Det viser sig nu, at der alligevel er behov for at lave støjsikring og ekspropriere huse i nærheden af Flyvestation Skrydstrup, når F-35 skal bo på basen. Det fremgår af en orientering, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen onsdag sendte til forsvarsudvalget.

“Forsvarsudvalget blev i maj måned 2016 oplyst om, at de foreløbige støjanalyser forud fortypevalget af F-35 ikke viste et behov for at gennemføre særlige støjsikringstiltag, som ekspropriation eller støjsikring af boliger i relation til støj uden for Flyvestation Skrydstrup. Besvarelsen af udvalgsspørgsmålet (FOU-spørgsmål 194 stillet af Eva Flyvholm fra Enhedslisten) var baseret på ’Støjrapport for Joint Strike Fighter af 29. april 2015’. De foreløbige støjberegninger har siden vist, at det ikke vil være muligt at gennemføre aften- og natflyvning med F-35 uden at overskride grænseværdien for terminalstøj trods destøjreducerende tiltag, der er mulige at etablere. Grænseværdierne for flystøj vil ligeledes ikke kunne overholdes i alle områder nær flyvestationen,” skriver ministeren.

Den nye melding er ikke overraskende for os, der har stået ved siden af startende F-35, F-16, Eurofightere og F-15 fly – som vi gjorde til Red Flag på Nellis AFB i marts sidste år (Vi måtte dog ikke fotografere eller filme de tilstedeværende F-16 og F-35 fly, red). Støjproblematikken har desuden gennem adskillige år været behandlet i amerikanske lokal- og regionalmedier nær de flyvestationer, hvor F-35 skal stationeres. Det skrev vi blandt andet om i 2009 og 2012, hvor vi sluttede af med at skrive at det blev en debat “som nok først når Jyskevestkysten efter at Danmark har købt F-35 Joint Strike Fighter.”

Det fælles F-35 programkontor, Joint Program Office (JPO), har da også undersøgt sagen og konkluderet, at F-35 støjer markant mere end vores nuværende F-16 fly. Det fremgår notatet “F-35 Noise Measurement Executive Summary”, der er udarbejdet af JPO selv. I et skema (gengivet til højre) sammenligner JPO støjen fra F-35A med støjen fra F-16 fly med de PW220-motorer, som Danmark fornylig investerede i. JPO ser både på støjen ved start, indflyvning og overflyvning. I de tre scenarier ligger F-35A henholdsvis 8, 14 og 10 decibel højere end F-16, hvis man tager udgangspunkt i de nyeste F-35A-data (tredje kolonne) og F-16 med PW220-motorer som de danske (Fjerde kolonne). Det lyder måske ikke af så meget, men som det fremgår af rapporten, så opleves en stigning på 10 decibel som at lyden bliver dobbelt så høj.

I Holland har man sågar haft to af landets fly sendt i forvejen inden den egentlige overlevering af flyene i 2019 for at naboerne kunne forvisse sig om, at flyene ikke larmer mere end de nuværende F-16 fly. Det mente naboerne og eksperterne ikke at de gjorde.

Et andet sted i verden – i Australien – viste en eskadrillechef fra det australske flyvevåben i maj 2015 nytkampfly.dk en graf over støjen fra forskellige flytyper, som Royal Australian Air Force havde opereret, opererede eller skulle operere i fremtiden. Af grafen, der er gengivet herunder, fremgår det tydeligt, at F-35A ifølge australierne larmer betydeligt mere end F-18E/F ved takeoff og ved brug af afterburner.

I Norge ser billedet lidt anderledes ud. Landets F-16 fly er i dag fordelt på to flyvestationer. De kommende F-35’ere samles på én hovedflybase. Det betyder, at aktivitetsniveauet bliver langt højere, end det er tilfældet i dag. Samtidig er der udsigt til, at støjen fra de nye F-35’ere vil blive oplevet som værende dobbelt så høj som støjen fra de nuværende F-16 fly. Det norske forsvar har kortlagt det sandsynlige fremtidige støjbillede i området rundt omkring flyvestationen og inddelt området i en rød og en gul zone. I den røde zone er det planen at Forsvaret skal købe de 175 mest støjudsatte boliger. I gul zone skal forsvaret betale for lydisoleringen af omtrent 800 boliger.

Nordmændene regner med at det vil koste 7,7 mia. norske kroner at gøre Ørlandet flyvestation klar til at modtage de nye F-35 fly. I det regnestykke indgår udgifterne til nybyggerier som følge af at jagerfly flyttes fra flyvestationen i Bodø. Én milliard norske kroner er sat af til foranstaltninger udenfor basen. Resten skal bruges indenfor hegnet.

Det er dog ikke kun på grund af øget støj, at det kan komme på tale at støjsikre eller ekspropriere hus nær Skrydstrup. Det kan også blive nødvendigt af hensyn til den fremtidige “operative struktur”. Altså den måde flyvestationen indrettes på. Her er det nemlig at bygge nyt over for den store Bygning 500, som i dag rummer seks “bays” til vedligehold. Og nybyggeriet i form af hangarer vil skulle ligge på et areal, der i dag ligger udenfor flyvestationens hegn og meget tæt på et villakvarter.

“For at realisere den fremadrettede operative struktur på flyvestationen, er det nødvendigt, at Forsvarsministeriet erhverver et areal i tilknytning til flyvestationen. Arealet forsøges erhvervet i løbet af 2018, så de nødvendige forundersøgelser for fortidsminder mv. kan gennemføres i tide. Erhvervelsen af det ubebyggede areal gennemføres som udgangspunkt ved indgåelse af frivillig aftale eller om nødvendigt ved ekspropriation,” fremgår det af det aktstykke, som forsvarsministeren i onsdags også fremsendte til Folketingets finansudvalg.

I alt forventes klargøring af Skrydstrup at beløbe sig til 650 mio. kroner – ved siden af de knap 16,4 mia. kroner for fly m.m.

“Det er i den politiske aftale besluttet, at de danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, som skal ombygges og klargøres til at modtage F-35 kampflyene. De samlede udgifter hertil estimeres til 650 mio. kr. inkl. drift af byggeplads, rådgiverhonorarer, udgifter til eventuelle ekspropriationer, erstatninger, uforudsete udgifter mv.,” fremgår det af aktstykket.

Ministeren forventer at komme tilbage til finansudvalget efter pengene i 2019:

“Den bevillingsmæssige hjemmel til afholdelse af udgifter til bygge- og anlægsarbejderne vil blive indhentet særskilt, når grundlaget for en samlet forelæggelse af anlægsprojekterne er parat. Hjemlen hertil forventes indhentet ved anlægslov i 2019.”

Der kan dog komme en ekstraregning, hvis tingene spidser til en dag ude i fremtiden:

“Projektet omfatter i sin nuværende form ikke særlige bygge- og anlægsarbejder beregnet til krise og krig. I tilfældet af et ændret trusselsbillede vil det således potentielt være nødvendigt at foretage yderligere investering i bygge- og anlægsarbejdet.”

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

21 Comments for this entry

 • Schmidt siger:

  Der kan dog komme en ekstraregning, hvis tingene spidser til en dag ude i fremtiden:
  Og det kommer der. Hvad sagde jeg. Alt bliver dyre og dyre. Desvære.
  Vi kan i teorien, stadig få et andet fly. Som passer bedre til DK og som vi har råd til.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Burde de ikke placeres i Karup?

 • D.Staal siger:

  Undskyld trådskiftet….
  Men nordmændene formåede at ligge en 101-er på siden en uge efter de modtog de første.
  https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/qnpGLe/Det-nye-redningshelikopteret-veltet-mens-rotorbladene-gikk

 • Rene siger:

  Ja, allerede for mange år siden, gjorde daværende Borgmester i Aalborg, Henning G Jensen, opmærksom på problematikken, vedrørende et eventuel valg af F-35 som nyt dansk kampfly, og den forhøjede støjgrænse i forbindelse med et køb af denne.
  Der var og er, kun en Flyvestation, der IKKE har en øvre støjgrænse for flystøj, og det er, som han også påpegede dengang, Flyvestation Aalborg.
  Men igen, det er sjældent et spørgsmål om fornuft og økonomi når det drejer sig om skatteydernes penge.

 • Halken siger:

  Hvis en regning der er sprunget til 650 mio kr ikke får dem til at reevaluere om de skal være i Skrydstrup, så er det jo helt til grin. Det er lokalpolitik når det er værst.

  At forsvaret har tre flyvepladser i Jylland er helt til grin. Det hele skulle samles i en, i Karup.

 • Esben siger:

  Og så er det at det gyldne spørgsmål begynder at trænge sig på: ville det have været billigere at bygge F-35 faciliteterne på Flyvestation Aalborg samt det at flytte materiel og mandskab fra Skrydstrup?

 • Peter siger:

  Jeg er helt enig i at en flyvestation er rigeligt og den station burde være Karup. At fortsætte med tre halvtomme flyvestationer er tåbeligt.

 • H. Eriksen siger:

  Forsvarsudvalget blev i maj måned 2016 oplyst af daværende Forsvarsminister at støjanalyser for F-35 ikke viste et behov for at gennemføre ekspropriation eller støjsikring af boliger ved Flyvestation Skrydstrup. Det viser sig nu, at være løgn.

  F-35A støjer op til 14 decibel mere end F-16, og med en stigning på kun 10 decibel så vil støjen fra F-35 opleves som værende dobbelt så høj som støjen fra en F-16.
  F-35 kan vist ikke være særlig god til at operere Stealth, når det støjer så meget.
  F-35 Støjproblematikken har gennem adskillige år været behandlet i amerikanske lokal- og regionalmedier, samt været påpeget af Nyt Kampfly.dk i både 2009 og 2012.

  Det Norske forsvar har kortlagt det fremtidige støjbillede for deres F-35 flyvestation og forventer at købe 175 boliger, samt betale for lydisoleringen for omtrent 800 boliger.
  Nordmændene regner med at det vil koste 7,7 mia. NKr.

  Forsvarsminister forventer at klargøring af Skrydstrup løber op i 0,65 mia. DKr. Det beløb omfatter ikke anlægsarbejder beregnet til krise eller Krig. I tilfælde af kun forhøjet beredskab vil det være nødvendigt at foretage yderligere investering på flyvestationen.
  Forsvarsministeren venter med at komme tilbage til finansudvalget efter pengene i 2019.

  Der er efterhånden afsløret så mange løgne og fortielser vedr. F-35 indkøbet, at ingen kan tage det projekt, eller dets cheerleaders alvorlig.
  Forsvarsministeren bliver ved med at fortie de reelle facts, samt at jappe prisen op, hver gang der kommer nye afsløringer af F-35 Projektet.
  Mon ikke Danskerne kommer til at betale 7 mia. DKr, for opdatering af Flyvestation Skrydstrup, lige som Nordmændene forventer at koste på sin F-35 flybase.

  Behold alle 3 flyvepladser i Jylland. Ræven skal have mere end 1 udgang, hvis fjenden bomber Skrydstrup.

  Drop F-35 NU
  Vælg grippen E til hele Norden
  og behold de Danske Flyværksteder og Mekanikere

 • Esben siger:

  Hvorfor ikke flytte hele forsvaret til Karup? 😉

 • Martin siger:

  Der er sakset lidt i den øverste figur. Hvis man går ind på JSF.mil kan man se en mere udførlig sammenligning. Den viser at en F35A’s støjniveau er enten lig med eller lavere end andre flytyper som USAF og US Navy bruger. Deriblandt F-18 Super Hornet. F35A’s støjniveau er også lavere end den nyeste F-16 C/D PW229 motor. Det er den del af figuren der behændigt er klippet ud.

  Endvidere vælger man ikke kampfly efter hvor højt støjniveauet er. Det er ikke en Volvo eller Mercedes man køber. Man køber det kampfly der er den bedste “Killer”, og det har F35 vist sig at være gentagende gange. Manfred Von Richthofen udtalte sig vist engang oversat til engelsk :” And everything else is rubbish”!!

 • Martin siger:

  Rettelse. “Anything else is rubbish”!! 😊

 • Thomas Kønigsfeldt siger:

  Det er interessant at der skrives at Holland ikke gør noget. Det hollandske parlament har faktisk vedtaget “Eijsink motion” om etablering of permanent støjovervågning på og omkring de to baser Leewarden og Volkel som får F-35 fly.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Forsvarsministeriet tilbageholdt rapport om kampflystøj

  Forsvarsministeren beklager, at Forsvarsministeriet tilbageholdt en rapport om støjniveauet på F35-kampfly.

  https://www.b.dk/politiko/forsvarsministeriet-tilbageholdt-rapport-om-kampflystoej

 • H. Eriksen siger:

  Jeg kan snart ikke klare flere afsløringer vedrørende valget af F-35.
  Men chancen for et mere logisk Fly valg vokser hver gang der kommer nye afsløringer.

  So: “Ceep on Dreaming” We are getting there.
  http://saab.com/air/gripen-fighter-system/gripen/gripen/the-fighter/Gripen-E/

  Drop F-35
  Vælg Gripen-E til hele Norden
  Start en Nordisk Forsvars Alliance

 • Halken siger:

  Og de vidste det godt, men har tilbageholdt den information fra offentligheden helt bevidst.

  Forsvarsministeren har løget.

  http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-12-02-forsvarsministeriet-tilbageholdt-rapport-om-kampflystoej

 • Halken siger:

  De kunne have været placeret i Karup, men det ser ud til at der ikke er evalueret på hvor at de skulle placeres og det har bare været en del af det oprindelige aktstykke. Måske skyldes det at der er en venstreborgmester i Haderslev?

  https://www.tvmidtvest.dk/artikel/karup-faar-ingen-kampfly

 • Jesper poulsen siger:

  Flyt flyene til Bornholm – vi kan sagtens leve med lidt larm.Til gengæld vil det så være slut med russisk overflyvning af dansk territorium.

 • H. Eriksen siger:

  I September 2015 trak Carl Holst sig som forsvarsminister, hvorefter Peter Christensen atter kom ind i politik som ny forsvarsminister. Jeg var egentlig på vej ud af politik, da jeg blev kaldt ind for at løse en opgave for regeringen,” sagde Peter Christensen og peger bla. på indkøb af nye kampfly.

  I Maj 2016 bad Folketinget regeringen om specifikke oplysninger om flyets støjgener umiddelbart inden den politiske beslutning om at købe F35-fly. Dengang affejede daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) støjbekymringerne. Svaret til Folketinget lød, at der hverken var behov for ekspropriation eller støjsikring af boliger.

  28. november 2016 sagde Forsvarsminister Peter Christensen for anden gang inden for halvandet år farvel til dansk politik, efter Løkke ikke fandt plads til ham i den nye regering.
  Forsvarsministeriets departementschef, Thomas Ahrenkiel, takkede ved overdragelsen Peter Christensen for et godt samarbejde, og han fremhævede bla. hans forhandlingsevner.
  Thomas Ahrenkiel fortsatte: ”Du landede århundredets største våbenhandel med aftalen om F-35.”

  Posten som Forsvarsministeriet blev overdraget til hans partikollega Claus Hjort Frederiksen.

  22. November 2017 erkendte Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen så pludselig, at de nye kampfly støjer så kraftigt, at det overskrider alle støjgrænser ved flyvestationen, og at der må forventes ekspropriation af ejendomme og erstatning til boligejere.

  Lokale beboere fortæller nu, at de i flere måneder har fået at vide af forsvaret og Forsvarsministeriet, at flyene ville larme så meget, at der bl.a. skulle bygges støjvolde.
  Gårdejer Laurits Rosenlund, der ejer marken, hvor et F35-anlæg skal bygges, fortæller tillige, at en embedsmand i Forsvarsministeriet har bedt ham tie om sagen.

  Min Kommentar:
  Da Claus Hjort Fredriksen overtog posten som forsvarsminister i November 2016, vidste Forsvarsministeriet allerede på det tidspunkt at de oplysninger som Peter Christensen havde givet til Folketinget var løgn.

  Jeg forlanger at departement Chef i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel bliver fyret, samt at folketinget tager valget af F-35 op til fornyet overvejelse.

  Drop F-35 NU
  Jeg kan ikke klare flere afsløringer af Korruption.
  Vælg Gripen-E til hele Norden.

 • Jørgen Nielsen siger:

  “Vælg Gripen-E til hele Norden.”

  ….de er også de nemmeste for russerne at skyde ned….

  SUK!…så kører russer-trollen igen….

 • H. Eriksen siger:

  Hej Jc
  Det er ikke et nyt fænomen at Danmark samarbejder med Nordiske lande mht. Forsvar. Sammenholdet har været der siden Vikingetiden, og siden da via øvelser og samarbejde mellem landenes hjemmeværn samt koordinering af de øvrige værn.
  De Nordiske lande ligger jo tæt på hinanden, og kan i dag give støtte på hinandens territorium i løbet af minutter (fly), hvis det skulle blive nødvendigt.

  Sverige har tidligere værnet sin suverænitet mere stringent pga. sin Neutralitets politik, som Svenskerne reelt har forsvaret alene siden 1864.
  Men den Svenske befolkning savner lige som vi andre nordboer det tidligere Nordiske sammenhold.
  Derfor ser vi Svensk opblødning via aftalen mellem Danmark og Sverige i 2016.

  Før Balkan Krigen i 1991 lyttede USA og USSR, når de Nordiske ministre udtalte sig i fællesskab.
  Hvornår har vi sidst set en Dansk, Norsk, Svensk eller Finsk Statsminister udtale sig med vægt i internationale kriser?
  De Nordiske befolkninger er generelt irriteret over, at vore Politikere de sidste årtier har negligeret sammenholdet i Norden, og i stedet underlagt sig den neo-konservative ideologi: A new American Century.

  Siden 1991 har NATO ændret sig fra at være en Nord Atlantisk Traktat Organisation (forsvars pagt), til at være et ekspanderende 4 Rige.
  Nordboerne ønsker ikke at blive indlemmet som vasal slaver til at finansiere et bekosteligt Emperie, som historisk alle er gået til grunde pga sit behov for expansion, og dermed krige.
  Derfor vokser ønsket i Norden om en Nordisk forsvars Alliance.

  Start en Nordisk Forsvar Alliance.
  Drop F-35
  Vælg Gripen-E til hele norden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *