nyere kampfly så lige meget hvad vil der være kommet en ekstraregning på flere hundrede millioner.

 • Frank Damgaard siger:

  annullere den order..for fanden

 • H. Eriksen siger:

  Frank Damgaard siger:

  Annullere den order..for fanden

  ENIG

 • Schmidt siger:

  Schmidt siger.
  Annullere den order..for fanden

 • SNU FNU siger:

  Det er mig en gåde, hvordan man i så langt et forløb som projektet om “ny kampfly” har været, har kunnet regne så meget forkert. Først en overskridelse af byggeprojektet på 50% (fra 400 til 600 millioner kr.) og nu yderligere 260 millioner. Og alligevel udtaler forsvarsministeren, at “Med den nye beslutning bliver det en dyrere, men også bedre løsning for såvel Forsvaret som beboerne i området.” Hvordan i alverden er denne dyrere løsning bedre for Forsvaret – og hvis den er, hvorfor blev den så ikke truffet langt tidligere?
  Hvis der skal spares på flyvestationsstrukturen, er det nu, det skal ske. Forsvarsministeren er, så vidt jeg ved, ikke valgt i Sønderjylland som den tidligere, så der er ikke længere et genvalg at tage hensyn til. En periode på nogle år med F-16 på Skrydstrup og F-35 på Karup vil givetvis være billigere end at opretholde Skrydstrup udelukkende som base for det, der svarer til en enkelt eskadrille i måske 40 år.

 • I alle gode og mindre gode forslag omkring (om)placering af enheder det ene eller det andet sted overser man én væsentlig faktor: Medarbejderne. Hvordan tror man en kampflykapacitet med halvdelen af piloterne og 1/8 af teknikerne vil fungere? At fastholde kampflykapaciteten på Skrydstrup er den eneste realistiske løsning. En flytning til en anden flyvestation vil kræve endnu mere byggeri end på Skrydstrup. Det vil også give udfordringer med støj og så vil det skabe et hav af nye problemer.

 • Anders Eriksen siger:

  1)annullere den order..for fanden – – jeg er enig med :Frank Damgaard – H. Eriksen & Schmidt.
  2)Køb et fly der kan være på vore flyvepladser, og som vi har råd til .. For fanden

  3)Og send ulvene til Sjælland.. for fanden (måske dyrehaven) så Københavnerne kan få “fornøjelsen” af den.

  Anders Eriksen

 • Henrik Peter Bruun siger:

  Nu er det jo altid svært upopulært at nævne, men skulle det nogensinde blive alvor, og der blev brug for flyene i forsvaret af Danmark, så var en af de oprindelige grunde til brugen af Flyvestation Skrydstrup nærheden af et specielt våben depot lige på den anden side af den dansk-tyske grænse, og selvom de pågældende våben er fjernede og det nævnte depot nedlagt, så kunne der med kort varsel bruges til opbevaring af specielle våben igen, og i modsætning til de danske F16ere, har jeg ikke hørt noget om at F35erne skal “disables” nå det drejer sig om B61-mod11 eller 12, tværtimod har Pres. Trump lagt vægt på at disse våben certificeres på F35eren ASAP. Og den disabling var jo en farce under alle omstændigheder, da man bare skulle opdatere softwaren på F16 for at kunne bruge de våben – min gamle nabo skrev software for General Dynamics, da det var aktuelt i Fort Worth. (Jeg bor nu mindre end 15 km fra det globale service center for F35eren på Hill AFB, Utah, så jeg har en del bekendte, som arbejder på F35erne, så det er ikke rent gætteri).

 • Henrik Peter Bruun siger:

  De herre der ønsker at aflyse ordren, mon ikke det er mere udtryk for en politisk holdning, og så kunne i jo lige så godt fortsætte og sige at i synes at vi skulle melde os ud af NATO. Hvad i alverden skulle vi stille op med et 4.Gen jagerfly der ikke har en chance mod moderne Aireal Denial Systems S400 etc. Sidde udenfor og pille bussemænd? Selv F18 E/F kan ikke komme ind uden massiv elektronisk jamming, og de fly har vi ikke råd til, plus det kræver to crew members per fly. Hold jer dog fra at udtale jer om noget i ikke synes at have større forstand på. Dette er et spørgsmål om mere en hvormange decibel motoren på en F35 generere. Jeg h

 • SNU FNU siger:

  F-16 blev indført i Flyvevåbnet i 1980 og vil dermed have været i brug i 44 år, når de (hvis alt går efter planen) udfases i 2024. Hvis vi forudsætter at F-35 skal være operativ i en tilsvarende periode, tror jeg stadig det vil være billigere at placere dem på Karup, selv hvis dette medfører større byggeomkostninger, og dermed spare driften af Skrydstrup, der, som bekendt, kun anvendes af Flyvevåbnets stadig færre kampfly. Mon ikke en business case kan afklare det spørgsmål?
  Der vil givetvis være en del medarbejdere, der ikke vil flytte med til Karup, men færre fly i strukturen må vel alt andet lige betyde færre medarbejdere. Andre enheder i Forsvaret og Flyvevåbnet har overlevet flytninger over langt større distancer.
  Det eneste, jeg ser som en reel udfordring er egentlig støjen, som jeg ikke ved om miljøet omkring Kølvrå kan godkendes til

 • H. Eriksen siger:

  Skal forsvarets installationer partout være drevet af regionalpolitiske hensyn.?
  NEJ: Den rigtige Løsning, er den militære strategiske bedste løsning.

  I dette indlæg har jeg kun beskrevet Flyvevåbnets situation. De andre værn Flåden, Hæren, og især hjemmeværnet har været udsat for samme ugennemtænkte behandling af politikerne.

  Forsvaret anbefalede i 2012, at man kunne spare ved at nedlægge flyvestation Skrydstrup.
  Men som de fleste ved, så er vi nu igen i en Kold Krig, og dermed har behov for en Kold Krigs strategi.

  Mit forslag til strategi for flyvevåben
  Opdel flyvevåbnet i 3 jager eskadriller, hjemmehørende på hver sin flyvestation.
  3 flyvestationer skaber intern konkurrence om at opnå de bedste resultater.
  Hver eskadrille skal indeholde ca 15 Fly.
  Beton Bomb Shelters for lette Jagerbombefly eksisterer endnu på alle 3 flyvestationer.
  Se min beskrivelse af fordelene med disse her: http://nytkampfly.dk/archives/10892#comment-484984

  Så:
  Genopret Eskadrille 723 med Grippen-E i Aalborg. Vi vil ikke have grimme fly i Nordjylland
  Genopret Eskadrille 725 med F-35 i Karup, indtil de bliver trætte af at sende sine F-35 til service i Italien, hvorefter Danmark sælger sine F-35, og køber 15 stk F/A-18E Super Hornet.
  Fasthold Eskadrille 727 med F-16, i Skrydstrup indtil F-16 flyene og aldrende F-16 piloter går på Pension, hvorefter man gradvist ind faser Grippen-F Stealth.

  Strategi for at undgå civile tab blandt naboer til Danske Flyvestationer.
  Skrydstrup by vil sikkert se kedelig ud hvis flyvestationen bliver ramt af 59 missiler ala Syrien.
  Ved at fastholde 3 flyvestationer giver det os mulighed for, ved efterretning om planlagte angreb på en af flyvestationerne, at rømme fly, piloter, bomber og service personel.
  Der er ingen formål for en fjende at Bombe en tom flyveplads.

  Strategi ved luft angreb Mod Danske Flyvestationer.
  Ved masse missil angreb mod Danske flyvestationer står flyene i de eksisterende Bombe sikre Shelters, og er klar til at gå på vingerne når angrebet er overstået.
  Ved Luftangreb mod Danske flyvestationer, Her skal fjenden først regne ud hvor flyene er gemt, og bruge ikke mindre end 45 bunker buster missioner, for at kunne tilintetgøre hele det Danske flyvevåben.

  Strategi ved Invasion fra syd.
  Hvis Skrydstrup kommer under angreb, og må evakueres, flyttes eskadrille 727 midlertidigt til Karup, eller Aalborg
  Hvis Karup kommer under angreb, og må evakueres, flyttes hele pivetøjet til flyvestation Aalborg nord for fjorden, og samtlige faste forbindelser over fjorden mineres, klar til sprængning.
  Hvis flyvestation Aalborg må evakueres, så har vi mange lige vejsstrækninger i Nordjylland, samt Allierede flyvestationen, i vore nærmeste nabolande.

  Det koncept jeg har beskrevet vedr flyvevåbnet, er i forlængelse af de visioner Danske officerer havde brugt år på at arbejder hen imod, før politikerne begyndte at beskære forsvaret.
  Så inden politikerne begynder at hyle om hvad det kommer til at koste at genopbygge dette koncept, så lad mig minde om, at det er politikerne som er ansvarlige for at denne 70årige vision og eksisterende anlæg nu står til skrotning.

  Måske var det på tide Politikserne begyndte at varetage Danskernes Interesser (ikke EU og US), og finder løsninger som har visioner mere end 10 år frem, ved bla. at fjerne mundkurven fra dem som har viden om og visioner for Danmarks Forsvar. Det Danske Forsvar.

  Jeg har bemærket at vi har en debattør med som bor i USA, og som mener at vi bør melde os ud af NATO hvis vi undlader at købe F-35.
  Det er muligt at Danmark er en lille nation, men Bruun burde vide at Trusler opildner Danskere.
  Vi ønsker en alliance som ikke bruger løgn, terror, trusler, og afpresning overfor sine medlemmer.
  Så hils Trump og sig at han ligger som han selv har redt, mht NATO.

 • Anders Eriksen siger:

  Til: Henrik Peter Bruun:2. marts 2018 kl. 21:26

  (HPB) “De herre der ønsker at aflyse ordren, mon ikke det er mere udtryk for en politisk holdning, og så kunne i jo lige så godt fortsætte og sige at i synes at vi skulle melde os ud af NATO”.
  **(AE) Alt er politisk herinde, også det synspunkt du udtrykker..
  “Forlade Nato” – en mulighed ja, men det er ikke hvad vi debatterer i øjeblikket

  (HPB) Hvad i alverden skulle vi stille op med et 4.Gen jagerfly der ikke har en chance mod moderne Aireal Denial Systems S400 etc. Sidde udenfor og pille bussemænd? Selv F18 E/F kan ikke komme ind uden massiv elektronisk jamming, og de fly har vi ikke råd til, plus det kræver to crew members per fly.
  **(AE) Måske skal vi slet ikke “ind”, som du udtrykker det, måske vi i stedet skulle sikre vort eget luftrum og befolkning – – se det er også politik – – ikke??
  (HPB) Hold jer dog fra at udtale jer om noget i ikke synes at have større forstand på. Dette er et spørgsmål om mere en hvormange decibel motoren på en F35 generere. Jeg h
  **(AE) måske det er god kotyme, at holde kæft, når “kloge Åge” galer op, der hvor du pt. holder til, det duer bare ikke der hvor jeg bor.
  Indkøb af det fly (F-35) har gjort, at indkøb til andre værn, er blevet det billigste skrammel man kan købe for skatteborgernes penge, under parolen “et substantielt løft til forsvaret”.
  Prøv at følge lidt med du – – ikke?? se bla. øvrige artikler om artilleri-PMV-vort antal af MBT-ubåde??-luftforsvar ect.

  At “sende fly ind” som du udtrykker det, bliver snart forældet – – tror jeg, deres fremtidige rolle vil være afvisningsberedskab og fremskudt luftforsvar til støtte for hær og flåde.
  Se det er også politik – – hvad vælger vi?????????????
  mvh
  Anders Eriksen

 • Anders Eriksen siger:

  Er det i orden at Forsvaret har hemmeligholdt støjmålinger vedr. Skrydstrup, i årevis
  Hvis JA – hvorfor ??
  Kan jeg så også overskride lokale støjbegrænsninger hvis det passer mig ??
  Hvis Nej – hvorfor ikke??
  mvh
  Anders Eriksen

 • Halken siger:

  Kig på et kort. Hvis at man vil kan man ekspropriere de få boliger i Kølvrå, som dumt nok ligger øst for enden af landingsbanen, og bruge dem til forsvarets ansatte. Resten af flyvestationen ligger ikke tæt på civil bebyggelse som i Skrydstrup.

  Man kiggede på det for nogle år siden og lavede en rapport som jeg ikke kan huske hvad hedder og der er penge at spare.

  Hvis man samler alle flyvevåbnets funktioner i Karup, så er det på sigt en fordel for de ansatte, da de så ikke vil kunne risikere at blive flyttet rundt. Der er ikke ret mange funktioner i hverken Aalborg eller Skrydstrup i dag, og at samle dem vil give en lang række fordele, da de to andre flyvepladser så kan nedlægges. Aalborg kan sælges til noget civilt og det samme med jorden deroppe. Skrydstrup kan man evt beholde, så den kan tages i brug i tilfælde af krig, men ikke som aktiv lufthavn.

  Sandsynligvis bliver det ikke til noget, fordi at DF er stærk i Sønderjylland, og fordi at de teknisk har tjent en mia kr på valutakursen, så dermed er pengene der allerede.

  Men når forsvaret virkeligt skal skære ind til benet for at finde den sidste mia kr, så er det bare tosset at man ikke tager dem herfra i stedet samt lukker de to flyvestationer.

 • Halken siger:

  Hvad var det at den rapport hed, der evaluerede på alle tre værn ang placeringer? Den er nogle år gammel.

 • Cphmoose siger:

  @Halken
  Jeg gætter på at det er den her fra 2012 du leder efter
  http://www.fmn.dk/nyheder/Documents/Etablissementsanalyse2012.PDF

  Cphmoose

 • Halken siger:

  @CHP

  Lige præcis. Tak.

  “Såfremt implementeringe
  n af et nyt kampfly er fo
  rbundet med væsentlige investe-
  ringer, bør det overvejes at gennemføre disse in
  vesteringer på en af de øvrige flyvestatio-
  ner, således at Flyvestation Skrydstrup i gi
  vet fald kan afhændes. ”

  Skrydstrup koster 50 mio kr/år i drift og Aal 75 mio. Der skal investeres 1 mia kr i Karup for at flytte Aal, men pengene er tjent hjem på 20 år. Skrydstrup kan lukkes med få udgifter, da etableringsudgifter til F35 vil være ens uanset hvor de placeres, dog med følgende forbehold. Det afhænger primært af hvor mange nybygninger der skal laves samt hvor meget støjreduktion der skal til. Det er klart at på Karup skal der mindre støjvolde til mm. Men de har ikke igangsat den lovede undersøgelse, da forligspartierne åbenbart har mere travlt med at please sønderjyderne med lidt arbejdspladser frem for at effektivisere flyvevåbnet.

 • H.B siger:

  Hvorfor skal det altid dreje sig om hvor meget man kan spare ?
  Se dog på fordelene ved at have 3 aktive flyvestationer.
  Og drop det spare ævl, politikerne se sgu klogere end jer hvad det angår,
  De vil jo ikke spare nogen væk.

 • Halken siger:

  At holde en lufthavn åben for 30 fly er helt vanvittigt spild af skatteborgernes penge.

 • Henrik Ø siger:

  Vi burde klart lukke Skrydstrup og satse på Karup eller Aalborg.
  De sparede penge kunne anvendes til 1 ekstre f35. Istedetfor byggeri.

 • christian beier siger:

  Der er længere fra Karup og Aalborg ved russiske fly.

 • Jan Nielsen siger:

  @christian beier
  Altså ville man kunne sætte et afvisningsberedskab op på Bornholm? for at have dem i Aalborg ville korte flyvetiden ned, når der kommer fly ned fra Norge i forhold til Skrydstrup

 • Kenneth siger:

  @ Henrik Peter Bruun:

  Hvad i alverden skulle vi stille op med et 4.Gen jagerfly der ikke har en chance mod moderne Aireal Denial Systems S400 etc. Selv F18 E/F kan ikke komme ind uden massiv elektronisk jamming, og de fly har vi ikke råd til, plus det kræver to crew members per fly.

  Tyvärr blir det ett långt inlägg då jag inte kan länka till artikeln för att den är låst…

  Jag blir så trött på folk som pratar om 4:e generationens flyg. Det är vad planet är kapabelt till som räknas! Och den som tror att Saab sitter och rullar tummarna – think again! De har packat in så mycket avancerad state of the art teknik i Gripen E så det blir en match för ungefär vilket flyg som helst idag, med eller utan stealth.

  Rysslands nya avancerade luftvärnssystem och nya flygplan ställer krav på svenska flygvapnet. Nya Gripen får ett hemligt och mycket avancerat system för elektronisk krigföring.

  En annan stor förändring sker nere på marken. Ryssland har utvecklat luftvärnssystemet S-400 som bland annat placerats i Kaliningrad och därifrån täcker en stor del av Östersjön. Dessutom är S-500 på väg som ett komplement.

  Både luftvärn och ett nytt ryskt plan påverkar förutsättningarna för de svenska Gripen-planen.

  – Med Gripen E får vi ett telekrigsystem som gör att man, trots fientligt luftvärn och fientligt jaktflyg, kan göra klart uppdraget och sedan flyga hem.

  Gripen E:s nya system för elektronisk krigföring har i grunden samma uppgift som det nuvarande systemet för Gripen C.

  Det ska till exempel göra det svårare att upptäcka Gripen-planen genom skicka ut ett brus som stör fiendens radar eller härma radarsignalerna som riktas mot planet och skicka tillbaka dem. För motståndaren ser det då inte ut som det finns något Gripen-plan där ute.

  När Gripen till sist ändå syns kan man skicka ut signaler som gör att radarn tror att det är 28 plan som kommer, trots att det bara är två. Då blir det förstås också svårt för en motståndare att veta vilket plan de ska försöka slå ut.

  Enligt Saab är störningsförmågan i det nya systemet åtminstone tio gånger bättre.

  Håller det på att gå riktigt illa kan störsändaren användas för att göra det svårt för en fientlig robot att hitta planet.

  Men möjligheterna att exportera begränsas förstås av att svenska försvaret, som betalat dyrt för tekniken, knappast vill att allt sprids.

  – Grundsystemet kan vi sälja på vanligt sätt. Däremot kommer vi aldrig att få sälja all extrautrustning vi hängt på till de svenska planen, säger Petter Bedoire.

  Gripen E har också fått fler störsändare och använder elektriskt styrda antenner med galliumnitrid, ett i sammanhanget nytt material som gör att störsändaren får högre effekt.

  Effekten blir att piloten snabbt kan växla mellan olika mål och störa flera motståndare samtidigt. Enligt Saab är störningsförmågan i det nya systemet åtminstone tio gånger bättre.

 • Kenneth siger:

  Ett långt inlägg till pga en låst artikel, jag ber om ursäkt för det!

  Alla F-35 fans säger att F-35 ser alla andra utan att de kan se dem och då avfyra sina missiler först – end of story! Eller? Hur många missiler träffar faktiskt målet speciellt då på långt avstånd? Jag kan ingen procentsiffra här men felprocenten är rätt hög om jag har fattat saken rätt… Meteoren bör väl vara bättre i det här fallet!? I övrigt så ser Gripen E F-35 på långt håll, utvecklingen går snabbt framåt! Läs mer nedan.

  Nytt infrarött sök- och spårsystem

  Det infraröda sök- och spårsystemet är helt nytt med Gripen E. Det är ett passivt system där man på långt håll kan upptäcka fiender i luften och på marken genom att leta efter den värme de ger ifrån sig.

  Informationen från det infraröda systemet kombineras sedan med radarn till en mer sammanhållen bild. Enligt Saab blir det i princip omöjligt för stealth-plan som amerikanska F-35 och F-22 att undvika upptäckt när det infraröda sök- och spårsystemet kombineras med Aesa-radarn. Mer relevant är kanske att även ryska stealth-plan blir lättare att upptäcka.

  Aesa-radarn blir även en del av den elektroniska krigföringen och gör det möjligt att störa motståndaren på nya sätt.

  Med Aesa-radarn blir det möjligt att upptäcka och följa kryssningsmissiler som tar sikte på mål som flygbaser och andra känsliga anläggningar.

  Lägg därtill att Gripen har en av världens absolut bästa data-länkar!

  En annan sak som det aldrig diskuteras om.

  Sverige har gått en annan väg när det gäller utrustningen i cockpit och hur den förmedlar informationen till piloten.

  The pilot user interface is known to be the best in the industry, offloading the pilot from a lot of the workload present in other 4,5 generation and 5th generation fighters.

  Men det här är inte lätt att i några få ord förklara, men skillnaden i strid är tydligen stor! Om någon så önskar så kan jag leta upp en (lååång) artikel i ämnet skriven av en tidigare Gripen-pilot!

 • Martin G siger:

  @ Kenneth
  Skicka gärna en länk för min del. Tycker ibland att det är svårt att hitta bra info på Gripen.
  Även på svenska.

 • Kenneth siger:

  Fixar vi, och den är på svenska! Men som sagt det är ett lååångt inlägg – och då har han ändå försökt att korta ner den samt gjort det hela “lättförståeligt” för en lekman…

 • Kenneth siger:

  @ Martin:

  Håll tillgodo Martin, happy reading! Det här är bara ett utdrag ur texten.

  Skrivet av Mikael Grev f.d. Gripen-pilot i Försvarsmakten
  Jag har för närvarande ingen koppling till Saab, FM eller FOI.

  “Skillnaden mellan specifikation och stridseffekt.

  Hårdvaran i centrum
  Det som är så förföriskt med specifikationer är dess enkelhet. 100 km är alltid mer än 90 km, precis som 12 megapixel måste vara bättre än 8, eller hur?

  Specifikationsonanin är till stor nackdel för Gripen, framförallt vid försäljning. Det är ett känt försäljningsknep att använda lättsmälta värden som låter bättre än de är. Gripen har förhållandevis dåliga hårda specifikationer men en hög stridseffekt! Något som jag skulle råda Saab att i större utsträckning använda i sin marknadsföring.

  De betydligt dyrare utländska flygplanen (t.ex. Rafale, Eurofighter och F-35) är inte alltid bättre, trots att de är dyrare att köpa och betydligt dyrare att äga. Anledningen är vi – människan – sitter inuti och styr efter bästa förmåga.

  Utländska flygplan skiljer sig från Gripen då de – och detta inkluderar JSF – ofta presenterar betydligt mer information, gärna i sifferform. Hur kan det komma sig? Ska vi ta USA som exempel så har de i grunden en lite annan filosofi. Deras luftstrid är mer auktoritärt styrd och doktrinär, ”flyg dit, på x fot höjd, skjut på xx miles med z fart”. Det finns ”rätt” avstånd att skjuta, o.s.v. Tittar vi österut är de än mer så, i alla fall historiskt. Mäter man effektivitet i ett sådant system så är det lätt att utvärdera mot de faktorer man styr med. Det är svårt att mäta nytt samtidigt som piloten agerar gammalt. En ”bra” presentation under dessa förutsättningar hjälper piloten att skjuta exakt på beordrat avstånd, med beordrad fart och höjd. Där fungerar siffror bäst.

  Sverige har gått en annan väg. Här har piloten möjlighet att använda sin personliga skicklighet för att optimera sin och sin grupps luftstrid. De som visat sig skickliga lär detta till sina yngre kollegor och man får en kunskap som lever och anpassas automatiskt av och i organisationen. I en sådan typ av strid så är siffror av mindre intresse. Det som piloten mäts på är sin förmåga att överleva och genomföra sitt uppdrag; sin stridseffektivitet. De flesta avstånd blir då relativa och avvägningar mellan olika handlingsalternativ en bedömningsfråga. Här blir en annan, betydligt mer beräknings- och grafiktung presentation, optimal.”

  http://wisemanswisdoms.blogspot.se/search?q=Gripen+pilot

 • E. Petersen siger:

  En opmærksom læser gjorde i dag JP opmærksom på, at i forbindelse med en flytning af kampflyene til Karup, ville man få en problem mht. til rekruttering af flymekanikere.

  Nu er der så næsten 10 år til setuppet skal være på plads så der er vel tid, men læseren henviste til EH-101 i Karup, hvor det havde været svært at skaffe flymekanikere.

  Er der nogen der ved om den historie holder vand.

 • GD siger:

  Jeg synes at have læst her på bloggen at i forb. med de indførelsen af de nye kampfly vil der også lkomme et generationsskifte på personalesiden, dvs. der er mange der går på pension. Husker jeg korrekt?

 • Halken siger:

  @EP

  Så vidt jeg ved havde man mindst problemer med at rekruttere flymekanikere i Aalborg, og flest i Skrydstrup, og Karup var midt imellem.

  Desuden er setuppet lidt anderledes for F35 end for F16, så man kan overveje en model hvor at F35 indfases i Karup mens at F16 udfases i Skrydstrup. Så undgår man at skulle flytte rundt på en hel masse. Samtidig har F35 ikke den tunge vedligehold, som forsvaret har på F16, og derfor kan man så lukke en del af hovedværkstedet i Aalborg når de forsvinder. Der skal man kigge på en mere detaljeret plan.
  Lige nu er der et window of opportunity fordi at man ikke har brugt de 860 mio kr endnu, men det øjeblik at man har, så bliver F35 i Skrydstrup for de næste 40 år.
  Hvis man lukker Skrydstrup, så kan man spare 50 mio kr om året, plus sandsynligvis noget lavere investering til F35 i Karup pga af bebyggelse er længere væk, samt at man for måske 20 mio kan ekspropriere hele Kølvrå om det giver mening, hvilket skulle eliminere eventuelle støjproblemer.

 • H. Eriksen siger:

  Halken siger: At holde en lufthavn åben for 30 fly er helt vanvittigt spild af skatteborgernes penge.

  H.E: Det er da ingen ting,
  Jeg anbefaler at vi holder en lufthavn åben for kun 15 jagerfly = Karup.
  Lufthavnene/Flyvestationerne kan bruges til jagerfly, Transportfly, overvågningsfly, Milli-Helikoptere, Jægersoldater, Droner, bevogtnings afd, Mobile Missilforsvars enheder, Artilleri, Rednings/læge helikoptere, uddannelse af værnepligtige.
  Det er næsten kun fantasien som sætter grænser for hvad man kan bruge flyvestationerne til.
  Det stiller selvfølgelig strenge krav til adgangskontrol, samt regler for færdsel på flyvestationens areal, men det kunne vi klare i min tid på Flyvestation Aalborg, samtidig med at der blev afviklet civil lufttrafik via lufthavnen.

  Henrik Ø Skrev: Vi burde klart lukke Skrydstrup og satse på Karup eller Aalborg.
  De sparede penge kunne anvendes til 1 ekstra f35.
  H.E: Under ingen omstændigheder skal besparelser bruges til køb flere F-35 fly. De F-35 fly som pt. endnu er på tegnebrættet må først bevise i real time hvad de er værd, før der skal investeres i flere.

  Skrydstrup ligger strategisk godt til at tage imod EU hæren hvis den kommer her op, samt at danne spydspids når grænsen efterfølgende bliver ført tilbage til Ejderen, som gengældelse for invasion.
  Det kan næsten kun være Tyskere, EU og US agenter, Venstre og LA der ikke kan se fordelene ved at beholde både Skrydstrup, Karup og Aalborg. Det person galleri fortrækker at Danskernes skatter bruges til at købe militær udstyr til NATO og EU, og ikke til at sikre et suverænt Dansk Forsvar.

  Kenneth henviser til en Artikel skrevet af tidligere Grippen Pilot i det Svenske Forsvar, Mikael Grev: Skillnaden mellan specifikation och stridseffekt.
  Citat:
  Att mäta stridseffekt är resurskrävande, om man gör specifikationsbaserade simuleringar.
  De doktrindrivna nationerna (USA og NATO) gör så kallade Monte Carlo-simuleringar.
  De sker utan piloter i flygplanen och kan därför mängdköras i accelererad tid.
  Styrkan ligger i mängden simuleringar, som kan ske med olika och väl distribuerade parametrar.
  De missar dock hela den så viktiga komponenten med beslutssystemet (Piloten).

  I Sverige har vi ett flygstridssimuleringscentrum (FOI/FLSC) där vi kan simulera fram relevanta luftstrider med fler flygplan än vi fysiskt kan uppbringa och som mäter de flesta faktorer som finns i verklig luftstrid.
  Piloter sitter fysiskt i simulatorerna och striden sker i realtid, precis som i luften.
  Denna typ av pilotcentrerade simuleringar är bättre då de mäter den relevanta stridseffekten.
  Citat slut.

  H.E. Aha så den klassiske måde at afgøre hvorvidt et fly benævnes som enten 4 eller 5 generation, afhænger af MonteCarlo simuleringer. Et simulerings system, som kun inkludere for-programmeret robot action, og som ikke inkludere en real time beslutnings process.
  Som enhver ved, så forløber ingen operation 100% som planlagt ved start, derfor vil der altid være behov for Pilot beslutningstagning under udførelse af opgaven.
  Og da især under Krigs forhold.
  Det medfører et helt nyt parameter (Piloters evne til at træffe gode valg, og komme med snu løsninger) skal inkluderes i Monte Carlo simuleringen, for at opnå et realistisk combat result.
  Dette undlader man, eftersom det teknisk er en kompliceret proces at måle.
  Ikke desto mindre, er det hvad Svenskerne har inkluderet i deres Simulerings system for Grippen.

  For at anskueliggøre for lægmand hvor vigtig dette parameter (Piloter/soldaters evne til at komme med snu løsninger) så er her en video hvor beslutningen taget overvinder styrke forholdet på de 2 kæmpende enheder: https://www.youtube.com/watch?v=T1eFePf6mWM

  Drop Robot soldater og Robotfly.
  Vælg rigtige soldater og Piloter som har mod og som er i stand til at tænke kreativt, når the SHTF.

 • E. Petersen siger:

  @Halken

  tak for lidt indsigt og synes din holdning omkring flyenes placering svarer til min – man skal dog stadig bevare start/landingsfaciliteterne i Skrydstrup – man ved jo aldrig.

 • GD siger:

  @ Kenneth & Martin G

  Teksten er sakset fra Wisemans blog.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.fi/2014/09/gastinlagg-gripen-e-vs-jsf.html

  Her står det at kilden er:

  “Mikael Grev
  F.d. gripenpilot i Försvarsmakten
  Jag har för närvarande ingen koppling till Saab, FM eller FOI.”

  https://30001ft.com/om/

  Han grundlagde og driver dette selskab:

  http://avioniq.se/

  “Avioniq is founded by experienced fighter pilots from the Swedish Air Force, computer engineers, a doctor in sensor fusion and a doctor in human behavior, among others.

  We believe this mix of competence is ideal for developing next generation products for the military air domain. Our first product, Rattlesnake, is a decision support and threat evaluation system for fighter aircraft and ground & air based Command & Control platforms.”

  Hvilket er hvad der anprises på Wisemans blog.

 • Kenneth siger:

  @ H. Eriksen

  Jag tror du lite grann missade pointen här…

 • Jørgen Nielsen siger:

  “H. Eriksen

  Jag tror du lite grann missade pointen här…”

  …det gør han jo generelt….

 • Kenneth siger:

  Måske det. 🙂

 • Martin G. siger:

  @ GD
  Pointen er?
  At han skulle være mere forudfattet end folk fra USA’s værn og LM?

 • Kenneth siger:

  Pointen är att när man, som bland andra Saab, packar ett plan så fullt med state of the art teknologi och bygger om det nästintill från grunden så är 4.5 bara en värdelös siffra och inget mer.

 • Martin G. siger:

  @ Kenneth
  Håller med Mikael på detta, Sverige är ganska dårliga på att promovera dom mjuka fördelar ett system som Gripen har.

 • GD siger:

  Martin G. siger:
  5. marts 2018 kl. 16:41

  @ GD
  Pointen er?
  At han skulle være mere forudfattet end folk fra USA’s værn og LM?

  ************

  En af pointerne er at han ikke deklarerer at det er hans eget firmas produkt han anpriser. Det gør LM trods alt.

  https://www.scribd.com/doc/81390363/Swiss-Air-Force-Confidential-Report-on-the-Evaluation-of-the-Eurofighter-the-Gripen-NG-and-the-Rafale

 • GD siger:

  Nå. Men skal vi lige tage den primære påstand om at Gripens mjukvare og den afledte doktrin er så meget bedre?

  Det grundlæggende problem er at argumentet om at Gripens sensor fusion og udstilling af kampinformation til piloten var sand da Gripen var et spritnyt fly. Altså sammenlignet med F.16 block 30 og lign. Der blev skrevet meget om det. Dengang.

  Problemet er at man kan ikke hævde at Gripen er bedre ift. Rafale, EF og F-35.

  Tværtom er de andre Eurocanards og F-35 fuldt på højde eller bedre end Gripen.

  For en uafhængig evaluering henvises til den Schweitziske kampflyevaluering, hvor Gripen er i bunden. Hver gang. Og dermed kan og bliver den samme doktrin brugt af stort set alle vestlige flyvevåbner.

  https://www.scribd.com/doc/81390363/Swiss-Air-Force-Confidential-Report-on-the-Evaluation-of-the-Eurofighter-the-Gripen-NG-and-the-Rafale

  Så kan alle læse en realistisk vurdering, i stedet for anprisning (behøver jeg nævne hvordan F-35 bliver vurderet til max-top-stjernekrydser-klasse når de samme egenskaber bliver vurderet på den? 😉 )

  Og ja, det er ikke en Gripen E i Schweitz, men det er heller ikke Gripen E som piloten skriver om på bloggen.

  Og det er lidt problemet med at diskutere Gripen, for man kommer til at forklare igen og igen at Saab ikke har opfundet den dybe tallerken eller at hvad de kan ikke er unikt – eller specielt nordisk for dens sags skyld.

 • KimE siger:

  “Schweitziske kampflyevaluering”

  Ja om de ska möta ett fientligt tvåmotorigt stridsflygplan över Sweitziskt luftrum som är ca 300*200km så kommer det alltid att vara bättre med ett tvåmotorigt plan. Sweitz har ännu inte skaffat något nytt stridflygplan och flera av deras plan har kraschat med dödligt utfall, av kostnadsskäl har de bara haft piloter redo att möte fientliga plan under kontorstid.Tror inte att Sweitz skulle vara bättre bekänta av Rafale eller Eurofighter även om de har bättre prestanda idag.

 • Kenneth siger:

  @ GD

  Her står det at kilden er:

  “Mikael Grev
  F.d. gripenpilot i Försvarsmakten
  Jag har för närvarande ingen koppling till Saab, FM eller FOI.”

  Han grundlagde og driver dette selskab:

  http://avioniq.se/

  Och vad står det? “Jag har FÖR NÄRVARANDE…” Och inlägget är några år gammalt för den som väljer att läsa även detta. Mycket vatten hinner att flyta under broarna på den tiden.

  I övrigt så är jag som (svensk) skattebetalare mycket nöjd med att vi i Sverige har en egen tillverkare och utvecklare av stridsflyg. Saab har tillverkat flyg i internationell toppklass i många decennier nu. Men det har du kanske missat? Dessutom behöver vi inte tigga amerikanerna om tillgång till koder mm. Ej heller behöver vi skicka våra plan till Italien eller USA för service.

  Och Gripen blir bara bättre med åren. Från att ha varit ett plan mestadels inriktat på att utgå från och försvara svenskt territorium och svenska förhållanden så är det nu mer inriktat för internationella behov. Och det tar sin tid att ställa om. I övrigt så kommer Gripen att säljas till allt fler länder. Men som bekant så tar såna här köp många många år, decennier, att slutföra.

  I övrigt så önskar jag Danmark och danska skattebetalare lycka till – för det kommer ni att behöva! Inte minst när det gäller att få ordning på F-35:an och dess problem – för problem kommer ni garanterat att få med på (det dyra) köpet…

 • Kenneth siger:

  PS Gripen E kan upptäcka stealthplan såsom F-35. Men det spelar ju ingen större roll för några strider mellan Gripen och F-35 kommer aldrig att inträffa.

  Vad värre är att kan svenska plan det så kan ryska plan det. Om inte idag? så imorgon dag!!!

  Då sitter ni där med ett plan med svindyra stealth egenskaper som ska vårdas som en baby och som står mer på marken än det är i luften.

  Gratulerar danska beslutsfattare.

 • GD siger:

  @ Kenneth

  Du lagde selv klippet op hvor især Gripens HMI (Human Machine Interface) blev rost og brugt til at sige at Rafale, EF og F-35 var spild a penge.

  Jeg pegede ud at det var ganske rigtigt situationen omkring årtusindeskiftet, hvor Gripen var et nyt fly, og at Gripens HMI var nyskabende ift. de kampfly der var i brug i de forskellige lande.

  Den fortælling er bare forældet og helt konkret er det lodret forkert at Raf, EF og F-35 er underlegne eller begrænset på nogen måde ift. Gripen.

  Og jeg kan finde en evalueringsrapport udarbejdet af eksperter der siger det samme. Og det hjælper en del, for det er svært at bakke op med at det er almen viden det jeg skriver her.

  I øvrigt står der mange gode ting i blogindlægget, men når det går fra det generelle til det konkrete falder kæden altså af.

 • Kenneth siger:

  Var och en blir salig på sin tro!

 • GD siger:

  Det er ikke noget jeg tror. Jeg kan læse det i den Schweitziske evaluering.

 • Kenneth siger:

  Nu menar jag rent generellt. I övrigt så kanske den är lika “pålitlig” som den norska var på sin tid??? Det är många intressen som styr när det är stora pengar involverade…

 • GD siger:

  Nåh, så både nordmændene og schweitzerne konspirerede mod Gripen?

  Eller også er det bare sådan det er, og der er gode grunde og naturlige og ukontroversielle forklaringer på hvorfor de evaluerede som de gjorde…

 • Kenneth siger:

  Norrmännen i alla fall, men kanske bara är du som inte förstått det när övriga världen fattade det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *