I morgen er det den 1. september. Dermed er det officielt efterår. Og dermed er det den periode, hvor vi er blevet tre særdeles interessante ting i udsigt: Regeringens udspil til forsvarsforlig, aktstykket om kampflyindkøbet og Rigsrevisionens undersøgelse af om forudsætningerne for valget af F-35 holder.

Lad os zoome ind på hver af de tre.

Udspil til forsvarsforlig
Inden regeringen kan fremlægge et udspil til forsvarsforlig, så skal regeringen blive enige med sig selv om hvad der skal stå i udspillet. Og det er bliver sandsynligvis nemmere sagt end gjort. Overordnet set er partierne enige om at der skal afsættes flere penge til forsvaret. Det er ikke her knasterne ligger. Det gør de derimod blandt andet på værnepligten. Konservative vil have mange flere værnepligtige – og kunne godt se dem indsat i Baltikum. I den helt anden grøft står Liberal Alliance, der gerne så værnepligten helt afskaffet. Så her kommer forsvarsminister Claus Hjort til at skulle finde et mindeligt kompromis inden fremlæggelsen omkring 1. oktober.

I det hele taget skal ministeren have de konservative til at sluge, at udspillet ikke bliver så omfattende og at der ikke bliver råd til så mange ting, som de drømte om.

Og så skal regeringen have plukket i den såkaldte budgetanalyse og taget de ting med, som de godt kan stå på mål for – og udelade de ting, som de godt ved forligspartierne ikke kan sluge. Der er tradition for brede forsvarsforlig. Derfor skal man lande et forlig med både DF, S og RV ombord. Derfor kan man lige så godt fra starten lade være med at tage de ting med, som man godt ved et eller flere af partierne ikke vil kunne sluge. For DF’s vedkommende er det nok nogle af de mere barske ting i budgetanalysen.

Udspillet giver os desuden svar på hvor ambitiøse regeringen ønsker at være med hensyn til Danmarks deltagelse i NATO’s ballistiske missilforsvar. Hvor meget? Hvor hurtigt skal det sættes i værk? Og i flere tempi? Her hælder jeg nok til snarlig igangsættelse af en RFI-proces (request for information), hvor man formaliseret indhenter oplysninger hos producenterne. Om et par år skal forligskredsen så beslutte om man skal gå videre med en RFP-fase (request for proposal) med henblik på et typevalg af radar i slutningen af forligsperioden.

Desuden får vi nok også svar på hvor ambitiøse man ønsker at være med hensyn til tankerne om at kunne jage ubåde i Østersøen. Taler vi nye Seahawk-helikoptere leveret ASAP eller i første omgang et studie af mulighederne, som skal lede hen til at man træffer en egentlig beslutning om anskaffelse af helikoptere til anti-submarine warfare i slutningen af forligsperioden? Her hælder jeg nok til det sidste eller noget derhen af.

I sidste ende bliver det ret interessant at se hvordan ministeren helt overordnet får enderne til at mødes. For som vi har været inde på tidligere, så ser DF ikke helt det samme trusselsbillede som de øvrige partier. Deres forsvarsordfører Marie Krarup ser i hvert fald ikke Rusland som nær så stor en trussel som forsvarsministeren og Socialdemokratiet gør det. Om Krarups holdning i sidste ende er repræsentativ for partiet bliver interessant at se. Det kan også være Søren Espersen kommer ind over og får partiet til at tilnærme sig de andre partier.

Aktstykket
Forsvarsministeren sagde tidligere på året, at aktstykket vil blive forelagt finansudvalget i løbet af efteråret. Og som vi kunne berette fornylig, så er kampflykontoret klar, når ministeriet siger at tiden er inde. For ministeren bestemmer mere eller mindre selv hvornår han fremsender det til finansudvalget, som har møde hver uge. Så det er mest et spørgsmål om timing. Selvfølgelig skal det sidste punktum være sat. Men når det er det, så er det op til ministeren at beslutte hvornår det skal afsted.

Aktstykket skal helst ikke forplumren debatten om forsvarsforliget og man vil nok også helst undgå for megen debat og fnidder-fnadder om selve aktstykket. S og DF står loyalt bag beslutningen, så det er ikke fordi et aktstykke, der viser at indkøbet bliver dyrere end først antaget, vil få det hele til at vakle. Men det kan skabe en vis uro og debat. Så man undgår nok ikke at det påvirker debatten om forsvarsforliget en lille smule. Den debat er jo allerede startet. Regeringen er bare interesseret i at fremlæggelsen og godkendelsen af aktstykket er en ekspeditionssag, som ikke indebærer, at man tager diskussionen om F-35 eller ej op igen.

Rigsrevisionens rapport
Endelig er der Rigsrevisionen, som siden starten af året har arbejdet på at analysere beslutningsgrundlaget bag kampflybeslutningen. Der er dog ikke tale om at Rigsrevisionen efterkontrollerer hele kampflyprogrammets arbejde og ”tryktester” beslutningsgrundlaget. Rigsrevisionen vil blot tage udgangspunkt i at F-35 er blevet valgt og alene se på anskaffelsesomkostningerne, levetidsomkostningerne og dimensioneringen i forbindelse med dette fly. Rigsrevisionen oplyser til nytkampfly.dk at rapporten forventes fremlagt til oktober. Formentlig lige efter statsrevisorernes møde den 11. oktober.

Så selv om vejret er gråt og regnfuldt, så går vi et spændende efterår i møde.

image

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *