Flyvevåbnet har fortsat svært ved at holde sine 14 EH101 Merlin-helikoptere flyvende i så mange timer, som man ved anskaffelsen havde planer om. Hvert år siden indsættelsen i 2004 har EH101’erne fløjet langt mindre end de 5.200 timer om året, som de burde have gjort. Det fremgår af en budgetanalyse, som et konsulenthus har lavet for Forsvarsministeriet og som forsvarsmediet Olfi har fået fingre i og offentliggjort.

Det har blandt andet den konsekvens, at taktisk troppetransport-opgaven er blevet sat på vågeblus. Noget seks af helikopterne ellers skulle have brugt 2000 timer på om året. Og som man havde købt ekstra udstyr i form af pansring, selvbeskyttelsesudstyr og bevæbning til.

Analysen indeholder et skema, der viser EH101’ernes årlige flyvetid fra 2011 til 2017. Her kan man se, at helikopterne har fløjet mellem 17 og 40 procent mindre end det var planen. Værst så det ud i 2015.

Når helikopterne flyver mindre end det var planen, så skyldes det ikke, at der ikke er flyvebehov for de 14 store grønne “busser”, der er beregnet til Search and Rescue-flyvninger (SAR) og taktisk troppetransport. Det skyldes derimod, at der fortsat er et stort behov for vedligehold og problemer med at skaffe reservedele. Derfor er det ikke muligt at vride flere flyvetimer ud af stellene.

“Underproduktionen skyldes store forsinkelser ved VNII vedligehold og stor mangel på reservedele. Dette har resulteret i en markant reduceret stelrådighed på knap 50 %, hvor målet er 57 %,” fremgår det af analysen.

I oktober 2014 havarerede en EH101-helikopter i Afghanistan. Det betyder, at man siden dengang kun har haft 13 stel at disponere over. Derfor kunne man med rette argumentere for, at antallet af ønskede flyvetimer i 2015 og 2016 burde reduceres med 1/14 til 4828 timer. Men selvom man gør det, så er det producerede antal flyvetimer stadig langt lavere.

EH101-kapaciteten var oprindeligt dimensioneret til 3200 timers SAR-flyvning og 2000 timers TTT-flyvning. Search and Rescue-flyvningerne er “need to do” for EH101’erne. Der flyves naturligvis al den SAR-flyvning, som er nødvendig. Så det er den taktiske troppetransport (TTT) der lider under at der mangler flyvetimer.

“Effekten er manglende træning til opgaveløsning, hvilket primært slår igennem på TTT kapaciteten. TTT holdes i skrivende stund på et vågeblus,” fremgår det af analysen.

Oprindeligt var det planen at SAR-opgaven skulle være løst af otte af de 14 helikoptere med i gennemsnit 400 flyvetimer hver om året. Og de resterende seks skulle være brugt til TTT med i gennemsnit 333 timer årligt på hvert stel. Med dette års forventede produktion på 3500 timer og 13 helikoptere, så flyver de i gennemsnit 269 timer. Så de 13 helikoptere flyver altså lige så mange timer som ni helikoptere burde have gjort.

Tidligere rapporter har fortalt om, at mindst en af EH101’erne mere eller mindre er blevet “hangardronning”. Det vil sige, at den flyver meget få timer og i stedet bliver brugt som reservedelslager for de andre helikoptere. Så de 3500 timer fordeles ikke jævnt ud over stellene.

Kommer vi nogensinde op i nærheden af 5.200 timer om året? Jeg tror det næppe. Blandt andet fordi forholdet mellem Forsvaret og EH101-producenten AgustaWestland er gået fra dårligt til endnu værre over årene. Ikke mindst efter at vi i 2012 valgte amerikanske Sikorsky’s MH-60R Seahawk-helikopter som vores nye skibsbaserede helikopter på bekostning af AgustaWestlands AW-159 Wildcat-helikopter på en måde, som fik AgustaWestland til at klage til Klagenævnet for udbud. Det kom der dog ikke noget ud af.

EH101 er formentlig en ganske fin helikopter, der flyver godt og gør sit arbejde godt. Og indkøringsvanskeligheder havde været helt acceptabelt. Men efter 13 år er der ikke længere tale om indkøringsvanskeligheder. Så er der tale om en skandale, som vi som skatteydere ikke kan være tjent med. Men vores alle sammens vagthund, Rigsrevisionen, har tilsyneladende givet op. De afsluttede i hvert fald monitoreringen af EH101 for flere år siden efter at de – ligesom nytkampfly.dk – i gennem flere år havde forsøgt at finde ud af hvad helikopternes flyvetimepris var. Hvad kostede en times EH101-flyvning? Rigsrevisionen kom frem til at den var mere end 96.000 kroner. Det er et meget godt bud. Men det rigtige tal er formentlig højere.

Det er ikke realistisk helt at udfase EH101 og jeg tror som nævnt næppe, at vi nogensinde kommer op på eller over 5.200 timer. Så reelt er der ikke andet at gøre som skatteyder end at håbe på, at det ikke går lige så galt med noget af det meget nye materiel, som vi har købt de senere år.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

15 Comments for this entry

 • Christian B siger:

  Kan ikke huske om der nogensinde dukkede nogen tal for rådighedsgraden hos de andre brugere af EH-101?

  Og i det hele taget tal på, hvad man kan forvente af stelrådighed for en SAR helikopter i den størrelse?

 • KimE siger:

  När olyckan med det norska Herulesplanet på Kebnekaise skedde så nådde inte Sjöräddningens AW139 (Umeå)fram pga kyla de fick varningsignaler i avisningsystemet på Gällivare flygplats.

  Först kom norska f16 som kunde se vrakplatsen, sen Bergsjägarplutonen och en norsk räddningshelikopter som flög över platsen, sen journalister i hyrda helikoptrar …AW 139 kom aldrig fram.

 • E. Petersen siger:

  Det er klart, flyver man 30-40% mindre end planlagt så stiger timeprisen eksplosivt når det faste omkostninger udgør så stor en andel.

  Man regnede fra start med 440 timer pr stel pr. år)ved ikke om det er for højt sat i forhold til hvad der generelt er realiserbart).

  Først var est. timpris 13000 kr, så 25000, så 40000 så 50000 – 60000 kr o.s.v.

  Og fejlene hober sig op med en faktor 3 i forhold til Lynx og en faktor 4 i forhold til S-61

  http://rigsrevisionen.dk/media/1880450/a507-08.pdf

  Nu et konklusionen klar – vi kan ikke undvære disse helikoptere da de primært bruges til SAR så enkelt er det.

  Men heldigvis har vi da købt kampfly med et minimum af faste omkostninger. Og der kan indsatsperioden fastsættes i forhold til budgettet.

 • Sven Hansen siger:

  Det har vist sig at typen efter den første implementerings periode, var et rigtigt godt valg der blev besluttet ved købet af de 14 stk. EH 101 Helikoptere, de er ikke blot bedre en sit rygte – men meget bedre!
  Ps.: Desværre opleves det, at der i medierne til stadighed, fremkommer bemærkninger om de fejl købte redningshelikoptere til Flyvevåbnet? Første helikopter kom i drift 2007. Besætningerne udtrykker stor tilfredshed med EH 101, som en stabil arbejdsplads.

 • Andreas siger:

  @Svend: Jeg skriver netop at det sikkert er en fin helikopter rent operativt. Men generelt set er det en indkøbsskandale at de flyver så meget mindre end vi var blevet stillet i udsigt. Det er ikke bare noget medierne finder på.

 • Svend-Erik Hansen siger:

  @ Andreas

  Er du bekendt med dette? Synes ikke, det har været så meget fremme:

  “En anden grundlæggende antagelse i beslutningsgrundlaget er, at de 27 nye F-35 kan levere den samme operative kapacitet som Danmarks 44 eksisterende F-16, hvoraf 30 stadig er operative. Argumentet er blevet gentaget over for Folketinget og medierne af både Peter Christensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

  Også den udlægning har vist sig ikke at være korrekt, hvilket regeringens egne embedsmænd påpeger i en fodnote på side 67 i en supplerende rapport til beslutningsgrundlaget. Her fremgår det, at den nuværende F-16-flåde er i stand til at gennemføre luftrumsovervågning over Island eller Baltikum samtidig med, at der er udsendt F-16 på internationale missioner, hvilket de 27 ny F-35 ikke vil være i stand til.”

  https://ing.dk/artikel/rigsrevisionen-gransker-kritiseret-kampflyindkoeb-205010

 • E. Petersen siger:

  På denne side får man en god update om “dagligdagen” for EH-101

  http://www.beredskabsinfo.dk/emne/redningshelikoptere/

  Og så fik jeg taget mund lidt for fuld om nødvendigheden af EH-101 hvis det der står på sitet passer.

  http://www.beredskabsinfo.dk/indland/ambulanceflyvninger-med-helikoptere/

  Så går der igen “pengeskubberi” i sagen

  Og har EH-101 et travlt døgn med 13 flyvetimer ialt så er overliggeren med de 5200 timer årligt måske sat for højt.

  De reelle behov bør måske nedsættes i kraft at den dyre timepris kontra de alm. lægehelikoptere der koster 1/10 per time.

  Så hovedet på sømmet – Måske taler vi kun mest om misbrug af skattekroner når EH-101 anvendes til opgaver der kan klares af en lægehelikopter.

 • E. Petersen siger:

  Og så var det kun 1/5 af prisen i følge Falck selv

  “Du har derimod ret i, at en flyvetimepris på 10.000 kr. for en akutlægehelikopter umiddelbart lyder lidt lavt. Direktøren for Falck DRF, Leif Wiuff, er flere gange citeret for at sige, at en flyvetime koster omkring 20.000 kr., men Niebøl-helikopteren er formentlig en del billigere end de to danske helikoptere, fordi kapaciteten udnyttes på en anden måde.”

 • Svend-Erik Hansen siger:

  “Iflg. regionernes egne tal, udarbejdet af Det Nationale Analyse og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, er prisen pr. flyvetime for en akutlægehelikopter med patientkontakt ca. 70.000 kr.”

 • Lars-Henrik Arvedsen siger:

  @ KimE

  Du glemmer at de danske AW101 som var på Bodø da ulykken indtraf havde mulighed for at flyve eftersøgning ret ind i snevejret – men på grund af dårligt sigt fandt de intet.

 • Tom Petersen siger:

  Helt dårlige kan de ikke være, da Nordmændene har købt, og ved at indfase dem til afløsning af Sea Kings

  Tom.P

 • E. Petersen siger:

  @SEH

  Det læste jeg godt SEH – men der er tale om en udrykning hvor hele “systemet” sættes i gang.

  Det er ikke et udtryk for reelle timer.

  https://nordjyske.dk/nyheder/66-000-kroner-pr–helikoptertur/e3ce62a8-bfa5-4ea4-9425-29cd72d96e06

  EH-101 flyver jo ikke 3100 timers udrykning

  Hvis vi tager tallene for EH-101 gennemfører alle EH-101 tilsammen ca. 700 udrykninger/SAR redninger årligt.

  Det tager ikke ca. 3000-4000 effektive flyvetimer og slet ikke 5200 timer.

 • E. Petersen siger:

  Og hvis man lige regner et sekund eller to så siger det jo sig selv, at en helikoptor der koster ca. 1/4 nok også er noget billigere at flyve med.

 • E. Petersen siger:

  Og så rodede jeg lidt i Nyt kampfly´s arkiver og fandt faktisk tallet

  http://nytkampfly.dk/archives/5057

  EH-101 flyver 783 timers ambulanceflyvning i 2012 og det er ca. 66% af alle reelle missionstimer for EH-101.

  Og så kan man nær studere den reelle skandale måske ikke er så stor når vi taler omkostning for det totale antal flyvetimer.

  S-61 ambulancetransport kostede totalt 9,2 millioner for 549 timer i 2006 og for EH-101 kostedede den for samme timetal i 2012 i 2006 kr 13,62 millioner altså en merpris på 4 millioner årligt.

  Så tror jeg vi har set større skandaler indenfor forsvarsindkøb.

  At man beslutter at indkøbe 3-4 lægehelikoptere der kan flyve til en brøkdel at prisen er jo ikke forsvarets skyld

  Det medfører bare at behovet for EH-101 totalt set er faldene, lægger man hertil et minimalt behovet for troppetransport i disse år ja så vil timeprisen for 13 stk. EH-101 stige eksplosivt.

  Men derfor er det som mange andre indkøb bare endnu et bevis for mig at militært udstyr ikke følger alm. regler for fri konkurrence og at Danmark bør tænke sig om før de køber dyrt militært isenkram, som kun skrivebords generaler, samt folk der er bange for at russerne braser ind igennem Køge bugt, har brug for.

 • Thomas siger:

  @KimE (og andre) – jeg anbefaler at du køber eh101 Merlin bogen der lige er udkommet, så bliver du nok klogere mht. Kebnekaise ulykken!
  Dk havde intet mindre end 2 eh101 helikoptere med i eftersøgningen, som de aller første (sammen med den norske Sea King fra Banak). De var på Evenes (ikke Bodø) ifb med Cold Respons 2012.

  Til alle andre:
  Forholdet imellem civile læge helikoptere og militære redningshelikoptere er lidt mere kompliceret end blot økonomi!
  De opgaver der dækkes og ikke mindst KAN dækkes af de respektive helikoptere kan ikke bare overtages af “de andre” – af mange årsager!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *