Der er lagt op til en hurtig proces, når Folketinget og ikke mindst tingets forsvarsudvalg skal behandle det beslutningsforslag om at trække aktstykket vedrørerende kampflyindkøbet tilbage, som Enhedslisten, Alternativet og SF fremsatte i tirsdags. Det står klart efter at forsvarsudvalget på sit møde torsdag eftermiddag blev enige om en køreplan for behandlingen af forslaget.

Som omtalt i tirsdags, så lå det fra starten fast, at forslaget kommer til 1. behandling i folketingssalen på tirsdag ved mødet fra kl. 13 og frem. Forsvarsudvalget besluttede så i dag at der er frist samme dag for at stille spørgsmål til beslutningsforslaget. Næste dag skal de være besvaret og torsdag den 7. december skal beslutningsforslaget diskuteres på et møde i forsvarsudvalget, ligesom der skal afgives en betænkning. Det er en opsummering af debatten i udvalget og de forskellige partiers positioner.

Herefter skal forslaget tilbage til folketingssalen til 2. behandling. Hvor lovforslag kræver tre behandlinger, så skal beslutningsforslag kun gennem to behandlinger i salen. Der er ikke sat dato for 2. behandlingen i salen. Hvis ikke det bliver allerede fredag den 8. december, så bliver det nok tirsdag eller onsdag i ugen efter (mandag er mødefri dag i landets parlament, red.). På den måde kan aktstykket nå at komme med på Finansudvalgets møde torsdag den 14. december. Det sidste ordinære møde i år.

I beslutningsforslaget lægger de tre partier op til at sætte kampflyanskaffelsen på pause indtil der er mere klarhed over økonomien og/eller dele indkøbet af de 27 fly op i mindre portioner. Det ligger godt i tråd med de spørgsmål, som en af forslagsstillerne har stillet i Finansudvalget. Det er SF’s Lisbeth Bech Poulsen, der blandt andet spørger til stykprisen på de første 10 F-35’ere, som Danmark erhverver ved at deltage i et flerårigt puljekøb sammen med andre F-35 partnerlande og almindelige køberlande. De sidste 17 fly indgår i et andet flerårigt puljekøb.

Når nu vi alligevel køber flyene i to portioner ved at deltage i to adskilte puljekøb, så kan vi lige så godt også selv bevilge pengene i to portioner, synes at være logikken hos SF og co. Det lyder jo faktisk ikke umiddelbart som nogen dum idé. Bliver interessant at se hvad især de radikale siger til den idé. Det var jo dem der fik indsat teksten om at vi stopper op efter at have modtaget de første 21 fly. Vi ser om de er blevet leveret til tiden og til prisen inden vi går videre og får de sidste seks fly.

Netop det setup har af flere været fortolket som om vi kun har besluttet at købe 21 fly med option på yderligere seks fly. Det er ikke korrekt. I forligsteksten fra 9. juni sidste år står der:

“Partierne bag aftalen er enige om, at der forud for kontraktindgåelse om de sidste seks fly gøres status i den til enhver tid siddende forligskreds. På dette tidspunkt kan kredsen træffe beslutning om at anskaffe færre fly, hvis de første fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris, som ligger til grund for nærværende aftale.”

Så der skal alligevel indgås separate kontrakter på de første 10 fly, de næste 11 fly og de sidste seks fly. Hvorfor så ikke dele det store aktstykke på 27 fly op i tre aktstykker på henholdsvis 10, 11 og seks fly? Aktstykker baseret på de faktiske priser, som er kendte når Joint Program Office og Lockheed Martin indgår de puljekøbsaftaler, som de danske fly kommer til at indgå i. Så hver gang der er indgået en puljekøbsaftale mellem JPO og Lockheed Martin, så går ministeren tilbage til finansudvalget og får dem til at nikke til at vi godt vil betale det, som JPO og LM har forhandlet sig frem til. (Danmark forhandler ikke selv priser, red.)

Umiddelbart virker det økonomisk mest ansvarligt. Rent politisk er det dog et helvede – for de partier, der går ind for at anskaffe kampfly. For så kommer den aktuelle debat op to gange mere. To gange mere med aktstykker, beslutningsforslag, samråd og mediedebat. Hvis det aktuelle aktstykke går igennem, så er pengene til alle 27 fly bevilget og man kan blot bygge oven på med små aktstykker, når/hvis der bliver brug for lidt flere penge. Ved at dele det op i tre aktstykker, så får man her og nu kun penge til de første 10 fly. Så skal der kæmpes for pengene to gange mere. Tror der er nogen politikere, der bare gerne vil have det her klappet af, så de kan komme videre.

Mødet i forsvarsudvalget den 7. december kl. 13 kommer i øvrigt også til at indeholde et åbent samråd om kampflyanskaffelsen. Det er Enhedslistens Eva Flyvholm, der har kaldt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i samråd på baggrund af rigsrevisionens rapport fra oktober. Samrådsspørgsmålet er formuleret således:

“Hvordan forholder ministeren sig til Rigsrevisionens kritik af grundlaget for beslutningen om anskaffelse af F35 som nyt kampfly, og tror ministeren det er sandsynligt, at milliardindkøbet vil forløbe uden problemer og ekstraudgifter?”

Mon ikke ministerens svar vil ligge tæt op af det svar, som ministeren gav til rigsrevisionen.

Så der er kampfly på programmet på Folketings-TV tirsdag og torsdag i næste uge samt en dag mere i samme uge eller ugen efter. Måske man skulle liveblogge fra festlighederne. Sådan en form for skriftligt kommentatorspor…

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

6 Comments for this entry

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *