Danmarks 27 F-35 kampfly plus motorer, simulatorer, reservedele, støtteudstyr med videre kommer i alt til at koste 16.374,4 mio. kroner eller knap 16,4 mia. kroner. Det fremgår af det aktstykke, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen onsdag formiddag fremsendte til Folketingets Finansudvalg.

“Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 16.374,4 mio. kr. i perioden 2018-2027 til anskaffelse af 27 F-35A kampfly, herunder anskaffelse af flystel, motorer, simulatorer, betalinger til puljekøb af reservedele, støtteudstyr og missionsspecifikt udstyr, IT, modifikationer og opdateringer samt udgifter til programorganisationen bag hhv. materielanskaffelserne og bygge- og anlægsarbejderne på Flyvestation Skrydstrup,” skriver ministeren i aktstykket, som sandsynligvis skal behandles på udvalgets møde torsdag i næste uge.

Det er først når Finansudvalget har sagt ok, at pengene formelt er bevilget fra statskassen.

På side tre uddybes hvad der skal indkøbes:

“Anlægsudgiften til materielanskaffelser mv. på 16.160,4 mio. kr. dækker bl.a. over købet af 27 fly og 4 avancerede simulatorer til træning af piloter svarende til 13.133,6 mio. kr. i perioden
2018-2026, jf. tabel 3. Udgiften afholdes af § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlægsbev.) Derudover betales for bl.a. missionsspecifikt udstyr, som f.eks. muliggør montering af bomber og missiler på flyene, udstyr til elektronisk krigsførelse, avancerede hjelme og pilotudstyr samt store dele af det samlede behov for støtteudstyr, herunder f.eks. testudstyr til flyene og tekniske installationer til flyenes drift og anvendelse. Desuden indkøbes IT- og kommunikationsudstyr og deployerbare ITcontainerfaciliteter til udsendelser. Disse udgifter forventes at udgøre i alt 1.151,0 mio. kr., jf. tabel 3.

Anlægsudgiften indeholder på tilsvarende vis en initialbetaling på 961,7 mio. kr. til opbygning af et globalt reservedelslager, jf. tabel 3. Konceptet omkring konstruktionen uddybes nedenfor.
Endelig består anskaffelsesudgiften af øvrige indkøb svarende til 914,1 mio. kr. Det drejer sig om udgifter til modifikationer og opdateringer af de anskaffede fly over anskaffelsesperioden og midlertidig leverandørstøtte til implementering af F-35 strukturen i Danmark.”

Ved siden af de 16,4 mia. kroner, så vil ministeren senere komme og bede om i omegnen af 650 mio. kroner til byggeri på Skrydstrup:

“Det er i den politiske aftale besluttet, at de danske kampfly fortsat skal operere fra Flyvestation Skrydstrup, som skal ombygges og klargøres til at modtage F-35 kampflyene. De samlede udgifter hertil estimeres til 650 mio. kr. inkl. drift af byggeplads, rådgiverhonorarer, udgifter til eventuelle ekspropriationer, erstatninger, uforudsete udgifter mv. Projektet omfatter i sin nuværende form ikke særlige bygge- og anlægsarbejder beregnet til krise og krig. I tilfældet af et ændret trusselsbillede vil det således potentielt være nødvendigt at foretage yderligere investering i bygge- og anlægsarbejdet.

Den bevillingsmæssige hjemmel til afholdelse af udgifter til bygge- og anlægsarbejderne vil blive indhentet særskilt, når grundlaget for en samlet forelæggelse af anlægsprojekterne er parat. Hjemlen hertil forventes indhentet ved anlægslov i 2019.”

Det 10 sider lange aktstykke indeholder en lang række oplysninger, som vi allerede har været inde på her på Danmarks førende (og eneste) kampflynyhedssite. Det drejer sig blandt andet om leveringstakten, setup’et med en fælles reservedelspulje og andet.

Der er dog også en række nye og interessante oplysninger. For eksempel denne:

“De 27 F-35 fly leveres i to forskellige konfigurationer, idet de 10 første fly leveres i konfigurationen ”Technology Refresh 2 (TR-2)” og de 17 efterfølgende fly leveres i konfigurationen Technology Referesh 3 (TR-3). Det betyder, at de første 10 fly, efterfølgende skal opdateres til konfigurationen Technology Refresh (TR-3). Omkostninger hertil er indregnet i aktstykkeøkonomien.”

Og så får vi mere tydeligt tegnet op hvor meget vores operative råderum bliver indsnævret i den periode, hvor F-16 udfases og F-35 indfases.

Sat på spidsen, så er det den pris vi betaler for at have været så længe om at træffe et typevalg.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

33 Comments for this entry

 • E. Petersen siger:

  Når man tænker på Norge skal betale 71,5 milliarder NOK for 52 stk F-35 = 57,20 milliarder kr så har man da virkelig rundbarberet prisen (og mængden af det ekstraudstyr der følger med)

  Det ser ud til LM vil ramme 80 millioner USD for F-35A i LRIP 14

  http://www.janes.com/article/75863/lockheed-martin-targets-usd80-million-unit-price-for-f-35a-in-lrip-14

  I England hoster man dog noget over prisen for 135 stk. F-35A/B. Og nogle taler om en reduktion, men skal vi ikke lige vente og se indtil de har vredet arm med BAE

  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/21/impossible-predict-costs-f-35-numbers-may-fall-mps-hear/

 • KimE siger:

  Britterna betalar 9,1b£ för 48st f35b. Då får Danmark ett bra pris. Hur mycket har Danmark betalat hitills?

 • Dan siger:

  Hvad dækker “Internationale operationer i fuldt omfang 2027”?

  Skal det så gå ud over sauderne, qatarierne og Emiraterne om ti år, eller hvem der nu træder amerikanerne over tæerne? (-;

 • Bid mærke i at Norge betaler for tilpasning af F-35A med bremseskærm samt integration af Kongsbergs JASM missil. Desuden er F-35B som briterne anskaffer (i hvert fald de første 48 fly til de to nye hangarskibe) væsentligt dyrere end F-35A.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Held og lykke med at få dem til 75 mio. dollars stykket.

  Er det i 2012 dollars?

  Lockheed Martin håber selv at ramme ca. 90 mio. dollars (2017) i 2019.

 • Simon Petersen siger:

  @Dan

  “Hvad dækker “Internationale operationer i fuldt omfang 2027”?”

  Det betyder, at piloterne på det tidspunkt er i stand til at bruge flyene til at løse det fulde opgavespektrum – der, hvor det, til den tid, siddende Folketing beslutter, at de skal hen.

 • Dan siger:

  @SP
  Jeg kan godt regne det ud Simon. Jeg skal bare beklage at Forsvaret ikke længere kun bruges i fredsbevarende regi. Verdensordnen (læs: amerikanerne) byder jo efterhånden bare at Danmark som den naturligste ting i verden, skal deltage i offensive operationer. Noget jeg skal beklage, også fordi Forsvaret bl.a. som konsekvens er strakt langt over smertegrænsen, og dets funktion som netop forsvar af Danmark, dermed er udfordret. At vi skal deltage kommer således heller ikke som nogen overraskelse for mig, men det gør det derimod at vores tankegang skal justeres således at mindsettet skal gælde 10 år ude i fremtiden, i konflikter der måske ikke engang er opstået endnu.

  Nå, hvem ved. USA har været engageret i Afghanistan siden 2001, og med alle de fund af råstoffer i den afghanske undergrund, kommer danske F-35 nok på arbejde dernede både om 10 og 20 år.

 • Bjarke Strøm siger:

  Det lyder som kreativt regnskab igen, igen, alt for billigt….

  Både hvis man sammenligner med Norge og Hollands priser, ligger det temmelig meget under (ca halv pris ift Holland, hvis jeg ikke husker helt galt, var det ikke ca 900 mio dkr de gav pr fly…?).

 • Simon Petersen siger:

  @Dan

  Men, sådan er det jo at leve i et demokrati, hvor folketinget sammensættes ved valg og derefter regerer landet i op til 4 år.

  Hvis flertallet af danskerne for alvor mente, at deltagelse i internationale missioner var et problem, så ville folketinget jo blive sammensat derefter. Når det ikke er tilfældet, så skyldes det jo nok, at flertallet af danskerne ikke synes, at problemet er stort nok til at stemme efter.

 • Niels Jensen siger:

  E. Petersen Den norske pris er nok med udstyr og misiler sådan at flyet kan bruges til det, den er skabt til. I Dk er der tradition for at man køber noget uden våben så det faktisk ikke har den værdi det skulle have Vi får nok aldrig købt misiler til Fregatterne inden de er for gamle. Avancerede misiler til F 35 i fornuftig antal bliver aldrig anskaffet vil jeg gætte på Her har nordmændene en hel anden vane De er lidt mere fornuftige.

 • E. Petersen siger:

  @NJ

  Det skrev jeg også i parentes 🙂

  Så dummer er nordmænd nok ikke så de betalet dobbelt pris 🙂

  Og jeg har før påpeget at med den danske pris for F-35 har man virkelig bøjet alle regneregler til det yderste for at ramme det beløb.

  jf også hvad Svend Erik Hansen skriver omkring prisen.

  Danmark skal så har taget forskud på Bogdan´s krystalkuglevision

  https://breakingdefense.com/2016/02/bogdan-predicts-f-35s-for-less-than-80m-engines-included/

 • Mads siger:

  Er det 27? – Jeg mindes der var snak om 22 fly + option på 5?
  Men det kan også være jeg blander det sammen med antallet af fly der bliver stationeret i USA.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Det er 21 fly med option på 6 mere.

  5 fly stationeres i USA.

  Skal man være meget skeptisk for at sige, at med den meget lave (urealistiske) pris, gør man det nemt for sig selv at sløje de sidste seks fly, såfremt prisen ikke holder?

  Det giver på en sær måde mening, hvis man da ikke går den anden vej og køber et par stykker mere.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Undskyld, aktstykket siger 6 fly på Luke AFB.

  Dertil:

  “Afhængig af omskolingskoncept og tilpasning af træningsprogrammer vil der, særligt i indfasningsperioden,
  kunne være behov for et ekstra uddannelsesfly i USA”

  Og en overraskelse for mig:

  “I løbet af de 30 år, hvor F-35 planlægges anvendt, vil der statistisk set ske ikke krigs-relaterede tab af fly (attrition).
  Til imødegåelse heraf er der, i lighed med grundlaget for den politiske aftale, i de samlede levetidsomkostninger indregnet økonomi svarende til genanskaffelse af 2 stk. F-35.”

  Det udjævnes dog af:

  “Levetidsomkostningerne indeholder endvidere Danmarks estimerede udgifter på 2.340,0 mio. kr. i relation til projektets ”Production, Sustainment and Follow-on-Development-fase” (PSFD)”

 • Simon Petersen siger:

  @Mads og Svend-Erik Hansen

  Forligspartierne har besluttet at købe 27 kampfly, men med “option” på at stoppe efter de 21, hvis det viser sig, at prisen eller performance ikke lever op til forventningerne.

  Det skal dog bemærkes, at det kræver enighed i forligskredsen at nøjes med 21 fly, så man kan jo spekulere i, hvor sandsynligt det måtte være at det kommer til at ske.

 • Jack siger:

  SP: Kræver det så ikke enighed i forligskredesen at fortsætte med mere end 21 fly, hvis budgettet er gået over?

 • Svend-Erik Hansen siger:

  @ Simon Petersen

  Hvem, forventer du, vil forsvare de sidste 6 fly, når det viser sig, at prisen ikke holder?

  Når de første 21 fly bliver rigeligt dyre?

  Når der går indenrigspolitik i den?

  De radikale?

  Dansk Folkeparti?

  Socialdemokraterne?

  Venstre?

  De konservative?

 • christian beier siger:

  Man burde have købt minimum 60

 • Schmidt siger:

  christian beier.
  Man burde have købt minimum 60.
  Måske. Men så vil det aldrig blive F-35, for det har vi ikke råd til.

 • GD siger:

  Her er en anden vinkel på dimensionering fra Finland:

  “Finland’s Ministry of Defence plans to send out invitations to tender for the purchase of 64 new fighter jets. The new jets will replace the current stock of 64 F/A-18 Hornet jets, which have served the Finnish military since 1992.

  The defence report, which was approved by the Parliament in February, says that the readiness of the current fleet must be fully maintained after the procurement.

  “We have interpreted that to mean 64 fighter jets. Because the new jets are not faster and can’t stay up in the air any longer than the current ones, we will require the same number of jets to maintain the performance of our air defence”, says Lauri Puranen from the Ministry.

  “That is the minimum number we need to defend a country of this size.”

  Parliament has decided that it will spend between 7 and 10 billion euros the new jets, which will make the acquisition the most purchase by Finland ever. ”

  https://yle.fi/uutiset/osasto/news/mod_at_least_64_fighter_jets_needed_to_defend_finland/9946949

  * * *

  LM si’r 80 mil. $:

  Lockheed Martin targets USD80 million unit price for F-35A in LRIP 14

  Lockheed Martin is targeting a unit price of USD80 million for its F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) A-model conventional variant in its low rate initial production (LRIP) 14 negotiations, including the engine, according to a key executive.

  Jeff Babione, Lockheed Martin executive vice-president and general manager of F-35, told Jane’s on 16 November that the company and its Pentagon counterparts in 2014 targeted a USD85 million F-35A unit price for 2019. This would be USD89.6 million in 2017 dollars.

  http://www.janes.com/article/75863/lockheed-martin-targets-usd80-million-unit-price-for-f-35a-in-lrip-14

 • Simon Petersen siger:

  @Svend-Erik Hansen

  Jeg vil egentlig hellere vende spørgsmålet om:

  Når vi til den tid har afgivet ordre på de første 21 fly, hvilket alle ved er alt for få til at løse de opgaver, som flyvevåbnet bliver bedt om at løse, hvilke politikere forventer du så vil acceptere, at vi ikke længere kan deltage med kampfly i internationale missioner etc.?

  På det tidspunkt sidder vi i saksen og har reelt ikke noget andet valg, end at købe de fly, der skal til.

  Jeg tror mere på, at vi til den tid bestiller 3 ekstra, end at vi dropper de 6.

 • CP siger:

  Så du mener altså at dimensioneringsrapporten er fejlbehæftet? Det var ellers et af de store salgs argumenter, at der skulle færre fly til..

 • Simon Petersen siger:

  @CP

  Om jeg mener det? Ja! Det har jeg sagt fra starten af.

  Selve typevalgsrapporten fra NytKamply kontoret er jeg fuldstændig rolig ved er korrekt og sober – jeg kender flere, der har arbejdet på den og har hørt lidt om, hvor grundige man har været.

  Men dimensioneringsrapporten fra McKinsey har jeg ikke meget til overs for – som med alt andet McKinsey har lavet for forsvaret.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  Jeg tror også, sandsynligheden er større, for at vi bestiller et par ekstra fly, end vi dropper de sidste seks.

  30 giver mere mening end 27, hvis de internationale missioner er en prioritet

  Jeg tvivler bare på, vi vil betale for det, når det nu viser sig, at beregningsgrundlaget ikke holder.

  I den situation kan vise sig at være politisk nemmere at droppe de sidste seks fly, nu man har indført en kattelem, end at skulle forsvare at købe dem, når vi samtidigt ikke kan gøre det store med dem internationalt.

  Hvis vi nøjes med et par træningsfly i USA i stedet for de nuværende seks, man planlægger, kan vi have et fint AVB herhjemme og måske endda fra tid til anden på Island og i Baltikum med 18-19 fly.

  Vi får alligevel ikke råd til bomber eller nye dyre missiler til F-35, så måske er det meget godt at tage konsekvensen og spare de internationale bombemissioner væk og nøjes med AVB missionerne.

  Havde det været muligt, havde jeg så hellere taget 36 stk. Gripen. Jeg er lidt nervøs, for at vi ender med et opgraderingshelvede ifm. F-35.

 • E. Petersen siger:

  Et lille sidespring men indenfor rammen vedr. øget forsvarsbudget.

  Mange har været bange for den russiske militære opbygning det seneste årti. Men ganske som forudset har det meste været en stor varmluftballon.

  Midlerne har primært været rettet mod flåden der skulle nå fortidens styrke med store flådfartøjer m.m.

  Men nu kollapser det hele som et korthus indenfor flåden. Hele rækken af store investeringer i nye hangarskibe, assultships, store atomdrevne destroyer i krydser størrelse m.m. er udskudt til efter 2027.

  https://scout.com/military/warrior/Article/Russias-New-Navy-Plan-More-Submarines-Frigates-and-Cruise-Missiles-110980219

  I stedet er man mere realistisk med i 2027 at have 10-15 nye moderne store ubåde samt stadig bevare et antal af de gamle i opgraderet version.

  Og så begynde bygning af en super fregatserie i I type 45 størrelse – men der kan vi bare kigge på England. De mente de ville få råd til 12 stk. men endte på 6.

  Så i 2027 har Rusland et sted mellem 20-30 moderne store overfladefartøjer i fregatstørrelsen – det er alt(og så nogle enheder på 40+ år)

 • Svend-Erik Hansen siger:

  “the Russian Navy will continue to focus on its potent submarine fleet and smaller surface combatants—and equipping those vessels with Kalibr long-range cruise missiles.”

  Dårligt nyt for Danmark.

  Rusland er i gang med at forstå, de ikke længere er en global supermagt og skifter fokus til nærområderne som f.eks. Østersøen.

  Med denne anerkendelse undgår de netop at kollapse.

 • E. Petersen siger:

  @SEH

  Ja der har vi så forskellige syn for mig er den en rigtig god nyhed at Rusland ikke har råd til deres militære “eventyr”

  https://thebarentsobserver.com/en/security/2017/10/russian-navy-triples-deployment-five-years

  Og Putin har hele tiden haft fokus på Arktis ogFjernøsten mht. flåden. Så de skifter ikke fokus de fravælger bare den offensive del indenfor flåden og koncentrer sig mere om den defensive del.

  Jeg er vokset op under den kolde krig og der havde den sovjetiske flåde.

  7 Minihangarskibe/assultship.
  35+ Krydsere
  50+ destroyere
  ca 200 Fregatter
  ca 275 Ubåde
  175+ Korvetter
  300+ missilbåde

  + Polen/Østtysklands enheder

  Hvis vi tager resterne af den gamle flåde væk som er ca. 50-60 enheder, så har Rusland 10-15 moderne krydsere/destroyer/fregatter og ca. 12-15 korvetter.

  Det er hvad der er tilbage til at dække hele deres gigantiske kyststrækning(100000+ km) – det kan jeg overhovedet ikke se som en trussel

  Deres atomvåben er ikke mere farlige fordi man placerer nogle enheder på en lille korvet.

 • Simon Petersen siger:

  @SEH

  “Vi får alligevel ikke råd til bomber eller nye dyre missiler til F-35”

  Den køber jeg ganske enkelt ikke. Driften mht indkøb af våben mm ændrer sig ikke, bare fordi flyet ændrer sig.

  @E.Petersen

  Enig i næsten alt hvad du skriver, undtagen denne:

  “Deres atomvåben er ikke mere farlige fordi man placerer nogle enheder på en lille korvet.”

  Der er rigtig mange internationale “eksperter”, der netop frygter, at risikoen for at atomvåben bliver brugt, stiger i takt med at yield bliver mindre og dermed de skadelige effekter.

  Se blandt andet denne artikel om modifikation af den amerikanske B61 bombe: http://www.pogo.org/straus/issues/military-industrial-circus/2017/a-tale-of-two-bombs.html?referrer=https://t.co/u3pjpx0d6v?amp=1?referrer=https://t.co/cb4wAxIsZP

 • GD siger:

  Når man skyder på en russisk korvet, skyder man så på deres atomberedskab?

 • GD siger:

  I øvrigt er det vigtige hvad russerne har i Østersøen, og hvad de har i Kaliningrad der kan true forbindelseslinjerne til de baltiske lande. Samt deres land- og luftmilitære magt i det vestlige militærdistrikt – og det er nu engang her de står opmarcherede, og eller har deres mobiliseringsdepoter.

 • E. Petersen siger:

  @GD

  Korrekt og det er primært tropper, iskander og stort set ingen flådeenheder. Østersøflåden er mere eller mindre nedlagt på nær nogle få enheder.

  Og Putin fyrede hele toppen af i den baltiske flåde da han fandt ud af hvor ringe det stod til (dvs. dække over at flåden var ikke eksisterende i området)

  https://www.nytimes.com/2016/07/01/world/europe/russia-fires-dozens-of-military-officers-in-baltic-region.html

 • E. Petersen siger:

  Her er rapport der nøje beskriver det moderne russiske forsvar.

  Det har ikke længere kapaciteten til en storkrig – men kan i langt højere grad true randstaterne fordi det er et moderne forsvar med mere moderne våben.

  MEN listen af svagheder er rigtig lang bla. stagnation i midler man kan anvende, korruption, mistet støtte til Putin, for mange ineffektive våbenfabrikker osv.

  https://www.ffi.no/no/Rapporter/17-16860.pdf

 • GD siger:

  Det er bedre at holde det russiske militær ude af Narva end at skulle smide dem ud. hvis man ikke gør det sidste er det slut med NATO og Rusland kan dominere store dele af Europa.

  https://thediplomat.com/2014/04/will-narva-be-russias-next-crimea/

  Rusland har nok militær til det. Og Kaliningrad. Og Putin vifter med kernevåbnene til højre og venstre ved enhver lejlighed.

  Da russerne tog Krim lod Putin forstå at atomberedskabet blev hævet. Og der flyver også et simuleret atommissil eller mod europæiske hovedstæder i ny og næ under øvelser – bare så vi lige forstår at Rusland godt ved hvor Warszawa ligger.

  Nu kan jeg ikke lige finde de rapporter jeg ville have brugt, men finnerne og svenskerne har holdt med udviklingen de seneste år i regionen og det lægger op til en menu der hedder kupangreb i sovs af kupangreb.

  Og der mener jeg vores opgave er at sørge for at de ikke lader sig friste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *