Nytkampfly.dk er på plads på tilhørerrækkerne i Københavns Byrets sal 23 til sagen mellem Boeing og Forsvarsministeriet (repræsenteret ved Kammeradvokaten). Vi liveblogger gennem den anden anden og sidste retsdag. Læs mere om sagen her, læs vores live-blog fra det første retsmøde mandag her og vores opsummering af mandagens begivenheder her.

12:15
Sagen optages nu til dom, der afsiges 23. marts kl. 13.00, meddeler dommer Kim Gabriel. Og så er vi færdige.

12:14
JK: Gådefuldt hvad Boeing reelt gerne vil have. Han afslutter.

12:13
Peter Stig Jakobsen afslutter sin replik og Jakob Kamby (JK) kommer med en duplik.

12:09
Og så kom menneskerettighedskonventionen på banen.

12:08
Boeing har vurderet og oversat det udleverede materiale. Men ikke det de har ønsket.

12:07
Myndigheder har brugt drukneteknik med mange dokumenter og jernhård bagkant, pointerer Peter Stig Jakobsen.

12:06
Hele tiden sagt at Boeing skal afgrænse og så ikke få mere sidenhen. Der var en jernhånd bagkant. Når I har afgrænset, så kan I ikke komme tilbage efter mere.

12:05
Der blev sendt lister over 10.000 dokumenter og bestilt nul.

12:04
Allerede på første møde i oktober 2014 opremser Boeing hvad man er interesseret i. I stævningen fylder det 16 sider.

12:02
Så er dommerne tilbage og Peter Stig Jakobsen (PSJ) fra Bech-Bruun starter sin replik på vegne af sagsøger, det vil sige Boeing.

11:56
Jakob Kamby afslutter sin procedure. Dommer Kim Gabriel peger på, at frokosten nærmer sig. Men spørger Boeing-siden hvor lang tid de skal bruge på replik. 10 minutter siger de. Dommeren dikterer fem minutters pause inden vi tager replik – og herefter frokost.

11:51
Spørge om Boeing har en reel interesse i oplysninger, da man ikke er vendt tilbage på de breve og oplsyninger myndighederne har fremsendt, påpeger Jakob Kamby.

11:50
Der er tale om et uoverskueligt materiale. Man har gjort alt hvad man kan forlange for at få dialog med Boeing. Men Boeing har ikke ønsket at medvirke.

11:48
Det antydes at der er fusk med tallene for levetidsomkostninger. Men det er fordi tallene opgøres på forskellige måder, påpeger Jakob Kamby.

11:46
Der er inddraget dokumenter fra før 2013. Ingen tvivl om man har givet oplysninger ud fra hovedspor i arbejdet 2013-2016. Og mest indlysende at koncentrere sig om. Står i RBI 2014 at man vil inddrage 2005-2010. Men tingene bevæger sig hurtigt. Og derfor logisk at indhente nye informationer i 2014.

11:41
Nu til transparens i udbudsprocessen. Men det er ikke den, der er til prøvelse i dag. Myndighedernes opfattelse at man har gennemført en overordentlig gennemsigtig og ligeberettiget proces.

11:40
Hvis Boeing ville have forfulgt miljøsporet, så kunne de have sagt det.

11:39
JK hiver afgørelser frem, hvor der er søgt for bredt om miljøoplysninger.

11:35
Jakob Kamby læser op af fortolkninger af miljøoplysningsloven.

11:33
Der er langt til at sige, at typevalg af kampfly har noget med miljøoplysninger at gøre. Intet der indikerer, at Boeing tidligere har haft interesse for miljøoplysninger. Men FMI sendte faktisk støjrapporter og notater om struktur til Boeing efter det kom frem i debatten. Det har Boeing ikke svaret på.

11:32
Boeing inddrog miljøoplysningsloven i december sidste år efter skriverier og offentlig debat om støj.

11:31
JK vender sig nu mod Boeings inddragelse af miljøoplysningsloven og dens mulighed for aktindsigt i henhold til den tidligere offentlighedslov fra 1985.

11:30
JK: Myndighederne har på alle måder fulgt reglerne.

11:28
Nu vender JK sig mod de såkaldte egen access regler. Om enkeltpersoners adgang til oplysninger om sin egen sag.

11:24
Aktindsigt i udbudssager skal behandles efter regler i offentlighedsloven og ikke regler i forvaltningsloven.

11:23
Dialog var kørt sur. Modtaget stævning som eneste reelle svar fra Boeing. Derfor gav man afslag med henvisning til ressourcereglen.

11:21
Journalisering tæller ikke med i tidsforbrug. Men det tager tid at vurdere oplysninger i forhold til rigets sikkerhed med mere. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte myndigheders skøn over tidsforbrug.

11:20
Hvis hvert ord skal vurderes og hver side skal vendes og oplysninger vurderes i forhold til hensynet til rigets sikkerhed og kommercielle interesser, så vil det tage rigtig lang tid.

11:19
Der var tale om aktlister. Ikke alle aktlister ser ens ud. Men der står aktlister i toppen.

11:17
På trods af intensiv dialog, så er Boeing reelt ikke interesseret i at afgrænse. Derfor var man berettiget til at meddele afslag. FMI havde faktisk udleveret det, som man vurderede Boeing kunne være interesseret i.

11:16
Forsvarsministeriet (FMN) finder 2.500 akter og ligger åbent søgeord frem. Boeing kommer ikke med forslag til søgeord.

11:15
VFK fremsender aktlister. Både for 2013-2016 og 2005-2012. Så der er masser af materiale fra før 2013. Og man kan altid komme tilbage og bede om mere, fremgår det af VFK’s afgørelse.

11:12
Boeing giver VFK 11 minutter til at afgøre om man vil give Boeing ubetinget aktindsigt.

11:10
Værnsfælles Forsvarskommando (VFK) finder 9.000 akter i sine systemer og beder Boeing præcisere.

11:08
Boeing reagerer ikke på den måde FMI foreslår at levere lister og oversigter på.

11:06
Godt 10.000 sider. Men Boeing har bestilt nul.

11:06
Der er leveret lister på tilsammen mere end 4.000 akter fra FMI, FMN og VFK.

11:04
Der er bestilt nul papirer ud fra de fremsendte aktlister, understreger Jakob Kamby.

11:01
JK hopper rundt i aktlisterne og viser eksempler på overstregninger for at illustrere processen med at lave aktlister, så de kan udleveres uden at afsløre hemmeligheder. Derfor var det vigtigt at vide hvad Boeing var interesseret i. Det kom der ikke svar på, pointerer Jakob Kamby.

10:59
Det tager ikke meget tid at trække aktlister ud. Men oplysninger skal vurderes om der noget, der skal undtages på grund af forhold til fremmede magter, militær sikkerhed med mere.

10:55
FMI udleverede sagslister i en oversigt over leveranceområder. Gav et overblik og mulighed for at prioritere ud fra. Økonomi er interessant, blev det sagt ved møde. Ud fra det og udtalelser fra Boeing i medierne sendte FMI aktlister over økonomi. Og det er aktlister. Uanset hvordan man vender og drejer det.

10:53
Forsvarsministeriet og FMI har fra starten i september 2016 gået i dialog med Boeing.

10:51
Der er givet et meget betydeligt materiale at prioritere ud fra.

10:50
JK hiver endnu en sag frem, hvor myndighed gav afslag med henvisning til ressourceregel.

10:48
Ombudsmanden har fastsat en fast praksis på baggrund af journalists ønske om terroranalyser fra Justitsministeriet. Ministeriet vurderede det ville tage mere end 60 timer at finde frem. Ombudsmanden gav ministeriet medhold i at afslå aktindsigt.

10:46
JK hiver sag frem, hvor ombudsmanden giver Skatteministeriet ret i at afslå aktindsigt i en sag, der er på 400 akter og vurderes at tage mere end 25 timer at behandle.

10:44
JK starter ud med Ressourcereglen i offentlighedsloven.

10:41
FMI har gjort alt hvad de kunne for at komme Boeing i møde med hensyn til afgrænsning. Boeing har nægtet at foretage afgrænsning på trods af at de har modtaget mange lister og oversigter, siger JK.

10:39
Dommerne er tilbage. Advokat Jakob Kamby (JK) fra Kammeradvokaten starter sin procedure.

10:27
10 minutters pause.

10:26
PSJ inddrager forskellen på regeringens udmeldte pris på levetidsomkostninger og Rigsrevisionens tal. Endnu en grund til at få indsigt i evalueringsgrundlaget, lyder det afsluttende fra Peter Stig Jakobsen.

10:25
Skræmmende perspektiver, hvis sagsøgte får medhold. Hvis myndigheder kan afslå ret til aktindsigt hvis bare sag er stor nok. Ikke meningen med aktindsigt, at det kan afslås med henvisning til ressourceregel.

10:24
PSJ er nu kommet til sine afsluttende bemærkninger. Aktindsigt er en af hjørnestenene i vores demokrati. Og afslaget strider mod EU-retten.

10:21
Boeing skal nok deltage i tilskæring. Boeing har ingen interesse i at modtage irrelevante dokumenter og i at betale Bech-Bruun for det her (aktindsigtssagen, red.), pointerer Peter Stig Jakobsen fra Bech-Bruun.

10:18
FMI spørger US Navy om lov til at udlevere oplysninger til Boeing. Svar på det kom i torsdags. Men svaret omtaler ikke FMI’s evaluering af Boeing. Det er ikke US Navy, der producerer kampflyene. Det gør Boeing. Og Boeing har givet US Navy oplysninger til brug for den danske evaluering.

10:17
Helt usædvanligt at man ikke kan få indsigt i evaluering af ens eget tilbud, påpeger PSJ.

10:16
PSJ: Ved ikke hvor afgrænsningen 2013-2016 kommer fra, når man anerkender at det var en fortsat proces 2005-2016.

10:12
I flere tilfælde er sager fremsøgt i journalsystemer uden at have anvendt søgeordene “Super Hornet” og “F-18”. I andre tilfælde er lister baseret på søgninger med disse ord. Men ikke US Navy. Alt i alt betyder det, at listerne ikke udgør dækkende lister over relevante sager.

10:09
I et enkelt tilfælde har Værnsfælles Forsvarskommando udleveret en egentlig aktliste. Men kun for 2013-2016. Listen viser at de andre lister fra FMI ikke er aktlister, men kun sagslister.

10:09
PSJ gennemgår oplysningerne i flere af de udleverede dokumenter fra FMI. Lister med udvalgte sager i en begrænset tidsperiode. Ikke klart hvordan sagerne er udvalgt og hvad der mere findes.

10:06
De få udleverede lister er sagslister og ikke dokumentlister. Meget overordnede lister på niveau 1.

10:03
PSJ vender opmærksomheden mod hvad Boeing reelt har modtaget. Ikke muligt at afgrænse og konkretisere ud fra den udleverede oversigt.

09:59
PSJ: Ordentlig journalisering er en del af ordentlig offentlig forvaltningsskik. Der skal være orden i pennalhuset. At der ikke er det, kan ikke bruges som begrundelse for afslag på aktindsigt. Ordentlig journalisering kan ikke regnes med i ressourceforbruget. For det forventes at være på plads. Der forventes på forhånd at være aktlister.

09:56
PSJ: Sagen er ikke en gennemsnitssag. Den består af mange tusind dokumenter. Men det er sådan det er. Det bør ikke forhindre aktindsigt. Desuden er det en sag af stor værdi. Danmarks største offentlige indkøb. Og desuden har Boeing store økonomiske interesser i sagen. Derfor bør grænserne være vide. Om det så tager flere år. Men sagsøgte ved udemærket godt hvad Boeing er interesseret i. Så i stedet for at sende alt muligt, så bør man sende det vi beder om.

09:53
Det kunne være spændende hvad EU-domstolene mener om at principperne i EU-retten tilsidesættes på grund af en dansk ressourceregel, påpeger PSJ.

09:50
PSJ: Man bør følge de udmeldte principper.

09:48
Der stod ikke noget i materialet fra kampflykontoret om at principperne ikke gjaldt aktindsigt og var begrænset af Ressourcereglen i offentlighedsloven, pointerer PSJ.

09:45
Nu går PSJ videre til brugen af principperne om gennemsigtighed, åbenhed og ligebehandling i henhold til EU-retten. Principper som kampflykonkurrencen byggede på. Men som man ifølge Boeing ikke har brugt i forbindelse med aktindsigten.

09:40
Det har særlig interesse for Boeing at opnå indsigt i evalueringen, da resultaterne bliver brugt af konkurrenter i andre lande. At Danmark fandt frem til, at Boeings fly er mange milliarder dyrere end konkurrenternes fly. Desuden har Boeing brugt mindst 100 mio. kroner på at deltage i konkurrencen og har deltaget siden 2008. Derfor har Boeing en særlig interesse i sagen og derfor ret til aktindsigt uden hensyn til ressourceforbrug.

09:38
Når Boeing inddrager miljøoplysningsloven, så handler det naturligvis blandt andet om støjaspektet i kampflykøbet.

09:33
Peter Stig Jakobsen (PSJ) fra Bech-Bruun fortsætter sin procedure på vegne af Boeing og oplyser, at han forventer, at det vil tage en time.

09:30
Alle rejser sig. Dommerne kommer ind. Alle sætter sig. Dommer Kim Gabriel starter med at henvende sig til nytkampfly.dk. Hvis man ikke er tilmeldt Pressenævnet og dermed omfattet af medieansvarsloven, så må man normalt ikke live-blogge fra en retssag. Og dommerne har ikke kunnet se at nytkampfly.dk er tilmeldt Pressenævnet. Men af hensyn til sagens karakter giver man alligevel lov til at vi kan fortsætte denne live-blogging. Tak for det.

09:12
Alle pærer i loftslamperne ser ud til at fungere optimalt. Så ikke udsigt til afbrydelse og pause umiddelbart efter retsmødets begyndelse, som det var tilfældet i går.

09:09
Vi starter 9.30 med at Peter Stig Jakobsen (PSJ) fra Bech Bruun fortsætter med Boeings procedure. Herefter følger Kammeradvokatens procedure. Så kommer Boeing/Bech Bruun med en replik og Kammeradvokaten returnerer bolden med en duplik. Og så runder vi det hele af med mulighed for opfølgende spørgsmål. Planen er at være færdig kl. 14.30. Om det holder vil tiden vise. Indtil videre er vi bagud med ca. 30-60 Minutter, da Boeings procedure skulle have været færdiggjort i går eftermiddag.

09:04
Så er vi på plads på de hårde syver-stole på tilhørerrækkerne i Københavns Byrets retssal 23 til anden- og sidstedagen af retssagen. Kammeradvokaten og Bech-Bruuns advokater joker hjerteligt frem og tilbage, mens de ligger papirer frem og Bech-Bruun bærer cafe latte-kopper fra 7Eleven ind.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *